کود دهی به درختان میوه هسته دارمانند آلبالو یا آلو 

7

درختان بارده هر سال به مصرف کود های عناصر اصلی مانند ازت , فسفر و پتاسیم نیاز دارند.دو عنصر ازت و پتاسیم اثر قابل توجه روی رشد و بار دهی درخت دارند. از کود ازته به مقدار خیلی زیاد استفاده نشود. مصرف خیلی زیاد ازت یا دیر هنگام ازت منجر به ضعیف شدن رنگ و کیفیت میوه می شود.

درختان بالغ به طور تقریبی به ۰٫۳ کیلو گرم ازت , ۰٫۱۵ کیلوگرم فسفر و ۰٫۶۵ کیلوگرم پتاسیم به ازای هر درخت بسته به رشد درخت و حاصلخیزی خاک نیاز دارند. از کود های شیمیایی دارای هرسه عنصر فوق و از کود های الی دارای عناصر غذایی اصلی و فرعی برای کود دهی به درختان استفاده نمود. ازت برای بسیاری از وظایف درخت ازجمله رشد , تشکیل جوانه میوه , تشکیل میوه و اندازه میوه لازم می باشد.نوع پایه درخت , فاصله درختان و هرس کردن بر مقدار مصرف ازت تاثیر می گذارند.رشد درخت , رنگ برگ ها و رنگ میوه , کیفیت و قابلیت نگهداری میوه , تعادل عناصر غذایی در برگ ها و خاک از موارد مهم در کود دهی به درختان می باشد. به ازای هر سال سن درخت , به مقدار ۴۰-۳۰ گرم ازت به هر درخت داده می شود. کود ازته در اوایل بهار به درختان داده می شود. بسته به نوع خاک و میزان بارندگی مصرف ازت ممکن است در چند نوبت انجام شود. درختان میوه به فسفر به مقدار زیاد نیاز ندارند. پتاسیم برای رنگ میوه , مقاومت به سرما , رشد درخت و مقاومت در برابر بیماری ها مهم می باشد. مصرف کود پتاسیم به مقدار زیاد ممکن است سبب کمبود منیزیوم در درختان میوه شود.مقدار ۵۰ گرم اکسید پتاسیم برای هر درخت که قطر تنه درخت ۲٫۵ سانتی متر است داده می شود. کود پتاسیم را جداگانه یا توام با ازت در اوایل بهار به درختان داده شود. کمبود منیزیوم می تواند موجب ریزش میوه قبل از رسیدن در زمان برداشت گردد.منیزیوم قسمتی از مولکول کلروفیل یا سبزینه برگ می باشد. کمبود بور شاید متداول ترین کمیود های ریز مغذی ها باشد. کمبود آن بیشتر در خاک های قلیایی , خاک های اسیدی , خاک های خشک, خاک های دارای ماده آلی پائین یا درخاک های شنی بوجود آید.کمبود بور روی رشد و میوه دهی درخت اثر می گذارد. کمبود سایر عناصر غذایی به نوعی روی رشد و میوه دهی درخت تاثیر می گذارند.

منبع: http://2153.blogfa.com

اف اس پی مارکت


می پسندم 

با ارسال هر نظر، یک پله مارا به موفقیت نزدیک تر کنید.


کپی برداری از مقالات فقط با ذکر نام و لینک سایت امکان پذیر می باشد. و تمامی حقوق این سایت متعلق به اف اس پی مارکت می باشد.