بهترین زمان کود دهی وسم پاشی مرکبات

اصولا در باغداری مرکبات هر ساله قبل از فصل بهار و به منظور کنترل آفات گیاهی از جمله انواع شپشک های نباتی، کنه قرمز و همچنین بیماری فوماژین (دوده)، روغن ولک با غلظتی مشخص به همراه کنه کش های رایج بر روی تاج درخت سمپاشی می شود. نکته بسیار مهمی که در سمپاشی دوره خواب (پیش بهاره) باید به آن توجه شود بازه زمانی دقیق عملیات فوق می باشد. سمپاشی باید بعد از سپری شدن خطر سرمای شدید زمستان و قبل از ظهور رشد جدید (متورم شدن جوانه) صورت گیرد. اگر روغن پاشی زمستانه بعد از شروع رشد جدید و در غلظت های بالا انجام شود با توجه به اینکه روغن ولک از مشتقات نفتی می باشد منجر به حاشیه سوزی سرآغازه های برگ و در ادامه سرآغازه های در حال ظهور گل می شود که بالطبع منجر به عدم رشد کامل سرآغازه های برگ در حال نمو می شود، به تعبیری دیگر نسبت برگ های جدید بدون در نظر گرفتن گل آذین های برگدار در درخت کاهش می یابد. از این رو توصیه اکید می شود در هفته های پیش رو با در نظر گرفتن شرایط رشدی درخت و همچنین شرایط آب و هوایی و قبل از رشد محسوس جوانه های های رویشی اقدام به روغن پاشی پیش بهاره به همراه کنه کش های رایج نمایید (با در نظر گرفتن فاصله زمانی حداقل دو هفته ای بین سمپاشی با قارچ کش های مسی و روغن پاشی پیش بهاره).

لازم به ذکر است در سمپاشی های پیش بهاره به هیچ وجه از حشره کش های فسفره بویژه کلرپیریفوس در ترکیب سموم استفاده نشود (به علت جلوگیری از عارضه برآمدگی های  طولی گوه ای شکل در پوست میوه).

 

چند نکته راجع به سمپاشی مرکبات :

  • وقتی دمایی هوا به بالای ۳۵ درجه سانتی گراد برسد لازم است از مصرف روغن ولک در سمپاشی خودداری کرد چرا که موجب سوختگی گیاه می شود
  • بهتر است قبل از سمپاشی درختان را ابیاری کرد
  • قسمتهای داخلی درخت که کانون آلودگی به آفات است باید در سمپاشی بصورت خاص مد نظر قرار گیرد
  • تا وقتی غنچه های مرکبات باز نشدند می توان روغن پاشی زمستانه را انجام داد
  • روغن جمعیت انتقالی آفات از جمله شپشکها ، شته ها و کنه ها را به سال بعد کاهش می دهد
  • استفاده از سموم زینب و مانکوزب به عنوان کنه کش با توجه به خاصیت قارچ کشی آنها ، این حسن را دارد که برخی از بیماریهای قارچی باغ را کنترل می کند

مصرف موثر و خردمندانه کود شامل تصمیم گیری های درست در مورد انتخاب عناصر غذایی،تعیین میزان هر یک از عناصر غذایی مورد نیاز ،نوع کود ،روش کوددهی و نهایتا زمان مصرف کود است .

عملیات کود دهی شامل بسیاری از جزئیات پیچیده در مورد خاکها ،کود ها ،ارقام ،پایه ها ،سن درخت و نیز مدیریت باغداری است .به دلیل تفاوت زیاد این عوامل در نقاط مختلف ،مشکل است به یک جمع بندی کلی در مورد استفاده از کود دست یافت .کارایی مصرف کود در باغ های مرکبات با یک برنامه کوددهی مناسب در جهت تولید بالا با کیفیت مطلوب نیازمند اطلاعات سود مندی است که در توصیه یک برنامه کودهی سالانه ارزشمند است

اطلاعاتی نظیر سن درخت ،میزان عملکرد ،سابقه کودهی ،مدریت باغداری ،سیستم آبیاری ،ویژه گیهای خاک ،رقم ،پایه و اطلاعات تشخیصی می تواند در برنامه های کوددهی هر باغ موثر باشد .باغ های مرکبات شمال ایران از کوهپایه های جنگلی با خاک رسی تا ساحلی با بافت شنی دیده می شود و از لحاظPHنیز خاک های تحت کشت مرکبات از PHاسیدی تا قلیایی (۸تا۳/۵=PH)دیده می شود .که برنامه ریزی کودی هر یک از باغ ها که دارای تیپ های مختلف خاک هستند باید متفاوت باشد.

عناصر غذایی ضروری مرکبات :

برای رشد و نمو مرکبات حدود ۱۸ عنصر غذایی ضروری است که۳عنصر C(کربن )،H(هیدروژن)وo(اکسیژن )از طریق آب وهوا تامین می شود و ۱۵ عنصر دیگر از طریق کوددهی تکمیلی به خاک تامین می شود که باغداران همه ساله مقادیر زیادی از کود های حاوی ازت ،پتاسیم و فسفر را بدون توجه به به نیاز واقعی درختان به کار می برند و مصرف کود دامی را نیز کاملا از یاد برده اند.در تنیجه با غ های مرکبات دچار مشکلات متعددی شده است .که علام کمبود عناصر غذایی چون منیزیم ،روی وبردر عمده باغ های مرکبات مشهود است .باید توجه داشت که بسیاری از اختلالات باغ های مرکبات به تغذیه مرکبات ارتباط دارد .در باغ های مرکبات شمال ایران کمبود های عناصر غذایی زیادی را می توان مشاهده نمودکه در اثر برنامه کوددهی نامناسب ،مصرف بی رویه کودو عدم توجه به اصول برنامه ریزی مناسب کوددهی بوجود آمده است.کمبود کود منیزیم ،روی وبر در سال های اخیر از شدت بیشتری برخوردار است. که در اثر مصرف بی رویه کود های نیتروژنه ،فسفره،و پتاسیمی به وجود آمده است بنا بر این برای داشتن یک باغ سالم و پر محصول باید برنامه ی کوددهی باغ اصولی بوده و با آزمایش خاک و برگ می توان نیاز های واقعی کودی درختی مرکبات را بر آورد نمود. اما با توجه به نتایج پژوهش انجام شده در شمال ایران و تجربیات به دست آمده رعایت توصیه های کودی زیر به عنوان یک راهنما می تواتد جهت برنامه کودی یک باغ مفید ومناسب باشد.که با آزمایشات برگ وخاک هر باغ مقادیر ذکر شده باید تعدیل گردد.

**مقدار ۵۰۰گرم نیتروژن (ازت )برای هر درخت بالغ و وبارور مرکبات کافی بوده است وکوددهی بیش از این نه تنها باعث کاهش عملکرد می شود بلکه سبب زیان های بسیار زیادی بر کیفیت میوه و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک می گردد.لازم است کود ازته حداقل در سه نوبت مصرف شود یعنی ۲۵۰گرم در اسفند ،۱۵۹گرم در نیمه دوم فروردین،۱۰۰گرم در نیمه دوم اردیبهشت به هر درخت در سال داده شود ضمنا برای تکمیل تغذیه ازته گیاه میتوان در تیر ماه همراه سمپاشی مقدار نیم کیلو اوره در۱۰۰لیتر آب مصرف نمودو همچنین در اسفند ماه همراه سمپاشی زمستانه۱کیلو گرم اوره در ۱۰۰لیتر آب می توان استفاده نمود. در درختان جوان(۱تا۵)سال توصیه می شود از ۱۵اسفند هر ۱۵روز یک بار تا اول تیر ماه ۳۰گرم کود اوره برای هر درخت به صورت محلول در آب مصرف شود .و همراه سمپاشی درختان جوان برای کنترول پروانه مینوز می توان کود اوره را به غلظت نیم در صد به صورت محلول پاشی استفاده نمود .مصرف یک فرغون کود دامی برای هر درخت در اسفند ماه هر سال نیز کمک موثری در بهبود وضعیت تغذیه ای باغ محسوب می شود .سایر عناصر غذایی در اسفند ماه به شرح زیر استفاده می شود

جدول راهنمای مصرف کود های شیمیایی برای درختان بالغ مرکبات شمال ایران :

1


اصول تغذیه مرکبات :
 

امروزه دیگر باغداری فقط بعنوان یک شغل نیست و بصورت یک حرفه و حتی یک هنر مطرح است که همانند یک هنرمند با استفاده ی بهینه از سرمایه و ابزار و نهاده ها بیشترین سود آوری را داشته باشد.

نحوه کاشت و عملیات نگهداری نهال مرکبات شامل مراحل خاصی بوده و نیاز به مهارت فراوان دارد . اما اکنون باغداران تقریباً در این زمینه چیزی کم ندارند و هر باغدار حاوی دنیائی از اطلاعات و تجارب در زمینه کاشت مرکبات است و به همین لحاظ به نظر می رسد که وقت آن فرا رسیده که توجه خاصی را به تغذیه بهینه معطوف داشت.درخت مرکبات نیز همانند سایر گیاهان به دو دسته از عناصر شامل ماکرو و میکرو نیاز دارد.

عناصرماکرو برای تغذیه مرکبات :

 ازت

این عنصر بعنوان غذای اصلی که نقش عمده ی آن در رشد سبزینه ای درخت است که سبزی و شادابی را به درخت می دهد.کمبود این عنصر باعث می شود برگهای درخت به رنگ سبزمایل به زرد تبدیل شده که این زردی ابتدا در برگهای مسن ظاهر می شود .ریزش بی موقع برگ ،کم شدن محصول و کوچک شدن میوه و ریزش میوه قبل از رسیدگی کامل از دیگر علائم کمبود ازت می باشد .مناسبترین کود ازته برای مرکبات کود سولفات آمونیوم است که دارای۲۱ % ازت باشد. در خصوص تأمین ازت درخت مرکبات باید توصیه شود که نیمی از مصرف سالیانه درخت را قبل از زمان شکوفه دهی ( بهمن ماه ) که درخت بیشترین نیاز را داردو نیم دیگر را در دو مرحله یکی وقتی که میوه ها شروع به رشد نموده وبه اصطلاح نخودی شده اند و مرحله بعد زمان رشد کامل میوه به زمین داده می شود .

باید این نکته را در نظر داشت که کودهای ازته بدلیل حلال بودن در آب همواره با آب آبیاری و بارندگی شسته و از ذسترس گیاه خارج شده و معمولاً هرساله باید به خاک اضافه شود.

 فسفر

این عنصرکه به شکل سوپر فسفات و فسفات آمونیوم در باغات مصرف می شود،تأثیر زیادی روی زودرسی میوه دارد. مصرف آن باعث خوشرنگی ،بالارفتن کیفیت میوه و عمل گرده‌افشانی را آسان می‌کند.کمبود آن باعث کلفتی پوست میوهو توخالی شدن آن می‌شود،بطوریکه وقتی میوه را برش می‌زنیم حفره بزرگی در وسط میوه می‌بینیم . مات شدن رنگ برگها و ریزش بی موقع برگ نیز از دیگر علائم کمبود فسفر می باشد . بهترین زمان مصرف فسفات قبل از شکوفه ‌دهی، که در مناطق جنوب برابر با بهمن ماه می باشد.

 پتاس

مصرف پتاس در مرکبات باعث افزایش رشد و نمو درخت، درشت شدن میوه ، مقاومت به بیماریها، جلوگیری از ترکیدگی پوست و کمک به خشبی شدن شاخه‌های جوان می‌شود . شکل ترکیدگی میوه در چند سال اخیر یکی از مشکلات بزرگ باغات جنوب است که مصرف پتاس با مقاومتی که در پوست میوه ایجاد می‌کند که تا حد بسیار زیادی با این مشکل مبارزه می‌کند. با مصرف پتاس مقاومت گیاه را به سرما نیز افزایش می‌دهد . این نوع کود بهتر است که در اواخر زمستان قبل از شکوفه‌دهی به درخت بدهیم.

کودهای میکرو :

از جمله عناصر کم مصرف مورد نیاز مرکبات عبارتند از کلسیم، منیزیم، آهن، روی، منگنز و مس . این عناصر هر چند که جزء عناصر کم مصرف می‌باشند اما همین مقدار که حتماً باید برای درخت تأمین شود، چون این عناصر بسیاری از عملیات حیاتی گیاه را تحت تأثیر قرار می دهد.مثلاً با کم شدن آهن، روی و منگنز برگهای درخت رو به زردی رفته و علاوه بر کاهش محصول مقدار بار دهی به تدریج سر شاخه‌ها لخت و درخت ضعیف می‌شود .

با مصرف کودهای میکرو تا حد زیادی می‌توان پدیده‌ی سال اوری را کنترل کرده و مقاومت درخت را به سرما افزایش داد.

بهترین زمان مصرف این عناصر در زمستان و در محل ریشه‌های موئین گیاه است و بهترآن است که به همراه کود حیوانی و به صورت چالکود زیر قطره چکانها مصرف شود.

کود حیوانی :

کود حیوانی علاوه بر تأمین قسمت یاز نیاز غذائی گیاه تأثیر بسیار مثبت در بهبود کیفیت خاک دارد.بیشترین تأثیر کود حیوانی این است که ساختمان فیزیکی خاک را بهبود بخشیده تا ریشه درخت بهتر بتواند تنفس کند و فضای بهتری را جهت رشد و گسترش ریشه در اختیار داشته باشد.

یک نکته اساسی در خصوص مصرف کود حیوانی این می باشد چون این کود‌ها برای پوسیده شدن از ازت خاک استفاده می‌کند،بنابراین باید در نظر داشت که از کودهای کاملاً پوسیده استفاده کرد و یا اگر کود کاملاً پوسیده نشده است مقداری کود ازته برای تسهیل در پوسیده شدن کود حیوانی مصرف شود.

زمان و نحوه‌ مصرف کود ها :

بیشترین نیاز درخت به مواد غذائی زمانی است که شکوفه‌ها می‌خواهند ظاهر شوند ،بنابراین همیشه باید این نکته را در نظر داشته باشیم زمانی که گیاه فعالیت خود را شروع می‌کند باید مواد غذائی به اندازه کافی در اختیار داشته باشد و مواد غذائی در محل قرار گرفته باشد که ریشه براحتی بتواند آن را جذب نموده و بمصرف درخت برساند.

بنابراین بهترین کار این است که دربهمن ماه کود های مورد نیاز درخت اعم از ماکرو و میکرو را با کود حیوانی مخلوط و در حد نهائی سایه انداز درخت در زیر قطره چکانها در اطراف درخت و درست در محلی که ریشه‌های موئین فعالیت می‌کنند (یعنی ۱۰ تا ۳۰ سانتی‌متری سطح خاک) بصورت چالکود دفن کرده و قطره چکانها را دقیقاً روی چالکود قرار داده تا کود به راحتی در آب حل شده و در اختیار ریشه قرار بگیرد.

چنانچه عناصر میکرو در اواخر زمستان به خاک داده نشود و گیاه نیاز به عناصر کم مصرف را داشته باشد، توصیه می‌شود که این عناصر را به روش محلول‌پاشی و همراه با سموم شیمیایی مصرف شود.

برای خرید انواع کود میکرو و ماکرو همین الان کلیک کنید.

میزان کود :

امروزه دیگر زمان آنکه یک نسخه عمومی برای سطح وسیعی از باغات پیچیده شود سر آمده است و تحت هیچ شرایطی صلاح نیست که حتی برای دو باغ همجوار نیز مقدار واحدی توصیه شود. انجام یک آزمایش خاک و برگ می تواند بطور صحیح مقدار مواد و عناصر موجود درخاک و برگ را مشخص نموده و با مقایسه این دو نیاز واقعی درخت را مشخص نمود.

 گرداوری : آی کشت


می پسندم برچسب‌ها

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , ,


مطالب مرتبط : تغذیه باغات کیوی از طریق کود دهی و هرس, داشت زعفران صفر تا ۱۰۰, بهترین نکات پیاز خوراکی, کاشت و پرورش پیاز, زعفران از کاشت تا برداشت,۴۸۱ نظر

یوسف ذاکری
تیر ۱۴ام, ۱۳۹۴ در ۱۰:۴۷ ب.ظ

با سلام و خسته نباشید بسیار عالی و کلی بود از کاربرد سموم و انواع آفات و بیماریها بیشتر بنویسید برای جلوکیری از ریزش مرکبات در فصل گرما چیکار کنیم و برای باغی چند ساله مرکبات که دوساله که مراقبت نشد و برای احیای دوباره ان چیکار کنیم


 
آی کشت
تیر ۱۵ام, ۱۳۹۴ در ۸:۰۲ ق.ظ

سلام دوست عزیز مفتخریم که مطالب ما را پیگیری می کنید.ریزش میوه:ریزش میوه تا یک سطح قابل تحمل درخت طبیعی است. اگر در ماههای گرم تابستان ریزش گل یا میوه خیلی زیاد باشد، آبیاری منظم و صحیح و در حد مورد نیاز درخت اغلب یک راه حل برای مشکل ریزش میوه است. وقتی شرایط آب و هوا بسیار گرم ، خشک و همراه با وزش زیاد باد باشد ریزش میوه شروع می شود. در چنین شرایط آبیاری منظم در کاهش ریزش میوه بسیار مفید است. در نتیجه جذب آب خیلی زیاد توسط درخت امکان ریزش زیاد میوه همراه با ترکیدگی در پوست میوه وجود دارد. این عارضه با آبیاری نامنظم تشدید می گردد.

ریزش برگ یا مرگ سر شاخه:در شرایط کمبود نور یا سایه انداز شدید روی درختان مرکبات ریزش برگ و مرگ سر شاخه جوان بوجود می آید. درختان مرکبات در طول روز حداقل به ۶ ساعت نور نیاز دارند. تغییر ناگهانی در شرایط نور نیز می تواند سبب مشکلاتی برای درختان مرکبات شود.در صورت در یافت نور کافی توسط درختان باز هم ریزش برگ مشاهده می شود. علت آن احتمالا” می تواند کمبود آب یا آب خیلی زیاد باشد. در اثر کمبود شدید آب برگ درخت می ریزد و شاخه های جوان خشک می شود اما آب خیلی زیاد موجب پوسیدن ریشه ها می شود و در نتیجه درخت قادر به تامین آب و مواد غذایی مورد نیاز خود نیست و در نهایت ریزش برگ و مرگ سر شاخه بوجود می آید.
در مورد باغ باید در ابتدا یک بازدید کلی توسط کارشناس کشاورزی صورت گیردو وضعیت درختان از نظر آفات و بیماریها و نیز وضعیت خاک از نظر میزان عناصر مورد نیاز بررسی شود.سپس قدم به قدم مشکلات از پیش رو برداشته شود طبیعی است که برآورد هزینه در اولویت است و باید دقت شود که هزینه هایی که انجام می شود صرفه اقتصادی نیز داشته باشد.به هر صورت جهت انجام بررسی دقیق باید کارشناس کشاورزی بطور حضوری از باغ شما بازدید کند.آرزومند قبولی طاعات و عبادات شما هستیم.التماس دعا.
با اصلاح روش آبیاری و تامین نیاز آبی درخت به صورت منظم درخت برگدهی را دوبار شروع می کند. اگر درخت تمام برگهای خود را در اثر ریزش از دست بدهد، ناامید نشوید. با هرس و اصلاح شرایط رویش ممکن است درخت دوباره برگ بدهد.


 
علیرضا
تیر ۱۹ام, ۱۳۹۴ در ۱:۲۱ ق.ظ

سلام بگویید چند وقت یک بار محلول پاشی صورت گیرد.ممنون


 
آی کشت
تیر ۲۰ام, ۱۳۹۴ در ۸:۱۴ ق.ظ

با سلام خدمت شما همراه گرامی در مورد مبارزه با آفات و بیماریها تعداد دفعات سمپاشی بستگی به میزان آلودگی زمان مبارزه و نوع آفت دارد مثلا در مورد شپشک سپردار قهوه ای مرکبات در سمپاشی زمستانه، از روغن به نسبت ۵/۱-۱ درصد استفاده می کنیم..در سمپاشی تابستانه، استفاده از روغن به نسبت ۷۵/۰- ۵/۰ درصد به همراه حشره کش اتیون ۲در هزار یا سایر سموم فسفره استفاده می شود. در صورت وجود آلودگی، سمپاشی به صورت لکه گیری در اواخر شهریور ماه صورت می گیرد.با توجه به تعدد آفات توصیه می شود جدول زمانی سمپاشی با آفات مرکبات از جهاد کشاورزی محل مورد نظر تهیه شود.در مورد نیاز های کودی نیز نیاز به یک جدول زمانی و میزان مصرف کودها می باشد که خود بحث مفصلی می باشد.معمولا ما توصیه میکنیم با توجه به نیازهای متفاوت درخت و نوع خاک منطقه از کارشناسان متخصص خاکشناسی و باغبانی مراکز تحقیقاتی محل استفاده شود تا هیچ گونه شک و شبهه ای در توصیه ها وجود نداشته باشد.


 
محمود اریافر
شهریور ۳ام, ۱۳۹۴ در ۱۲:۵۲ ق.ظ

با سلام وعرض ادب من باغ دار نیستم ولی در داخل ویلا حدود ۵۰ اصله مرکبات مثل پرتقال ونارنگی ولیمو شیرین دارم وچند تا هم الو شابلون وچند تا هم شلیل وهلو که متاسفانه هلو ها که یک درخت بزرگ شده بودند خشک شدند وشلیل همچنین و بومی های محل بمن میگویند که این محل هلو وگلابی شلیل ۴ تا ۵ ساله خشک میشود ایا درست است یا علت دیگری دارد؟ویلای من اطراف چمستان مازندران هست واخیرا برگ های قدیمی درختان پرتقال زرد شده ومی ریزند وقتی به مهندسین فروش سموم مراجعه میکنیم دارو شان فقط روغن ولک ویک مایه تقوییتی ویک سم بنام امی پراید مال مینوز است نمی دانم چکار کنم امثال میوه ها هم ریز هستند از راهنمائی شما سپاس گزارم


 
آی کشت
شهریور ۴ام, ۱۳۹۴ در ۹:۱۴ ق.ظ

سلاو و عرض ادب
ممنون از شما که ما رو دنبال میکنید
متاسفانه مشکل خشکیدگی درختان هلو و شلیل در مناطق شمالی مرسومه و حتی عمر مفید یک باغ هلو در استان گلستان با شرایط مراقت شدید، بین هشت تا ده سال تعریف میشه
اما در خصوص درختان مرکبات ،اولین گزینه برای زرد شدن کنه و بعد فقر آهن و ریز مغذی ها و آخر رطوبت زیاد زمین که در اینصورت می بایست زهکشی شود
موفق باشید


 
محمد
آبان ۳ام, ۱۳۹۴ در ۱۲:۵۰ ق.ظ

سلام شیره های درخت من زده بیرون میشه منو راهنمایی کنید؟و تا به حال کود حیوانی به درختانم داده ام و کاره دیگه ای نکرده ام زمینم هم مال اطراف کرج است لطفا راهنمایی کنید


 
آی کشت
آبان ۱۱ام, ۱۳۹۴ در ۱۲:۵۶ ب.ظ

با سلام، نام این بیماری گموز مرکبات است و به علت حمله قارچ های خاکزی به ناحیه طوقه و ریشه درخت ایجاد می شود، راه های پیشگیری آن این است که فاصله بین درختان رعایت شده، آبیاری درختان جداگانه انجام شود، علف های هرز از اطراف طوقه حذف شوند، از غرقاب شدن اطراف طوقه جلوگیری شود و اینکه در هنگام پیوندزنی پایه و پیوندک با آب و خاک تماسی نداشته باشند.. راه علاج آن این است که ابتدا به وسیله یک چاقوی تیز پوست محل آلوده را تراشیده و سپس به وسیله یک قارچ کش به میزان یک درهزار آن محل را ضدعفونی می کنیم و با چسب باغبانی می پوشانیم. (حتما درخت آلوده را جداگانه آبیاری کنید)..


 
علی حسنی
آبان ۸ام, ۱۳۹۴ در ۹:۰۵ ب.ظ

سلام باتشکر ازبرنامه خوبتون : من باغ دارنیستم ولی حدودا ۳۰درخت گردو و۲۰درخت میوه انواع مختلف دارم
درختای گردو سرشاخه هاشون خشک شده وبرگ هاشون رو انگار آتیش زدی تنشونم پراز کرم هایی شده که توی عمق حدود یک سانتی ازپوست درخت درخت رو میخورن وحالت گل آب پس میدن تعداد گردو هاش خیلی کم شده ودرختان میوه ازتنشون صمغ زده بیرون انگار کل درخترو سوراخ سوراخ کرده باشی وصمغ زده بیرون تعداد برگ خیلی کم و میوه هاش یانمیرسن یا خیلی ریز میرسن لطفا راهنمایی کنید درمورد میزان وزمان سم پاشی وکود دهی
مکان استان مرکزی دلیجان ممنون


 
آی کشت
آبان ۱۲ام, ۱۳۹۴ در ۱۰:۴۱ ق.ظ

عارضه خشکیدگی سرشاخه های درختان گردو سالهاست که گریبانگیر باغداران است. علت آن ممکن است عواملی چون تحت تنش خشکی بودن درخت، نوسان دمایی، ضعیف بودن درخت از نظر مواد غذایی، آفات و بیماریها باشد. موقع حمله بیماری، شاخه‌های مبتلا از قسمت پایین شکسته و یا مورد حمله حشراتی مثل همین کرم های پوست خوارقرارمی‌گیرند. گاهی قارچ در ناحیه ریشه و طوقه تولید بیماری میکند و اسپورهای قارچ توسط عواملی چون باد و باران بطرف بالا پرتاب شده و باعث آلودگی شاخه می شوند. ترشح صمغ از نواحی طوقه تا ارتفاع نیم متری تنه ازعلائم بارز بیماری است.
کرم خراط تمایل به خوردن شاخه‌های خشکیده گردو دارد و اگر با آبیاری مناسب و کود حیوانی به درخت رسیدگی شود در نتیجه با زنده نگه داشتن بوته خیلی سریع می‌توان با این آفت مبارزه کرد.
باید شاخه‌های خشکیده هرس و سوزانده شوند و کرم های موجود در سوراخ های درخت از طریق وارد کردن سیمهای فلزی نازک کشته شوند و محفظه‌ها با خمیر آنتی تارلو پر شوند.
برای مبارزه با سرخشکیدگی از مخلوط بردو ۲ درصد، اکسی کلرور مس ۳ درهزار در پاییز پس از ریزش برگ ها و اوایل بهار قبل از تورم جوانه ها و نوبت بعدی پس از ریزش گلبرگها استفاده می شود.
با استفاده از محلول پاشی درختان گردو به منظور تقویت جوانه های گل ومیوه در نتیجه افزایش عملکرد وبهبود کیفیت میوه های گردو می توانیم از فرمول کودی با شرایط زیر استفاده نماییم.
مخلوطی از سولفات روی ۵ در هزار + کود اوره ۵ در هزار + اسید بوریک ۵ در هزار، زمان محلول پاشی در دونوبت یکی پس از برداشت محصول در اواسط مهر تا اوایل آبان ماه هر سال و نوبت دوم در اوایل تا اواسط فروردین هر سال در هنگام تورم جوانه ها صورت می گیرد، محلول پاشی اگر در صبح یا عصر صورت گیرد بهتر خواهد بود، بهتر است پس از محلول پاشی، آبیاری باغ انجام گیرد


 
گوهر
آذر ۱۷ام, ۱۳۹۴ در ۸:۱۲ ب.ظ

محصول درخت پرتغال من سالهست که دارای مغزی خشک یا کم آب میباشدبرای آبدار شدن میوه ان چه باید بکنم
با تشکر


 
آی کشت
آذر ۲۲ام, ۱۳۹۴ در ۱:۴۴ ب.ظ

با سلام و عرض ادب، در این مورد بنظر می رسد ریشه درخت در جذب عناصر غذایی مشکل دارد. با اختلاط اسید هیومیک با کود NPK و یکبار محلول پاشی میتوان خاصیت جذب ریشه را تقویت کرد. تأثیر هیومیک اسید بر رشد ریشه واضح و شگرف است و در مواردی حجم ریشه را تا چند برابر افزایش می‌دهد. ثانیاً هیومیک اسید با افزایش نفوذپذیری سلول‌های ریشه به جذب بهتر موادغذایی کمک می‌نماید. ولی به علت اینکه مرکبات خاک قلیایی را بیشتر می پسندند فقط یک بار اسید هیومیک استفاده شود تا خاک بیش از حد نیاز اسیدی نشود. آبیاری منظم درختان نیز فراموش نشود.


 
گوهر
آذر ۲۲ام, ۱۳۹۴ در ۲:۳۴ ب.ظ

با تشکر از پاسخ شما لازم به ذکر است که سایز و طعم پرتغال خوب میباشد و چون در کنار آنها درخت نارنگی نیز موجود میباشد که چنین مشکلی نداشته و آبدار میباشند در ضمن سال گذشته از کود کرم نیز استفاده نمودم


 
hamid
دی ۱۳ام, ۱۳۹۴ در ۱:۰۷ ق.ظ

سلام خسته نباشید
درخت پرتقال از نوع والنسیا در جنوب استان کرمان دارم ثمره شون خیلی کمه کود حیوانی و اعم از کودهای شیمیای هم بهشون میدم اما باز مثل سال قبل هستش ؟؟ممنون میشم اگه پاسخ بدین و اینکه چه محلولی باید بهشون بزنم و چه موقع ??ممنونم خیلی عالیه


 
hamid
دی ۱۳ام, ۱۳۹۴ در ۱:۱۶ ق.ظ

سلام
و برای بهتر ثمر دار شدن درختان مرکبات چه کود شیمیایی بدیم ؟چه زمانی
خیلی ممنون میشم کمکم کنین


 
آی کشت
دی ۱۴ام, ۱۳۹۴ در ۷:۵۴ ق.ظ

با سلام، خانواده مرکبات گیاه تک پایه که ۹۰ درصد گل دهی سال بعد بر روی جوانه های امسال است. یعنی اگه نهال در یه سال رشد خوب و جوانه های زیادی داشته باشد برای سال بعد چون گل بر روی جوانه سال پیش تشکیل می شود محصول خوب خواهد داد. بسته به سن نهال که چند سال باشد اگه زیر سه تا چهار سال باشد از کود های فسفات. پتاس و نیترات آمونیوم هر کدام به اندازه نیم کیلو در اسفند با هم اقدام و در چهار چاله در چهار سمت سایه انداز گیاه دفن می شود. نهال بزرگتر باشد مقدار کود نیز بیشتر است. استفاده از کود تخمیر شده که حاوی مواد آلی در جهت بهتر شدن فیزیک خاک و غنی شدن از مواد آلی برای میکرو ارگانیسم های خاک مفید است.


 
سجاد
دی ۱۳ام, ۱۳۹۴ در ۳:۰۰ ب.ظ

کود کامل زمستانه برای درخت مرکبات جنوب ایران منطقه کازرون چه مقدار و نحویه مصرف به چه صورت می باسد
با تشکر


 
آی کشت
دی ۱۴ام, ۱۳۹۴ در ۸:۲۳ ق.ظ

با سلام، بیشترین نیاز درخت به مواد غذائی زمانی است که شکوفه‌ها در حال ظاهر شدن هستند و مواد غذائی باید در محلی قرار گرفته باشند که ریشه براحتی بتواند آن را جذب نموده و به مصرف درخت برساند. بنابراین بهترین کار این است که بسته به شرایط آب و هوایی منطقه که معمولا جنوب در بهمن ماه درخت آماده شکوفه دهی است، کود های مورد نیاز درخت اعم از ماکرو و میکرو را با کود حیوانی مخلوط و در حد نهائی سایه انداز درخت و درست در محلی که ریشه‌های موئین فعالیت می‌کنند (یعنی ۱۰ تا ۳۰ سانتی‌متری سطح خاک) بصورت چالکود دفن کرده تا به راحتی در اختیار ریشه قرار بگیرد. چنانچه عناصر میکرو در اواخر زمستان به خاک داده نشود و گیاه نیاز به عناصر کم مصرف داشته باشد، توصیه می‌شود که این عناصر را به روش محلول‌پاشی و در صورت نیاز به سمپاشی همراه با سموم شیمیایی مصرف شود


 
پدرام
دی ۱۷ام, ۱۳۹۴ در ۹:۱۷ ب.ظ

سلام – ضمن عرض تشکر از شما- من تعداد ۱۰۰۰ اصله درخت شابلون با عمری برابر با ۱۵ سال دارم- محلول پاشی زمستان رو انجام ندادم – چه توصیه ای در حال حاضر می تونید برای من داشته باشید بویژه جهت مقابله با تنشهای سرمایی در فضی زمستان و افزایش مقاومت درختان؟ سپاسگرازم


 
آی کشت
دی ۱۹ام, ۱۳۹۴ در ۹:۰۲ ق.ظ

با سلام و عرض ادب، شما می تونید به سایت http://www.keshavarzionline.com مراجعه فرمایید و در اونجا مطالب مفیدی که جهت مقاله با سرمادهی و کلا مبارزه زمستانه قرار داده شده رو پیگیری کنید.


 
رضا زارع
بهمن ۳ام, ۱۳۹۴ در ۹:۰۰ ق.ظ

با سلام.بهترین زمان سمع پاشی زمستانه وکودهی زمستانه برای منطقه شمال کشور چه زمانی هستش ? با تشکر فراوان…


 
آی کشت
بهمن ۴ام, ۱۳۹۴ در ۸:۲۰ ب.ظ

با سلام، زمان مناسب مبارزه زمستانه باغات مرکبات شمال از اواخر بهمن ماه آغاز و به مدت ۳ هفته از تاریخ شروع مبارزه می باشد، میزان مصرف روغن امولسیون شونده ۱۵ لیتر در هزار لیتر آب است. در صورت آلوده بودن باغات به کنه قرمز مرکبات، بایستی از کنه کش های مجاز تولید شده همراه با روغن در مبارزه زمستانه استفاده شود و جهت حصول نتیجه بایستی روغن پاشی زمستانه پس از انجام هرس در هوای بدون باد شدید انجام و پشت و روی برگ ها کاملاً به محلول آغشته گردد. مبارزه زمستانه باید قبل از باز شدن گل های مرکبات پایان پذیرد و به همین منظور در باغات سطح وسیع که درختان پرتقال و نارنگی توام کاشته شده اند، درختان پرتقال زودتر از نارنگی محلولپاشی شوند. برای تغذیه درختان لازم است کود ازته حداقل در سه نوبت مصرف شود یعنی ۲۵۰گرم در اسفند ،۱۵۹گرم در نیمه فروردین،۱۰۰گرم در نیمه دوم اردیبهشت به هر درخت در سال داده شود و همچنین در اسفند ماه همراه سمپاشی زمستانه ۱کیلو گرم اوره در ۱۰۰لیتر آب می توان استفاده نمود. در درختان جوان (۱تا۵)سال توصیه می شود از ۱۵اسفند هر ۱۵روز یک بار تا اول تیر ماه ۳۰گرم کود اوره برای هر درخت به صورت محلول در آب مصرف شود و همراه سمپاشی درختان جوان برای کنترل مینوز می توان کود اوره را به غلظت نیم در صد به صورت محلول پاشی استفاده نمود .مصرف یک فرغون کود دامی برای هر درخت در اسفند ماه هر سال نیز کمک موثری به بهبود وضعیت تغذیه ای باغ می کند.


 
رضا زارع
بهمن ۶ام, ۱۳۹۴ در ۳:۵۳ ب.ظ

ممنونم از راهنمایی خیلی خیلی کامل شما واقعا جواب کل سوال هایی که تو ذهنم بود رو گرفتم بازم ممنون…


 
احمد منصوری
بهمن ۸ام, ۱۳۹۴ در ۱۰:۴۹ ب.ظ

با سلام:
۱٫پوست تنه ی بعضی از درختان مانند شبرنگ و زردآلو کنده شده و از بین رفته است. علت و مبارزه با این آفت را بیان بفرمایید.
۲٫ چه نوع سمی برای درختان میوه مناسب است؟
۳٫ هر چند روز یکبار باید درختان میوه را آبیاری کرد؟
با تشکر


 
آی کشت
بهمن ۱۰ام, ۱۳۹۴ در ۷:۵۴ ق.ظ

با سلام، با این علایمی که می فرمایید به احتمال زیاد مشکل درخت شما، کرم خراط است ولی بهتر است برای اینکه ما بهتر بتوانیم شما رو راهنمایی کنیم چندین عکس از درخت خود گرفته و به ایمیل shahryari.fspmarket@gmail.com بفرستین تا ما بعد از اطمینان روش های مبارزه و پیشگیری این آفت رو خدمت شما عرض کنیم.


 
دانیال محمودی
بهمن ۱۳ام, ۱۳۹۴ در ۳:۵۹ ب.ظ

با سلام و عرض خسته نباشی من در بهمن ماه امسال حدود صد اسلحه نهال یکساله نارنگی ژاپنی و صد اسلحه نارنگی پژ با رعایت موارد کاشت در استان مازندران کاشته ام لازم به ذکر است که از کود حیوانی هم در هنگام کاشت استفاده کردم ایا باید از کودهای شیمیایی هم در اسفند ماه امسال استفاده کنم یا شروع سم پاشی و کودهای شیمیایی رو از سال بعد اغاز کنم باتشکر


 
آی کشت
بهمن ۱۴ام, ۱۳۹۴ در ۱۰:۵۳ ق.ظ

با سلام، شما ابتدا باید قبل از کاشت نهال با مخلوط کردن کود حیوانی و کود شیمیایی { بستر نهال } تهیه می کردید و سپس نهال را داخل آن بستر می کاشتید و در حال حاظر نظر ما اینه که بهتره این کارو نکنین چون ممکنه باعث آسیب رساندن به درخت بشه ولی بازم بستگی به نوع کود شیمیایی که قصد دارین استفاده کنین و پایه و رقم مرکبات داره و بهتره که با سم فروشان و کارشناسان اداره کشاورزی هم مشورتی داشته باشین.


 
علیپور
بهمن ۱۹ام, ۱۳۹۴ در ۲:۱۶ ب.ظ

واقعا عالی بود و جامع


 
علیپور
بهمن ۱۹ام, ۱۳۹۴ در ۲:۱۶ ب.ظ

واقعا عالی بود و جامع
سپاس فراوان


 
گوهر
بهمن ۲۱ام, ۱۳۹۴ در ۸:۲۰ ب.ظ

میوه درختان پرتغال من اگر چه از لحاظ سایز بزرگ میباشند ولی مغز ان آبدار نیست چه باید بکنم


 
آی کشت
بهمن ۲۴ام, ۱۳۹۴ در ۷:۵۲ ق.ظ

با سلام و عرض ادب،معمولا در این مواقع ریشه درخت در جذب عناصر غذایی دارای مشکل است. با اختلاط اسید هیومیک با کود NPK و یکبار محلول پاشی میتوان خاصیت جذب ریشه را تقویت کرد. تأثیر هیومیک اسید بر رشد ریشه واضح و شگرف است و در مواردی حجم ریشه را تا چند برابر افزایش می‌دهد. ولی فقط یک بار اسید هیومیک استفاده شود تا خاک بیش از حد نیاز اسیدی نشود. آبیاری منظم درختان خیلیمهم است و فراموش نشود…..


 
رضا زارع
بهمن ۲۶ام, ۱۳۹۴ در ۸:۲۶ ق.ظ

با سلام و عرض ادب
میخواستم بهترین کنه کشی که میتونم برای سمع پاشی زمستانه در منطقه شمال کشور استفاده کنم چی میتونه باشه؟


 
negar
بهمن ۲۷ام, ۱۳۹۴ در ۹:۰۳ ق.ظ

با سلام، معمولا از کنه کش های نئورون، نیسرون و آبامکتین به نسبت نیم لیتر در هزار لیتر آب استفاه می شود و کارایی خوبی هم دارند


 
علی ابراهیمی
بهمن ۲۹ام, ۱۳۹۴ در ۶:۵۲ ب.ظ

سلام باغ مرکبات خود را سمپاشی کردم چقدر زمان میبرد تا سم اثر کند


 
negar
اسفند ۲ام, ۱۳۹۴ در ۷:۵۰ ق.ظ

با سلام معمولا سموم بعد از ۴۸ تا ۷۲ ساعت اثر می کنند ولی کمتر یا بیشتر بستگی داره به نوع سم و شرایط آب و هوایی و برخی عوامل دیگر


 
متانی
بهمن ۳۰ام, ۱۳۹۴ در ۱۲:۵۱ ق.ظ

با سلام و عرض خسته نباشی برای درخت نارنگی ژاپنی چهار ساله میزان و نوع کود شیمیایی چقدر باشه خوبه؟


 
negar
اسفند ۲ام, ۱۳۹۴ در ۹:۱۵ ق.ظ

با عرض سلام، با فرا رسیدن بهار و نزدیکی درختان مرکبات به مرحله گلدهی کامل، درختان برای رشد مناسب به ازت و فسفر نیاز دارند. این عناصر را میتوان با استفاده از کود فسفات آمونیوم یا از فرمول های کود دارای فسفر و ازت برای درختان مرکبات تامین نمود. درختان کوچک بالغ (۴تا۵ ساله بعد از کاشت) به حدود ۹۰۰ گرم کود نیاز دارند. کود را به صورت یکنواخت در سایه انداز درخت پخش کرده و با چند سانتی متر عمق خاک اختلاط کنید و سپس درخت را آبیاری کنید. به طور کلی درختان مرکبات در طول سال ۳ بار به کود دهی در ماه های اسفند، اردیبهشت و مرداد نیاز دارد. در هربار به یک اندازه کود مصرف می شود و احتیاط کنید که کود زیاد داده نشود.


 
مخلص ابادی
اسفند ۴ام, ۱۳۹۴ در ۱۰:۴۵ ق.ظ

با عرض ادب و سلام،
مطالب جالبی بود از کارشناس محترم تشکر میکنم
درختان ۳-۴ ساله من در قسمت تنه سبز شده و خزه ها به تدریج رئی تنه بالا آمده و به قسمت شاخه رسیده اند چگونه با این آفت مقابله کنم؟ با تشکر


 
negar
اسفند ۴ام, ۱۳۹۴ در ۲:۰۲ ب.ظ

با عرض سلام، بنظر نمی رسه که مشکل درخت شما ناشی از خسارت آفات باشه، خزه معمولا در شرایط رطوبتی اشباع بوجود میاد، ولی برای راهنمایی بهتر لطفا از درختانی که به این عارضه مبتلا شدند عکس گرفته و به ایمیل shahryari.fspmarket@gmail.com بفرستید


 
رضا
اسفند ۶ام, ۱۳۹۴ در ۹:۲۶ ب.ظ

سلام
ممنون از سایت خوبتون
من حدود ۱۰۰۰ اصله درخت پرتقال تو جنوب دارم که تقریبا ۴تا پنج ساله هستن رشدشون خیلی کمه لطفا جز کود حیوانی که بهشون میدم لطفا راهنمایی کنید چه کود شیمیایی بدم که رشدشون خیلی سریع بشه ممنون اگه راهنمایی کنید


 
negar
اسفند ۸ام, ۱۳۹۴ در ۸:۴۱ ق.ظ

با عرض سلام و ارادت، لطفا اطلاعات کاملتری به ما بدهید و بفرمایید که منظورتان از کم بودن رشد درخت، کدام مرحله است؟؟؟ آیا رشد قدی درخت کم است؟ یا رشد شاخ و برگ های آن؟ یا اینکه از باردهی درخت ناراضی هستین؟؟


 
محمود براتعلی پور
اسفند ۸ام, ۱۳۹۴ در ۱۲:۱۸ ب.ظ

با سلام و خسته نباشید خدمت شما و همکاران محترم .
جهت درختان انار ، زیتون و سرو شیرازی در منطقه باغات جنوب شهر اصفهان ، سمپاشی پیش بهاره مناسب ترین سم و کود را معرفی فرمایید . با تشکر


 
negar
اسفند ۱۰ام, ۱۳۹۴ در ۷:۵۸ ق.ظ

با عرض سلام و ارادت، در مورد مصرف کود، معمولا کار صحیح این است که پس از آزمون خاک و اطلاع از مقدار عناصر موجود در خاک اقدام به کودهی نموده و در مورد سم پاشی نیز باید با توجه به نوع آفات یا بیماری موجود در مزرعه و همچنین سابقه آنها در فصول قبل سم خاصی را تجویز کرد. ولی اصول کلی این است که هنگامی که درخت هنوز شکوفه نداده می توان از چالکود استفاده کرد ولی اگر درخت شکوفه داده باشد چالکود تاثیری ندارد و بهتر است که محلول پاشی هم انجام نشود چرا که ممکن است فشار پاشش به شکوفه ها آسیب بزند، صبر کنید و بعد از مرحله فندقی شدن میوه با کودهای پتاس بالا محلول پاشی کنید. در سم پاشی زمستانه برای پیشگیری از بیماری های قارچی سموم مسی مانند اکسی کلرور مس، بردو و نوردوکس را می توان استفاده کرد ولی اگر درخت در مرحله تورم جوانه ها باشد باید استفاده از آنها زیر نظر کارشناس باشد.


 
عیسی
اسفند ۱۱ام, ۱۳۹۴ در ۱:۳۸ ق.ظ

باسلام من حدودا یک ماهه که تعدادی نهال مرکبات توی باغکاشتم.خاک رودادم آزمایشگاه که گفته شوری خاک بالاست حدود ۲٫۹وازلحاظ پتاس وفسفر ضعیفه وخاک سسته ودرصد رسی بودنش کمتراز ۱۵در صده کارشناس به من توصیه کرده که مقداری خاک رس وکود کمپوست وکود پوسیده حیوانی رو پای درخت پابیل کنم واز کود فسفر و پتاس و دی آمونیوم پای هر درخت چالکود کنم از هر کدوم ۲-۳قاشق.میخواستم ببینم نظر شماچیه؟


 
negar
اسفند ۱۱ام, ۱۳۹۴ در ۹:۳۹ ق.ظ

با سلام و ارادت، اگر همان کارشناسی که نتیجه آزمون خاک را به شما داده این توصیه را نموده، خوب است.. موفق باشید


 
ربانی
اسفند ۱۱ام, ۱۳۹۴ در ۵:۴۶ ق.ظ

سلام لطفا بفرمایید اکنون که درخت لیمو ترش شکوفه زده و حساس می باشد و با مشکل شپشک و شته روبرو هستیم می شود میارزه شیمیایی انجام داد ؟ در ضمن چون فضای مناسبی برای چال کود برای آن وجود ندارد در مورد محلول پاشی همزمان با سمپاشی در زمان شکوفه دهی امکان پذیر است؟ با تشکر


 
negar
اسفند ۱۱ام, ۱۳۹۴ در ۷:۴۶ ق.ظ

با سلام، در حال حاضر چون شکوفه دارد بهتر است سم پاشی نشود و صبر کنید پس از ریزش گلبرگ ها سم و کود را استفاده کنید. (بهترین زمان مبارزه با شپشک در زمستان بعد از تورم جوانه تا قبل از باز شدن شکوفه است و جهت محلول پاشی(کود و سم) بهترین زمان بعد از ریزش گلبرگ هاست).


 
یعقوبی
اسفند ۱۱ام, ۱۳۹۴ در ۶:۳۷ ب.ظ

باسلام خدمت مهندس عزیز دوتا سوال داشتم ۱- فرمودیدموقع سمپاشی زمستانه یک کیلو اوره یه ازای صدلیتر آب داخل محلول بریزیدآیا باوجود روعن ولک داخل محلول ریختن اوره مشکلی ندارد؟ چون میگن باوجود ولک درمحلول نمیشه اوره ریخت.۲- ۱۸۰درخت تامسون پایه سیترنج دارم متاسفانه مشکل سال آوری دارد معمولا اگه امسال بار دهی داشت سال بعد بازدهی آن درحد صفر است چه کار باید کرد؟ درضمن تامسونها باغم تیغ دار هستند@ استدعا میکنم رهنمایی کنید. ازشهرستان بابل


 
negar
اسفند ۱۲ام, ۱۳۹۴ در ۱۰:۰۲ ق.ظ

با سلام، با توجه به اینکه ترکیب روغن ولک و اوره ممکن است مشکل گیاه سوزی ایجاد کند، بنابراین احتیاط لازم این است که جدا زده شود ضمنا ترکیب روغن معمولا با یک حشره کش است نه کود اوره، سوال ما اینه که شما آیا این کود اوره رو برای مشکل دوم که سال آوری باشه می خواین استفاده کنین؟ و چه نوع کود اوره ای؟ چون برای حل مشکل سال آوری یکی از راه های علاج استفاده از کود اوره است. از دیگر روش های جلوگیری از سال آوری استفاده از مواد کند کننده های رشد مانند سایکلوسل، حلقه زنی و حلقه برداری، استفاده از مواد تنک کننده از قبیل اتفن، هرس شدید در زمستان، چالکود، آبیاری صحیح و … است.


 
علی
اسفند ۱۲ام, ۱۳۹۴ در ۱۰:۰۳ ب.ظ

با سلام
تعدادی نهال چند ساله کامکوات و نارنج معمولی و عطری دارم که در گلخانه نگهداری میکنم.بعضی از اونها برگهاشون لوله شده و بعد خشک شده و میریزه و یا اینکه میوه هاشون ریزه یا رشد اونا متوقف شده، مشکل چیه ؟ممنون


 
negar
اسفند ۱۳ام, ۱۳۹۴ در ۱۱:۲۴ ق.ظ

با سلام، معمولا لوله شدن برگ درختان و علائم بعدی اون بر اثر خسارت شته بوجود میاد، ولی برای اطمینان از درختان آلوده عکس گرفته و به ایمیلshahryari.fspmarket@gmail.com بفرستید تا بتونیم برای شما راهنمایی دقیق تری داشته باشیم.. با تشکر


 
پژمان
اسفند ۱۴ام, ۱۳۹۴ در ۸:۴۳ ب.ظ

سلام ,,, بصورت اشتباهی در سمپاشیه زمستانه بجای محلول کود اوره از سولفات آمونیوم استفاده کردم ,,,۲ کیلو در ۲۰۰ لیتر آب به همراه روغن ولک ,,,
چه تاثیری میزانه?
مرکبات پرتغال


 
negar
اسفند ۱۶ام, ۱۳۹۴ در ۸:۱۲ ق.ظ

با سلام، آمونیوم سولفات هم کارایی خوبی داره، ولی شما چرا کود رو با روغن مخلوط می کنید؟ آیا برای این کار دلیل خاصی دارید؟؟


 
پژمان
اسفند ۱۶ام, ۱۳۹۴ در ۹:۵۷ ق.ظ

سلام…سمپاشی به منظور دفعه کنه (استفاده از کنه کش) صورت گرفته ,
بود,,,که در این مرحله تصمیم به اضافه کردن کود گرفته شد
آیا سولفات آمونیوم باعث سوزش نمیشه?


 
رسول م
اسفند ۱۶ام, ۱۳۹۴ در ۵:۰۳ ب.ظ

با سلام خدمت دوستان،همکار،،
من از شماهمکاری نیاز دارم با تشکر
من تعداد ۵۰اصله. درخت مرکبات لیمو و لیمو خارگی دارم در شهر جهرم
آذر ماه کود حیوانی و مهر ماه کود آهن دادم سال قبل هم
هم میوه‌های مرغوبی داشتم،
تقریبا ۵/۱۲/۹۴ روغن پاشی وسم کلرپیریفوس با سم پاش پاشیدم و خیلی کم شکوفه ها باز و بقیه بسته بودن به تجربه شما شکوفه ها ضربه نمیخورن با تشکر،

وبعد از اون کود شیمیایی mkp ,0_52_34 چال کردم زیر قطره ها میخاستم ببینم صحیح عمل کردم و بعد از این کود آهن میخوام بدم از نظر تجربه شما موردی ندارد،
و بعد از این چه کودهای به ترتیب بدم تا که محصولاتم خوب عالی و پر بار داشته باشم ،با تشکر از سایت خیلی خوبتون،به راهنمایتون نیاز دارم


 
negar
اسفند ۱۷ام, ۱۳۹۴ در ۸:۳۸ ق.ظ

با عرض سلام، همانطور که می دانید بهتر است سم پاشی را در زمان بسته بودن همه یا اکثر شکوفه ها انجام داده یا اگر شکوفه ها بازند سم پاش را بصورت چتر بالای گرفته گرفته تا فشار لانس مستقیم به شکوفه ها برخورد نکند (حتی المقدور از برخورد فشار پاشش به شکوفه جلوگیری شود)، در مورد اینکه کود را زیر قطره ها چال کردید بهتر بود این کار را انجام نمیدادید، چون بعد از زمان شکوفه دهی باید محلول پاشی انجام شود و چالکود تاثیری روی تغذیه درخت ندارد و در مورد درخواستتون برای توصیه کودی اگه براتون مقدوره آزمون تجزیه خاک انجام دهید و نتیجه آزمون را برای ما بفرستید تا بتونیم شما رو راهنمایی دقیق تری کنیم.


 
رسول م
اسفند ۱۶ام, ۱۳۹۴ در ۵:۳۷ ب.ظ

با سلام دوباره خدمت همکاران
در طول هفته درختان مرکبات ۵ساله باید هفته ای چند بار و دفعه چند ساعت آب دهی شوند به ترتیب فصل سال هر فصل چه میانگینی در طول هفته

ممنون از مدیریت برنامه


 
negar
اسفند ۱۷ام, ۱۳۹۴ در ۹:۰۷ ق.ظ

با سلام، با توجه به شرایط آب و هوایی و خاک منطقه باید دور آبیاری را تنظیم کنید، مثلا اگر در منطقه گرم و خشک هستید باید آبیاری را به دفعات بیشتر انجام دهید و یا اگر خاک از نوع شنی و سبک است که ظرفیت نگهداری آب پایین است باید آبیاری نسبت به خاک رسی زود به زود انجام شود…


 
رسول م
اسفند ۱۷ام, ۱۳۹۴ در ۲:۳۱ ب.ظ

سلام دوستان عزیز
خاک باغ ما تغریبا شنی هست ،
باید چطوری آبیاری و کود دهی کنیم تا میوه کمی دیر تر به دست بیاد
یا کود یا ماده ای هست که باعث بشه تا محصول دیر تر دست بیاد
ترکیدن محصول چه کودی باید بدیم تا نترکد

با تشکر


 
negar
اسفند ۱۹ام, ۱۳۹۴ در ۸:۴۹ ق.ظ

با سلام و عرض ارادت، معمولا در بازار کودها و محرک های رشد برای زودرسی میوه ها وجود دارند و تابحال ترکیبی برای دیررسی مشاهده نشده، ولی شما می توانید میوه را سر موعد برداشت کنید و انها را در شرایط انبار نگهداری کرده و برای این کار از سمومی مانند تکتو که از بیماری های قارچی جلوگیری می کنند و مخصوص نگهداری مرکبات در شرایط انبارداری است، استفاده کنید.موفق باشید


 
رسول م
اسفند ۱۸ام, ۱۳۹۴ در ۱:۱۴ ق.ظ

با سلام سلام دوباره خدمت همکاران ودوستان

کود آهن الان باید داد؟؟؟،،
کودی که چال کود کردم اگه باز دوباره تحیه و محلول پاشی هم کنم موردی ندارد باعث ریختن یا مشکل دیگر ی نمیشه
با تشکر مدیریت برنامه
ببخشید زیاد سوال پرسیدم و مزاحم وقت با ارزش شما شدم


 
negar
اسفند ۱۹ام, ۱۳۹۴ در ۸:۵۵ ق.ظ

با سلام، اگر قبلا همان کود را چال کرده اید حتما مشکل کمبود برطرف شده، آیا دلیل خاصی برای محلول پاشی دارید؟ یا اینکه علائم کمبود را مشاهده کردید؟ این مسئله را هم در نظر داشته باشید که زیادی عناصر در گیاه نیز باعث مسمومیت گیاه خواهد شد… ما نیز از شما متشکریم که دیدگاه های خود را مطرح می کنید. موفق باشید


 
hamid
اسفند ۲۰ام, ۱۳۹۴ در ۶:۴۷ ب.ظ

با عرض سلام و خسته نباشید
در مورد پمپ و پفکی بودن درختان مرکبات در جنوب میخواستم سوال کنم چه کودی نباید بهشون بدیم تا اینجوری نشن ؟؟ یا چه کودی بهشون بدیم ؟؟ ممنون میشم پاسخ بدید یا به ایمیلم بفرستید


 
hamid
اسفند ۲۰ام, ۱۳۹۴ در ۶:۵۲ ب.ظ

یا ویروسی به نام شته که رو پوست میوه مینشینه چه سمومی باید استفاده شود ؟؟
hamid2010.hs28@gmail.co
ممنون میشم پاسخ این دو سوال رو برام ایمیلکنید
با تشکر


 
negar
اسفند ۲۴ام, ۱۳۹۴ در ۸:۱۶ ق.ظ

با سلام و ارادت، حتما این کار را خواهیم کرد


 
رسول م
اسفند ۲۱ام, ۱۳۹۴ در ۴:۰۴ ب.ظ

با سلام سلام خدمت دوستان و همکاران

درختان لیمو در موقع بار که در ماه ۴و۵ هست چرا ترک میخورد و چه کودی نیاز هست تو چه ماهی باید
اون کود را داد که جلوگیری از از ترکیدن لیمو ها ها بشه

ممنون از مدیریت و برنامه خیلی جواب گو


 
negar
اسفند ۲۴ام, ۱۳۹۴ در ۹:۰۳ ق.ظ

با عرض سلام و ارادت، دو دلیل عمده برای ترک خوردگی مرکبات وجود دارد: عدم رعایت آبیاری منظم و کمبود کلسیم و پتاسیم، به همین دلیل توصیه می شود که در آبیاری درختان سهل انگاری نشود و به محض مشاهده اولین علائم ترک خوردگی محلول پاشی این دو عنصر را انجام دهید…


 
علی
اسفند ۲۴ام, ۱۳۹۴ در ۱:۴۵ ب.ظ

با سلام و عرض ادب
تعداد ۵۰۰ اصله درخت مرکبات (نافی) ۱۷ ساله در شهرستان کازرون دارم.اوایل بهمن ماه به ازاء هر درخت ۵۰۰ گرم سوپر فسفات ترپیل و ۸۰۰ گرم سولفات پتاسیم چالگود نمودم همچنین مقدار ۲۵۰ گرم سولفات آمونیوم از طریق آبیاری تزیق نمودم.قبل از شروع به جوانه زدن درختان در مرحله اول از کود مایع هومکس و کود ۱۰ ۵۲ ۱۰ و ۵ روز بعد در مرحله دوم کود سلوپتاس از طریق آب تزریق نمودام.
متاسفانه میزان گلدهی درختان نسبت به سالهای گذشته کمتر است همچنین جوانه های اغلب درختان ریزش دارد.ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.


 
negar
اسفند ۲۵ام, ۱۳۹۴ در ۸:۴۵ ق.ظ

با سلام، برای افزایش گلدهی لازم است بعد از برداشت محصول، محلول پاشی کودهای روی و بر انجام شود، برای جلوگیری از ریزش گل میتوان از کودهای محرک گل که حاوی ازت، پتاس، بر ، روی و مقادیر قابل توجهی الکل های قندی، اسید های ارگانیک، آمینو اسیدها ، کربوهیدرات ها، فیتو هورمون ها و ویتامین ها میباشد، استفاده کرد. این کود ها را در زمانی که میوه ها حالت فندقی میشوند میتوان به صورت محلول پاشی با توجه به توصیه روی ظرف محلول پاشی استفاده کرد. در زمانی که مرکبات در گل هستند محلول پاشی باعث ریزش گل شده و به درخت آسیب میرساند. آبیاری کم ونامناسب نیز از عوامل ریزش گل است.


 
مهدی
اسفند ۲۴ام, ۱۳۹۴ در ۷:۲۰ ب.ظ

با سلام خدمت دوستان از دوستانی که تمایل در حضور در گروه تخصصی مرکبات را دارند میتوانند با ارسال شماره به تلگرام شماره ۰۹۱۷۷۳۱۸۴۵۱ عضو شن


 
negar
اسفند ۲۵ام, ۱۳۹۴ در ۹:۰۰ ق.ظ

با سلام، ممنون، لطفا در صورت تمایل لینک گروه رو اینجا بزارید


 
negar
اسفند ۲۵ام, ۱۳۹۴ در ۹:۰۹ ق.ظ

با سلام، ممنون، لطفا در صورت تمایل لینک گروهتان رو هم اینجا بزارید


 
پویا
فروردین ۲ام, ۱۳۹۵ در ۷:۴۵ ب.ظ

با سلام و وقت بخیر
بهترین کود و سم برای (درختان به) که در حال شکوفه زدن هستند(در فروردین ماه) چیست؟ و نحوه اجرای آن به چه صورت می باشد.


 
negar
فروردین ۳ام, ۱۳۹۵ در ۱۰:۲۷ ق.ظ

با عرض سلام و ارادت، اگر درخت شکوفه داده باشد بهتر است محلول پاشی انجام نشود چرا که ممکن است فشار پاشش به شکوفه ها آسیب بزند، مگر اینکه نحوه پاشش بصورتی باشد که کمترین فشار را به شکوفه ها وارد کند( نازل را بصورت چتر بالای درخت نگه دارید) می توانید در این مرحله درختان را با کودهای فسفره و ازته محلول پاشی کنید. این عناصر را میتوان با استفاده از کود فسفات آمونیوم یا از فرمول های کود دارای فسفر و ازت برای درختان مرکبات تامین نمود. عناصر روی و بر هم برای جلوگیری از گل ریزی درختان مفیدند. بعد از مرحله فندقی شدن میوه نیز جهت تقویت بار درخت می توانید درخت را با کودهای پتاس بالا محلول پاشی کنید. برای سم پاشی نیز باید با توجه به سابقه آفت و بیماری باغ و زیر نظر کارشناس اقدام به این کار کنید.


 
رضا
فروردین ۳ام, ۱۳۹۵ در ۳:۴۱ ق.ظ

سلام
۳۰درخت لیموترش ۴ ساله درخوزستان دارم که رشدخوبی دارندولی مورچه ها ازدرخت مدام بالا میرن وچیزی شبیه تارعنکبوت گردهمراه باعسلک قرمز برمخصوصا تنه ساختند. برا درمان چه سمی استفاده کنم؟


 
negar
فروردین ۳ام, ۱۳۹۵ در ۵:۵۷ ب.ظ

با سلام، با این تعاریف به احتمال خیلی زیاد درخت شما مشکل شپشک داره، چون معمولا مورچه ها ناقل شپشک هستند باید هم با مورچه و هم با شپشک مبارزه بشه، لطفا برای اطمینان خاطر از درخت آلوده عکس گرفته و به ایمیل shahryari.fspmarket@gmail.com بفرستید.


 
رضا
فروردین ۷ام, ۱۳۹۵ در ۲:۲۴ ق.ظ

چشم .
ازاینکه با حوصله جواب میذین سپاسگذارم


 
negar
فروردین ۷ام, ۱۳۹۵ در ۹:۳۰ ق.ظ

ارادتمند


 
شهرام
فروردین ۸ام, ۱۳۹۵ در ۹:۱۹ ق.ظ

سلام
در مطالب نوشتین درختان جوان زیر۵سال نیاز هستش که از نیمه دوم اسفند ماه هر ۱۵روز مقدار۳۰گرم اوره به صورت محلول پاشی انجام دهید میخواستم بپرسم که با چه مقدار آب حل کنیم واینکه محلول پاشی به چه صورت میباشد
ممنون از مطالب خوبتون


 
negar
فروردین ۹ام, ۱۳۹۵ در ۱:۲۰ ب.ظ

با سلام، با توجه به اینکه اوره سمی است که استفاده بیش از حد آن موجب سوزانندگی در گیاه می شود نباید آن را با آب کم مخلوط کنید بنظر می رسد که حدود ۱۰۰ لیتر آب برای ۳۰ گرم اوره کافی باشد، برای محلول پاشی بهتر هم سعی کنید تمام سطح برگ خیس شود. با آرزوی موفقیت


 
بیگ محمدی
فروردین ۱۳ام, ۱۳۹۵ در ۸:۴۸ ق.ظ

باعرض سلام .من در منزل دو اصله درخت میوه ک یکی پرتقال و دومی لیموترش می باشد کاشتم ک پرتقال دو ساله که رشد مناسبی از نظر قدی نداره و میوه که اصلا نمیده اما لیمو ترش رشد مناسبی داشته و شکوفه و میوه هم میده اما تقریبا همه میوه هاش ریزش میکنه ممکنه منو راهنمایی بفرمایین.درضمن من در جنوب ایران شهر اهواز ساکنم .باتشکر


 
negar
فروردین ۱۴ام, ۱۳۹۵ در ۸:۲۵ ق.ظ

با سلام، پیشنهاد ما اینه که برای درخت پرتغال، با توجه به اینکه اصلا باردهی نداره حتما آزمون خاک و برگ انجام دهید تا از میزان دقیق کمبود هر کدام از عناصر مطلع شوید، در مورد درخت لیمو ترش هم می توانید این کار را انجام دهید ولی معمولا برای جلوگیری از ریزش گل و میوه، بعد از برداشت درخت را با کود و روی محلول پاشی می کنند.


 
احسان
فروردین ۱۸ام, ۱۳۹۵ در ۱۰:۱۴ ق.ظ

سلام خسته نباشید آیا میشه از ذرات آهن هم برای درختان استفاده کرد؟ ممنون


 
negar
فروردین ۱۸ام, ۱۳۹۵ در ۲:۲۹ ب.ظ

با سلام، استفاده از ذرات آهن ممکنه بی تاثیر نباشه چون بهرحال عنصر آهن رو در درون خودش داره ، ولی بهتره از آهن فراوری شده برای تغذیه گیاهان که همون کودهای آهن هستند، استفاده بشه و نتیجه بخش تره


 
farzad
فروردین ۲۰ام, ۱۳۹۵ در ۶:۱۵ ق.ظ

با سلام من حدود دو هزار درخت لیمو ترش امانی وشیرازی در شهر گچساران جنوب کشور کاشتم سن درختا حدود ۲ماه است حدود نصف نهالها قبل از کشت از کود حیوانی باخاک مخلوط کردم بقیه بدون کود حیوانی در حال حاظر نهالهایی که از کود ندادم از نظر ظاهری درخت بهتر گرفتن و جوانه بهتر زدن در صوری که خاک شنی دارن وقسمتهای که زمین گلی دارند جوانه کمتری زدن علت چیست در حال حاظر چه کودی را برام پیش بینی میکنید ایا از کودهای شیمیایی استفاده کنم یا مایع سیستم ابیاری هم قطره ای ممنون


 
negar
فروردین ۲۳ام, ۱۳۹۵ در ۸:۳۲ ق.ظ

با سلام، در این مرحله برای تقویت میوه های درخت باید از کودهای پتاس بالا مثل کود کرت کی هلند که دارای ۴۷% پتاس بوده با دز مصرفی یک و نیم در هزار، کودهای کلسیم و بر ماگ که دارای عناصر ازت، کلسیم، پتاس، منیزیوم و بر بوده و کود نترامین که دارای آمینو اسید است و نتیجه دهی بسیار خوبی دارد استفاده کنید. موفق باشید…


 
عادل
فروردین ۲۰ام, ۱۳۹۵ در ۳:۳۴ ب.ظ

مطالبتان عالیه تشکر می کنیم


 
negar
فروردین ۲۱ام, ۱۳۹۵ در ۸:۱۰ ق.ظ

با سلام، ممنون


 
عادل
فروردین ۲۰ام, ۱۳۹۵ در ۳:۳۷ ب.ظ

میزان آبیاری درختان میوه ۴-۱۰ ساله در اصفهان جقدر است.


 
negar
فروردین ۲۱ام, ۱۳۹۵ در ۸:۱۳ ق.ظ

با سلام، میزان نیاز آبی درختان فرمول خیلی خاصی نداره که مجبور باشیم دقیقا همونو رعایت کنیم، اصولا بر اساس آب و هوای منطقه و خشکی خاک و هر زمان که حس شد درختان تشنه بوده و نیاز به آب دارند آبیاری را انجام دهید


 
مهدی حبیبی
فروردین ۲۰ام, ۱۳۹۵ در ۸:۰۷ ب.ظ

با سلام.حدود ۷۰ درخت نارنگی پیج ۵ساله دارم. متا سفانه تمام محصولات درخت در فصل شهریور بعد از ترک خوردگی از بین میروند.خواهشمندیم راهنمایی فرمایید


 
negar
فروردین ۲۱ام, ۱۳۹۵ در ۸:۲۰ ق.ظ

با سلام، ترک خوردگی مرکبات دو دلیل عمده دارد یکی عدم رعایت فواصل آبیاری یعنی اینکه آبیاری منظمی بسته به نیاز گیاه انجام نداده اید و دیگری هم کمبود کلسیم و پتاسیم (به محض مشاهده اولین علائم ترک خوردگی با کودهای کلسیم و پتاسیم محلول پاشی انجام دهید)… موفق باشید


 
مظفری
فروردین ۲۳ام, ۱۳۹۵ در ۱۱:۱۶ ق.ظ

سلام من ۳ تا درخت پرتقال تو حیاط دارم که الان شکوفه دادن اما برگ های جدید که بالای درخت ها هستن با شته پشت برگ پر شدن تا حدی که برگ ها لوله شدن. چی کار باید بکنم؟
ممنون


 
negar
فروردین ۲۳ام, ۱۳۹۵ در ۱۲:۴۰ ب.ظ

با سلام ، می توانید با استفاده از سم کنفیدور که معمولا با نسبت نیم لیتر در هزار استفاده می شود، درخت را سم پاشی کنید.


 
مظفری
فروردین ۲۳ام, ۱۳۹۵ در ۲:۱۰ ب.ظ

آسیبی به شکوفه ها نمیرسه؟


 
negar
فروردین ۲۴ام, ۱۳۹۵ در ۱۰:۳۴ ق.ظ

در حین سم پاشی خیلی احتیاط کنید و سعی کنید فشار پاشش بطور مستقیم با شکوفه ها برخورد نکند.


 
مظفری
فروردین ۲۳ام, ۱۳۹۵ در ۴:۵۳ ب.ظ

خانم نگار
من یه سم پاش ۲ لیتری دارم چقدر باید سم کنفیدور تو ۲ لیتر قاطی کنم؟


 
negar
فروردین ۲۴ام, ۱۳۹۵ در ۱۰:۳۱ ق.ظ

با سلام، سم کنفیدور به میزان نیم لیتر در ۳۰۰ لیتر آب استفاده میشه، شما می تونید با تناسب بستن محاسبه کنید که چه میزان آب برای ۲ لیتر سم نیازه، موفق باشید


 
رسول م
فروردین ۲۴ام, ۱۳۹۵ در ۱:۱۶ ق.ظ

با سلام خدمت دوستان همکار
درختان لیمو ترش محلی الان تغریبا اندازه مهره تسبیح وشده اند کمی برگ درختان زرد رنگ شده و تعدادی از درختان لیمو و لیمو خارگی بار نیاوردن لطفا اگر دوباره کود بار بدهم برج دو که دوباره گل میکنند درختانی که بار نیاورده اند دوباره گل میدهند یا این که اگر کود آهن و کود بار بدهم برای گل ها و میوه های کوچک مشکل ساز نمیشود

کود روی الان خوب است بدهم یک بار هم یک ماه پیش دادم

ممنون از مدیریت سایت خوبتون


 
negar
فروردین ۲۴ام, ۱۳۹۵ در ۱۲:۴۹ ب.ظ

با عرض سلام، مصرف دوباره کود پتاس که برای تقویت بار درختان است باید در شکوفه دهی و باردهی سری دوم موثر باشد و در خصوص استفاده مجدد از کود روی باید با آگاهی بیشتر در مورد نیاز و کمبود های درخت وارد عمل شوید یعنی اینکه مطمئن باشید آیا درخت در این زمان به این عنصر نیاز دارد یا خیر، زیرا مقدار بیش از حد یک عنصر در گیاه نیز می تواند باعث بروز علائم مسمومیت شود.


 
علی
فروردین ۲۵ام, ۱۳۹۵ در ۱۲:۰۳ ب.ظ

باسلام.باغ مرکبات بنده واقع در جهرم فارس پس از کود دهی آهن و سولفات و… به روش چالکود وقبل از اولین آبیاری قطره ای با بارش بهاری چندین ساعته ملایم مواجه گردید.آیا کود ها از دسترس خارج شده و بی تاثیر شده اند؟؟؟ لطفا پاسخ دهید.با تشکر


 
negar
فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۵ در ۸:۱۱ ق.ظ

با سلام، نگران نباشید، بارش باران اون هم بهاری و چند ساعته تاثیری روی چالکود ندارد


 
رضا
فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۵ در ۴:۲۵ ب.ظ

باسلام من باغ سیبی دارم که زمینش سنگ ولاخ وسفت است باچه چیزی می توانم خاک دوردرخت را برای رشد ریشه اصلاح کنم آخرفروردین ۵۰۰گرم درروی خاک کوداوره برای هردرخت ریخته ام آیا درخت نمی سوزه باسپاس وتشکرازمهندس


 
negar
فروردین ۲۸ام, ۱۳۹۵ در ۹:۰۱ ق.ظ

با سلام می توانید برای تقویت ریشه های درخت از کودهای هیومیک اسید دار استفاده کنید مثل اوریکس هیوم که دارای ۷۴ درصد اسیدهیومیک و ۱۱ درصد پتاس هست که عکس محصول و مشخصات آن برای شما میل خواهد شد، کود اوره را هم کمی بیش از حد نیاز استفاده کردید، بهتر است با آبیاری برای جلوگیری از سوزانندگی درخت اقدام کنید.


 
ولی اله
فروردین ۲۸ام, ۱۳۹۵ در ۱۲:۳۱ ب.ظ

نظرات کارشناسی جالبی است وبه نوعی تبادل اطلاعات
بین دوستداران مسائل باغبانی سوال
آیا میشود این مطالب وارد ایمیل هم شود
جدول زمانی درختان سیاه ریشه ومرکبات درآمل مازندران گذاشته شود باتشکر کریمی


 
negar
فروردین ۳۱ام, ۱۳۹۵ در ۸:۰۸ ق.ظ

با سلام، در اسرع وقت چشم، موفق باشید


 
رسول م
فروردین ۲۹ام, ۱۳۹۵ در ۹:۵۳ ب.ظ

با سلام خدمت دوستان،،،من امروز رفتم کود آهن و،،،،،TE+30_5_15, خریدم که میخاستم هم میوه‌های که دانه کوچک شده اند نریزند و هم گلدهی اردیبهشت ماه درختانی که فروردین ماه گل نگرفته اند دوباره گل بدهند
به نظر و علم شما خوب است ،،
یا این که کودهای دیگه استفاده کنم،،
که هم تقویت بشن هم گل بدن،

ممنون از دوستان همکار


 
negar
فروردین ۳۱ام, ۱۳۹۵ در ۹:۴۵ ق.ظ

با سلام، در خرید کود درست عمل نموده اید، برای گلدهی و افزایش بار درخت باید از کودهای پتاس بالا و همچنین کودهای دارای عناصر ریزمغذی مثل روی و بر و کودهای اسید آمینه دار استفاده کنید، ولی در کل برای اطلاع از نیازهای خاک بهتر است آزمون خاک و برگ را انجام دهید، موفق باشید…


 
رضا
اردیبهشت ۲ام, ۱۳۹۵ در ۷:۰۱ ب.ظ

باسلام وآروزی توفیق
کارشناس محترم امروزدوم اردیبهشت وقتی برگ های درختان رامشاهده کردم دیدم که دوربرگ ها قهو ه ای رنگ است آیا علتی داردیاطبیعی است لطفا راهنمایی فرماید
باتشکرازحوصله وزحمات جنابعالی


 
لیموترش.جنوب
اردیبهشت ۳ام, ۱۳۹۵ در ۹:۱۵ ب.ظ

با سلام.من در تاریخ۲۷بهمن۹۴ تعداد۴۰۰درخت لیموترش در شهرستان جم استان بوشهر کاشتم با اینکه خاکم شنی(ماسه ای)است و قبل از کشت هم کود حیوانی با خاک مخلوط کردم و تا حالاهم ۳ بار رویالل آمیون و TE را با آبامکتین محلول پاشی کردم و مقدار جوانهای درختم خوب اسن ولی رنگ جوانها و برگها کمی زرد است و با وجود سمپاشی بازهم مینوز برگ جوانها را پیچیده و نابود میکند لطفا راهنمایی فرمایید.عکس و جواب آزمایش ایمیل میکنم


 
آی کشت
اردیبهشت ۸ام, ۱۳۹۵ در ۸:۱۸ ق.ظ

با سلام و عرض ارادت
لطفا عکس برگ ها رو ارسال کنید تا جواب دقیق تر رو خدمتتون اعلام کنیم
سپاس از شما


 
بهزاد
اردیبهشت ۸ام, ۱۳۹۵ در ۶:۱۰ ب.ظ

با سلام و عرض ارادت و تشکر از زحماتون
با نوجه به اینکه کود اوره و انواع سولفات ها و… دارای ناخالصی های هستند. محلولپاشی و استفاده خاکی از اونها باعث فرسایش گیاه و خاک میشوند بهتر نیست از نانو کود استفاده شوند؟ در مجموع نظرتان درمورد استفاده از نانو ها چیست؟


 
آی کشت
اردیبهشت ۹ام, ۱۳۹۵ در ۸:۲۲ ق.ظ

باسلام
همراه عزیز با توجه به اینکه کود ها با توجه به نیاز خاک مورد استفاده قرار میگیرند گیاه عناصر مورد نظر خود را دریافت و مابقی بصورت آب شویی از دسترس خارج می شود. در صورت استفاده بی رویه و بیش از حد بله منجر به فرسایش گیاه و خاک می شود. البته نانو کود ها تکنولوژی جدیدی هستند که می توانند جایگزین مناسبی برای کود های شیمیایی باشند. از اینکه سایت مارو همراهی می کنید و نظراتون رو اعلام میکنید متشکریم.


 
کشاورز شمالی
اردیبهشت ۱۳ام, ۱۳۹۵ در ۹:۵۸ ق.ظ

(با سلام وخسته نباشی
مطالب بسیار عالی و مفید خیلی به کارم امد. ممنونم
به نظر شما استفاده از کود هایی ک بصورت پودر جدا هستن برای درخت مثمربه ثمرتره یا کودهایی که ترکیبی هستن.
من امثال طبق دستر کارشناس بهمن ماه از کود ماکرو ۱۲-۱۲-۱۲
استفاده که مرحله دوم آن بنابه دستورش بعد تشکیل میوه صپرت میگرد با کود پودر و گردی .
حال این شیوه کوددهی را قبول دارید؟ یا دستورتان چیز دیگریس؟
منتظر جوابتون هستم


 
آی کشت
اردیبهشت ۱۳ام, ۱۳۹۵ در ۲:۳۹ ب.ظ

سلام
همراه عزیز
چقدر خوبه که طبق نظر کارشناس دارین پیش می رین، کود سه بیست ترکیبی از ازت، فسفر و پتاس است که با توجه به نیاز گیاه شما با این فرمول توصیه شده، اگه می خواهید از کود های شیمیایی تک عنصره استفاده کنین حتما باید با آزمون خاک و تحت نظر کارشناس این کار رو انجام بدین.
موفق باشین


 
خانساری گیلانی
اردیبهشت ۱۸ام, ۱۳۹۵ در ۷:۳۸ ب.ظ

با سلام باغ پرتقالی به مساحت ۵۰۰۰متر دارم که به مدت دوسال است که در زمان باز شدن غنچه ها حشره ای به رنگ سیاه به اندازه زنبور به غنچه ها حمله کرده و باعث ریزش غنچه و کم باردهی درختان میشود از چه سمی دراین زمان برای نابودی این حشره میتوان استفاده کرد ؟ممنون میشوم راهنمایی فرمایید


 
آی کشت
اردیبهشت ۲۰ام, ۱۳۹۵ در ۸:۳۱ ق.ظ

دوست عزیز سلام
به احتمال زیاد باغ دچار شته شده ، شما می تونید سم کنفیدور یا استامیپراید رو بصورت مه پاشی البته با دز مصرف مشخص شده ( با مشورت سم فروش یا کارشناس) این آفت رو کنترل کنید.
موفق باشین


 
مریم
اردیبهشت ۲۲ام, ۱۳۹۵ در ۵:۱۰ ب.ظ

باسلام وخسته نباشید درختان پرتقال ونارنگی امسال به موقع کود وسمپاشی نشدندوبرگ درختان سیاه شده لطفا راهنمایی بفرمایید کی متوانم این کار زا انجام دهم


 
آی کشت
اردیبهشت ۲۳ام, ۱۳۹۵ در ۸:۳۶ ق.ظ

سلام همراه گرامی
با توجه به این که مرکبات الان در مرحله گلدهی هستند شما می توانید سم حشره کش را بصورت مه پاش سمپاشی کنید چنانچه نگران ریزش گل هستید می توانید در مرحله فندوقی شدن میوه سمپاشی بصورت مه پاشی انجام دهید.
موفق باشید.


 
مریم
اردیبهشت ۲۶ام, ۱۳۹۵ در ۲:۴۰ ب.ظ

خیلی ممنون از راهنمائی شما


 
حسین
اردیبهشت ۲۷ام, ۱۳۹۵ در ۱۲:۴۴ ب.ظ

با سلام حدود۲۵۰ نهال نارنگی انشو ۲ ساله در منطقه ساری دارم برای تغذیه زمینی و محلول پاشی پیشنهادتان برای رشد بهینه تر نهال ها چیست با تشکر


 
آی کشت
اردیبهشت ۲۸ام, ۱۳۹۵ در ۱:۴۷ ب.ظ

همراه عزیز سلام
در مورد نهالی که تازه کاشت شده، شما برای اینکه از ابتدا به صورت اصولی پیش برین بهتره آزمون خاک و برگ بدین. از سال سوم هم می تونین از روش چالکود برای برطرف کردن نیازهای غذایی درختتون استفاده کنید. البنه دادن کود های NPK و ریز مغذی به نهال هاتون می تونه مفید باشه.
موفق باشی


 
محمد
اردیبهشت ۲۸ام, ۱۳۹۵ در ۱:۲۳ ب.ظ

سلام وارادت یک درخت پرتقال حدودا ۱۵ ساله دارم که برگهای آن زرد شده وباگرم وسردشدن هوا شروع به ریزش می کنند. البته بر روی تنه آن چندین پیوندزده ومنتظرجوانه زدن آن هستم . آیابرای درمان ریشه آ ن استفاده ازاسیدیاکودهیومیک مناسب است؟درضمن زمان استفاده ازآن چه موقع ازسال می باشد؟

قبلا ازنگارش نظرتان ممنونم


 
آی کشت
اردیبهشت ۲۸ام, ۱۳۹۵ در ۲:۱۲ ب.ظ

سلام همراه عزیز
ببینین به طور کلی نقش های اسید هیومیک در گیاهان عبارتند از: گسترش رشد ریشه ، افزایش راندمان سیستم ریشه ای با تشکیل و توسعه مطلوب و بهبود سیستم ریشه . هیومیک اسید موجب بالا بردن مقاومت درختان با جلوگیری از مسمومیت ناشی از کود دهی نامتعارف میشود. به همین علت بعنوان یک اصلاح کننده خاک کاربردی موثر دارد.اسید هیومیک سبب افزایش جذب ازت و سایر عناصر غذایی توسط گیاهان می شود و موجب افزایش راندمان استفاده از ازت خاک می گردد، منتها شما باید ببینین علت اصلیه ریزش و زرد شدن برگ هاتون چیه؟ مثلا اگه کمبود ازت دارن بهتره از کودهای ازنه به همراه اسید هیومیک استفاده کنین. موفق باشین


 
رسول
خرداد ۶ام, ۱۳۹۵ در ۴:۵۶ ب.ظ

سلام دوستان همراه
بین محلول پاشی کلسیم و محلول پاشی کنفیدور.
چند روز فاصله بیندازم
و اول کدومشو محلول پاشی کنم

با تشکر


 
آی کشت
خرداد ۸ام, ۱۳۹۵ در ۹:۱۰ ق.ظ

سلام همراه گرامی
۴۸ ساعت کافیه فقط دقت کنین که گیاه تشنه نباشه.
موفق باشی


 
خانساری گیلانی
خرداد ۲۱ام, ۱۳۹۵ در ۲:۱۱ ب.ظ

باسلام و خسته نباشید خدمت جنابعالی آیا میتوان برای سمپاشی مرکبات از مخلوط سم کلرپیریفیوس آریا با امولوسیون صابون استفاده کرد؟


 
آی کشت
خرداد ۲۲ام, ۱۳۹۵ در ۹:۳۶ ق.ظ

سلام.
بله می تونید برای مبارزه با شپشک و بالشتک های مرکبات از این تر کیب استفاده کنید.
موفق باشید.


 
خانساری گیلانی
خرداد ۲۱ام, ۱۳۹۵ در ۲:۱۳ ب.ظ

منظور از امولوسیون صابون،روغن امولوسیون شونده میباشد
باتشکر


 
آی کشت
خرداد ۲۲ام, ۱۳۹۵ در ۹:۳۵ ق.ظ

خیر صابون های محلول پاشی با روغن از لحاظ ساختار شیمیایی متفاوت بوده و از لحاظ کاربردی نیز تا حدودی فرق دارند.


 
محمد
خرداد ۲۱ام, ۱۳۹۵ در ۲:۲۵ ب.ظ

باسلام ما امسال به تعداد ۷۰۰اصله نهال در خت به اصفهان پیوند کیالک وزرد الو پیوند بادام تلخ کاشته اییم که در موقع کشت اولیه هیچ نوع کودی استفاده نکردایم با توجه به اینکه فر وردین ۹۵ نهال را کاشته اییم باید از چه کودی استفاده یا محلول پاشی کنیم از استان فارس شهرستان بیضا


 
آی کشت
خرداد ۲۲ام, ۱۳۹۵ در ۹:۳۵ ق.ظ

سلام
بهتره شما در ابتدای امر یک آزمون خاک انجام بدین و به طور اصولی پیش برین، با توجه به اینکه درخت در مراحل ابتدایی رشد خود به ازت و فسفر بیشتری احتیاج دارد می توانید از کود های ازت و فسفر بالا استفاده کنید. موفق باشین.


 
محمد
خرداد ۲۲ام, ۱۳۹۵ در ۱۰:۱۸ ب.ظ

باسلام مجددمهندس جان با توجه به جوابی که دادید می خواستم زحمت بکشید که نام و میزان مصرف کودهای ازت وفسفر را دقیق ونحوی استفاده کود ها به چه صورتی است ،چاله کوب باید بکنیم یابصورت محلول پاشی ،متشکرم ازراهنماییتون محمد هستم ازبیضا


 
آی کشت
خرداد ۲۳ام, ۱۳۹۵ در ۹:۵۶ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه عزیز
شما ابتدائا یک آزمون خاک بدین تا من بتونم بر اساس میزان عناصر مشخص شده در اون آزمون راهنماییتون کنم. موفق باشین


 
على
خرداد ۲۵ام, ۱۳۹۵ در ۱۲:۰۹ ب.ظ

سلام‏ ‏میزان‏ ‏کود‏ ‏ونوع‏ ‏کود‏ ‏براى‏ ‏نارنکى‏ ‏جابنى‏ ‏۵ساله‏ ‏وایا‏ ‏کود‏ ‏کامل‏ ‏ومیکرو‏ ‏ودى‏ ‏امنیوم‏ ‏فسفات‏ ‏به‏ ‏جاى‏ ‏دیکر‏ ‏کودها‏ ‏میشود‏ ‏داد‏ ‏لطفا‏ ‏توضیح‏ ‏دهید


 
آی کشت
خرداد ۲۶ام, ۱۳۹۵ در ۸:۴۲ ق.ظ

با سلام .
شما می توانید ابتدائا آزمایش خاک و برگ داه و بر اساس نیازهای واقعی درختان خود کوددهی را انجام دهید و یا از جدول تغذیه ای که در مقاله زمان و نحوه ی سم پاشی و کود دهی مناسب در باغات مرکبات در سایت گذاشته شده استفاده نمایید. موفق باشید.


 
على
خرداد ۲۵ام, ۱۳۹۵ در ۱۲:۱۶ ب.ظ

ببخشید‏ ‏لطفا‏ ‏زمان‏ ‏دادن‏ ‏کود‏ ‏را‏ ‏بکویید‏ ‏با‏ ‏زمان‏ ‏محلول‏ ‏باشى


 
آی کشت
خرداد ۲۶ام, ۱۳۹۵ در ۸:۲۴ ق.ظ

با سلام
بهترین کار این است که دربهمن ماه کود های مورد نیاز درخت خود را بر اساس آزمون خاک یا برگ اعم از ماکرو و میکرو را با کود حیوانی مخلوط و در حد نهائی سایه انداز درخت در مسیر آبیاری بصورت چالکود دفن کنید تا مواد غذایی به تدریج در اختیار گیاه قرار بگیرند. در غیر اینصورت هنگام تورم جوانه ها و بعد از ریزش گلبرگ ها و شروع میوه دهی از کودهای ریز مغذی و سه بیست به صورت محلولپاشی استفاده نمایید. موفق باشید.


 
امیدی ازاهواز
خرداد ۲۶ام, ۱۳۹۵ در ۱۰:۳۶ ق.ظ

باسلام یک باغچه دارم داخل خانه که یک لیمو شیرین ۴ساله و یک لیمو ترش ۴ساله ویک انگور۴ساله دارم ولی تاالان هیچ محصولی بهم نداد فقط انگور پارسال دوخوشه خیلی کوچک بهم داد راهنمایی بفرمایید ازخوزستان هستم شهرستان اهواز


 
آی کشت
خرداد ۲۷ام, ۱۳۹۵ در ۱۰:۰۸ ق.ظ

سلام
روش تکثیرتون از چه طریقی بوده، از چه رقم هایی برای کاشت استفاده کردین؟ شاید رفمی که کاشتین به خاک منطقه سازگاری نداره ولی می تونین از روش حلقه برداری در ردخت انگور به منظور وادار کردن درخت به باردهی استفاده نمایید. موفق باشید.


 
على
خرداد ۲۶ام, ۱۳۹۵ در ۱۰:۵۷ ق.ظ

سلام‏ ‏مثل‏ ‏اینکه‏ ‏منظورم‏ ‏خوب‏ ‏نرسوندم‏ ‏منظورم‏ ‏میزان‏ ‏کود‏ ‏کامل‏ ‏وکوکرد‏ ‏ومیکرو‏ ‏به‏ ‏کیلوکرم‏ ‏است‏ ‏براى‏ ‏نارنکى‏ ‏جابنى‏ ‏۵ساله‏ ‏وسوال‏ ‏دیکه‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏جال‏ ‏کود‏ ‏کردن‏ ‏در‏ ‏بهمن‏ ‏ماه‏ ‏میشه‏ ‏زیر‏ ‏درخت‏ ‏درهمین‏ ‏ماه‏ ‏محلول‏ ‏اسید‏ ‏هیومیک‏ ‏ریخت


 
على
خرداد ۲۷ام, ۱۳۹۵ در ۳:۰۶ ب.ظ

سلام‏ ‏ایا‏ ‏میشه‏ ‏در‏ ‏سم‏ ‏باشى‏ ‏زمستانه‏ ‏همراه‏ ‏با‏ ‏روغن‏ ‏ولک‏ ‏وفن‏ ‏بروکسی‏ ‏میت‏ ‏ازکود‏ ‏اوره‏ ‏‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏محلول‏ ‏استفاده‏ ‏کرد


 
زارعی
خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۵ در ۱۰:۱۱ ق.ظ

باسلام وعرض ادب
تعداد ی درخت نارنگی خارو دارم که سال چهارم کاشت آن می باشداسفندماه امسال به هرکدام حدودا۹۰۰گرم کودکامل ماکرو به همراه کود حیوانی استفاده کردم در ابتدای بهار رشد خیلی خوبی داشتند ولی درحال حاضر بعضی از انها زردوضعیف شده اند واز حالت طبیعی خارج شده اند علت چیست لطفا راهنمائی کنید
باتشکر


 
آی کشت
تیر ۵ام, ۱۳۹۵ در ۱:۵۳ ب.ظ

سلام
فقط دادن کودهای ماکرو و کود حیوانی تامین کننده همه احتیاجات گیاه نیست. گیاهان به عناصر ریز مغذی مثل آهن، روی، بر، منیزیم و… برای ادامه رشد و انجام فعالیت های حیاتی نیاز دارند که این نیاز از طریق دادن کودهای ریزمغزی کامل به نام میکرو مثل کود ریزمغذی آس ایتالیا بر طرف می شه. موفق باشید.


 
faramarz
تیر ۳ام, ۱۳۹۵ در ۶:۳۷ ب.ظ

با درود به مدیر زحمتکش سایت از مطالب بسیار مفید و عالی . من باغدار به مساحت ۲ هکتار باغ تامسون دارم با نظر مهندس نظر تمام مراحل کود دهی به موقع انجام داده ام حالا ریزش بار شدید دارم لطفاً جهت جلو گیری از ریزش خواستم راهنمایم کنید با نهایت سپاس و قدر دانی


 
آی کشت
تیر ۵ام, ۱۳۹۵ در ۱:۴۹ ب.ظ

درود بر شما
ریزش بخشی از بار مرکبات طبیعی بوده و ریزش زیاد از حد ممکنه در اثر نوسانات دمایی و افزایش دما تا ۴۰ درجه، آبیاری نامنظم و یا بیماری هایی مثل لکه آلترناریایی و کمبود عناصر غذایی مثل پتاس و ازت باشه. ریزش میوه ها در سال های پر بار به دلیل رقابت بین میوه و برگ ها برای جذب آب، هیدرات کربن و نامتعادل بودن هورمون های گیاهی است . شما با توجه به عللی که برای ریزش بار مرکبات بیان شد و با برطرف کرد آن ، می تونید از این پدیده جلوگیری کنید. موفق باشید.


 
زارعی
تیر ۶ام, ۱۳۹۵ در ۱۰:۰۸ ق.ظ

با سلام وعرض ادب مجدد خدمت مدیر محترم

به نظر شما علت زرد شدن درختان استفاده بیش از حد یعنی ۹۰۰گرم کود مارو برای درخت چهار ساله نبوده است ؟ایانوع درخت در مصرف کود تاثیر دارد؟


 
محمد
تیر ۶ام, ۱۳۹۵ در ۱۱:۱۱ ب.ظ

با سلام و تشکر فراوان
انجام یک آزمایش خاک و برگ می‌تواند بطور صحیح مقدار مواد و عناصر موجود درخاک و برگ را مشخص نموده و با مقایسه این دو نیاز واقعی درخت را مشخص نمود…

با توجه به این مطلب که فرمودین بنده یک زمین برای کشت مرکبات در نظر گرفتم میخوام بدونم توصیه کودی شما برای این زمین چی هست؟ زمین خوزستان و در دزفول واقع شده
Pava : 10.8 ppm
Kava: 86 ppm
ph : 7.8
ec = 0.9
oc = 0.56

با تشکر فراوان از لطفتون


 
آی کشت
تیر ۲۱ام, ۱۳۹۵ در ۹:۰۱ ق.ظ

با سلام و درود خدمت شما دوست عزیز
از صبوری شما متشکریم
خاکهایى که pH آنها درمحدوده ۴/۷ــ۶/۶ است خنثی هستند که p.h خاک شما کمی قلیایی است. e.c خاک شما کمتر از ۰/۴ دسی زیمنس هست که این نشون دهنده غیر شور بودن خاک شما و مناسب بودن آن برای رشد انواع گیاهان است. ولی برای کسب اطلاعات کامل تره بهتره از همون کارشناس خاکشناسی که جواب آزمون خاک رو بهتون داده، بخواهید براتون نتایج رو تفسیر کنه.
موفق باشید.


 
Alireza 007
تیر ۷ام, ۱۳۹۵ در ۸:۰۰ ب.ظ

با سلام
در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۴ تعداد ۷۵ اصل نهال زرد آلو و ۲۵ اصل سایر سیاه ریشه
و ۱۰ اردیبهشت ۹۵ تعداد ۱۰۰ اصل نهال لیمو ترش بطور ترکیبی کاشتم . طی مشورت با مهندس کشاورزی وعدم سابقه کاشت لیمو ترش در منطقه و عدم اظهار نظر صریح مهندسین ازتون می خوام در صورت امکان از صفر تا صد کاشت و داشت و برداشت محصول همراه من باشین تا بتونم از راهنمایی شما استفاده کنم.
با این حال در تاریخ ۹۵.۰۳.۲۵ اولین مرحله سمپاشی به این صورت انجام شد:
سیاه ریشه ( زرد آلو) : ۱- آدمیرال . ۲- اسید آمینه ( ازت بالا).۳- وکوزیم
مرکبات ( لیمو ترش): ۱- آدمیرال. ۲- اسید آمینه ( ازت بالا) ۳ . وکوزیم . ۴ .اورتوس. ۵ . چسب مویان
به نظر شما در ادامه کار چه باید بکنم . پیشا پیش از راهنمایی تان صمیمانه سپاسگذارم
منطقه: ۱۵ کیلو متری دریا – نکا – مازندران


 
آی کشت
تیر ۱۲ام, ۱۳۹۵ در ۹:۲۱ ق.ظ

با سلام و درود .
بهترین و اصولی ترین راه برای اینکه شما بتونین نیاز های غذایی درختتون رو بر آورده کنین، انجام ازمون خاک و برگ به هنوان مثال معمولا برای نهال ها از کود های سه بیست ازت و فسفر بالا استفاده می کنن ولی شما از اسید امینه استفاده کردین که من نمی دونم به چه منظوری، لطفا این آزمونه ها رو انجام بدین تا بتونم به طور دقیق تر راهنماییتون کنم. موفق باشید


 
احمدی
تیر ۱۰ام, ۱۳۹۵ در ۱:۰۳ ب.ظ

ضمن عرض سلامو خسته نباشید
از شهرستان زرندیه مزاحمتون میشم ما در باغمون یه تعدادی درخت سیب هست که متاسفانه دچار کرم خوردگی شده بطوریکه سیب هایی که به عمل میاد بعدش در حال ریزش نمیدونیم چه سمی باید بکار بریم چه کودی بریزیم ممنون از لطف شما ما را راهنمایی کنید با تشکر


 
آی کشت
تیر ۱۲ام, ۱۳۹۵ در ۹:۱۶ ق.ظ

سلام و عرض ادب.
برای کنترل کرم های میوه شماباید از تله های فرمونی استفاده کنین و زمان پیک پرواز رو بدست یاری. اگه این کار براتون مقدور نیست با کلینیک منطقتون هماهنگ باشین و اطلاعات رو ازش بگیرین. در دو هنگام باید مبارزه شیمیایی با سمومی مثل دیازینون انجام بدین. ۱- زمان اوج پرواز پروانه ها ۲- زمان خروج لارو های سن ۱، می تونین به دور درخت ها کارتن های زنبور ی ببندبن و موقعی که لاروها بهش چسبیدن اونه ها رو بسوزونید، از بین بردن میوه های آلوده در سراسر سال هم از روش های دیگر برای پیشگیری از این آفت. موفق باشی .


 
محمدرضا
تیر ۱۱ام, ۱۳۹۵ در ۱۲:۵۳ ب.ظ

سلام وارادت
گیاهی رونده بنام پشن فروت دارم که سطحی به اندازه دومترمربع روپوشانده وگلهای
بسیارزیادهم داده ولی ازمیان انها فقط دوگل به میوه تبدیل شده وبقیه ریزش میکنن این طبیعی بنظر نمیرسه البته درزمستان کودحیوانی هم بهش دادم قبلا ازراهنمایی که می کنیدممنونم


 
آی کشت
تیر ۲۱ام, ۱۳۹۵ در ۸:۵۴ ق.ظ

با سلام و عرض ادب، گیاه پشن فروت معمولا یک سال و نیم بعد از کاشت میوه می دهد. میوه های آن را پس از ریزش روی زمین باید بلافاصله جمع آوری شود، این گیاه نیاز تغذیه ای بالایی دارد و یک بار در فصل بهار و هر چهار هفته یک بار در تابستان به گیاه پشن فروت کود بدهید. بزای تلقیح کامل گل ها و تبدیل آن ها به میوه حضور زنبورهای گرده افشان در اطراف آن الزامی است. موفق باشید.


 
سامان
تیر ۱۴ام, ۱۳۹۵ در ۱:۴۵ ب.ظ

با تشکر از سایت بسیار خوب اف اس پی مارکت بنده در دی ماه ۹۴ اقدام به کاشت حدود ۸۰ گونه از مرکبات اعم از لیمو ترش و پرتقال. نارنگی کردم. در استان بوشهر که منطقه گرم است و اصطلاحا تش باد هم دارد. دو سه ماهی است که یک گرد و غبار که حالت تار عنکوتی دارد و همان شکل دوده باشد روی برگها را گر فته. می خواستم لطف کرده برای مبارزه با این افت سمی را بهم معرفی کنید. سپاسگذار.


 
آی کشت
تیر ۱۵ام, ۱۳۹۵ در ۹:۲۶ ق.ظ

با سلام و درود.
دوست عزیز از اینکه همراه ما هستید متشکریم.
وجود این کپک سیاه روی برگ ناشی از فعالیت آفات مکنده مانند کنه و شپشک و … می باشد که برای رفع این مشکل شما نیاز به سمپاشی با سموم حشره کش مانند کنفیدور ، استامیپراید یا دروسبان دارید. موفق باشید.


 
مهدی
تیر ۱۸ام, ۱۳۹۵ در ۸:۴۸ ق.ظ

با سلام
تعدادی درخت سیب گلاب و سیب قرمز لبنان دارم که سر شاخه های بعضی از انها در حال خشک شدن است و نیز کلیه برگ های بعضی از درختان زرد شده است لطفا راهنمایی بفرمایید
با تشکر


 
آی کشت
تیر ۲۱ام, ۱۳۹۵ در ۹:۰۸ ق.ظ

سلام و درود
خشکیدگی سرشاخه ها علل مختلفی داره، که یکی از علل آن بیماری باکتریایی آتشک سیب و گلابی است، لطفا علائم این بیماری را مطالعه و با نشانه هایی که در باغ می بینید تطابق دهید، اگر تشابه نداشت اطلاع دهید که سایر عوامل بروز پدیده خشکیدگی سرشاخه ها رو بررسی کنیم. موفق باشید.


 
حشمت اله قربانی
تیر ۱۹ام, ۱۳۹۵ در ۱:۰۶ ب.ظ

سلام . ضمن تشکر از راهنمایی و پیگیری شما و ارزوی توفیق و سلامتی
هفت سال پیش حدود ۲۵۰ درخت مرکبات عمدتا از نوع تامسون کاشتم همه تلاشم را کردم تا با اصول مهندسی و حرفه ای کار کنم .هزینه هم کردم لاکن نتیجه خوبی نداشت . در حال حاضر محصول به حداقل و غیرقابل قبول رسیده و انهم با ریزش شدید میوه مواجه هست .حدس میزنم در اینده با ترک میوه . با لکه ای شدن آن. با قهوهای شده میوه و……….مواجه شوم . ایا کسی میتواند کمک کند . ایا در ایران مشاور خارجی در این زمینه داریم . ایا شخص حقوقی و یا شرکت حقیقی داریم که تضمین کند . ایا راهی وجود دارد که این باغ اقتصادی شود .ممنون میشوم اگر راهنمایی بفرمایید . ارادتمند .


 
آی کشت
تیر ۲۱ام, ۱۳۹۵ در ۹:۱۲ ق.ظ

با عرض سلام و ادب، معمولا باغاتی که از ابتدا زیر نظر کارشناس پیش می رن به نتیجه مطلوب هم می رسن، شاید شرایط آب و هوایی، بافت خاک و یا نوع آب شما به گونه ای است که برای رشد و باردهی درخت تامسون مساعد نیست. ولی اگه سال دیگه نیز با این مشکلات مواجه شدید بهتره کم کم درختان رو واکاری کنید. موفق باشید.


 
افشین
تیر ۲۰ام, ۱۳۹۵ در ۸:۴۵ ب.ظ

سلام
لطفا بفرمایید درباغ تازه احداث شده چرا از اول سال هر ۲تا۳هفته درختان مرکبات اغلب شکوفه مجدد میدهند حتی تیر ماه ایا بدلیل استفاده از تقویتی است یا طبیعی است وایا حذف انها درست است یا نه


 
آی کشت
تیر ۲۱ام, ۱۳۹۵ در ۱۲:۲۷ ب.ظ

سلام
گل های مرکبات به صورت منفرد و خوشه ای تشکیل می شن. گل های منفرد در جانب شاخه های سال جاری و گل های خوشه ای در شاخه های یکساله و و روی گل آذین ها تشکیل می شن. ولی گلدهی در تیر ماه در مرکبات یک امر عادی نیست و می تونه ناشی از تغذیه نادرست باغ باشه. موفق باشی


 
حشمت اله قربانی
تیر ۲۲ام, ۱۳۹۵ در ۱:۱۳ ب.ظ

سلام . متشکرم از پاسخ شما . به استحضار برسانم . آزمایش کامل (تعیین ۱۷ عنصر میکرو و ماکرو ) را از همان ابتدا انجام دادم و تا به حال بر همان اساس کودهای و تقویتی های سالانه را تنظیم و اقدام کردم .درختان خیلی خوب و سالمی دارم .هرس بسیار خوبی کردم .لاکن مشکل اصلی ریزش محصول و ترک میوه هست .
ایا در ایران مشاور خارجی حضور دارند که بتوان از انها بهرهمند شد ؟ ایا مهندسین داخل میتوانند تضمینی کمک کنند ؟ایا میشود جلوی ریزش بیش از اندازه و جلوی ترک میوه و جلوی افتهای میوه را گرفت بطوریکه اقتصادی شود ؟ ارادتمند قربانی


 
Taha
تیر ۲۷ام, ۱۳۹۵ در ۱:۱۵ ق.ظ

سلام . وقت بخیر

با تشکر از سایت بسیار خوب شما. برای درشت و یک اندازه شدن میوه های درخت نارنگی ژاپنی(تعداد ۱۵۰ اصله- ۴ساله) چه برنامه غذایی و سمپاشی رو تو این فصل پیشنهاد میکنید؟


 
آی کشت
تیر ۲۹ام, ۱۳۹۵ در ۱۱:۰۸ ق.ظ

با سلام
بهترین زمان مصرف کود در مرکبات زمانی است که میوه ها به اندازه فندقه شدن و زمان بعدی هنگام گردویی شدن میوه هاست. بهتر کوددهی بر اساس آزمون خاک وبرگ باشه، دو کودی را که در این فصل ما به باغداران عزیز مرکبات کار معرفی می کنیم کود ریز مغذی آس ایتالیا و کود پتاس بالای ۴۳-۱۰-۵می باشد.


 
رضا زارع
تیر ۲۷ام, ۱۳۹۵ در ۵:۳۲ ب.ظ

با عرض سلام و ادب
برای درشت شدن میوه نارنگی ژاپنی در شمال کشور از چه تقویتی برای محلول پاشی استفاده کنیم وبهترین زمان هم کی میباشد با تشکر فراوان


 
اکبر
تیر ۲۹ام, ۱۳۹۵ در ۱۲:۲۶ ب.ظ

با سلام
تعدادی نهال متفاوت از جمله آلو- گردو- زردالو- گوجه سبز- ازگیل سیب- گلابی و …. دارم ولی رشدشان خوب نیست و ضعیف مانده اند در محدوده کرج. خاک رو آزمایش نکردم. ابتدای سال کمی کود حیوانی دادم ولی تا حالا از کود شیمیایی مخصوصا npk استفاده نکردم. لطفا راهنمایی کنید برای رشد بهتر نهال ها که بعضی ها حتی ۳-۴ ساله شدند ولی رشدشان خیلی کم بوده چکار باید کنم. حتی تعدادی از درختان هم که بار کمی دادن یش از موعد ریخته ان. ممنون


 
آی کشت
مرداد ۱۲ام, ۱۳۹۵ در ۸:۴۹ ق.ظ

با سلام
یهترین و اصولی ترین روش در مدیریت تغذیه باغات این هست که شما یک آزمون خاک و یا برگ و در فرم کامل تر آب نیز بدهید و بر اساس نیاز های واقعی درختان خود در زمستان از روش چالکود استفاده کنید. ولی خب در فصول بهار و زمستان هم می تونید از کودهای npk مثل محصولات سه بیست پروتوگرین ایتالیا و کودهای هیومیک اسید و کودهای حالوی محرک رشد استفاده نمایید. موفق باشید.


 
اکبر
تیر ۲۹ام, ۱۳۹۵ در ۱:۴۳ ب.ظ

و اینکه در این زمان امکان استفاده از کود هست یا باید تا سال بعد صبر کنم. و هر سال متاسفانه تعدادی درخت خشک میشن و دائما مجبور به خرید نهال و نهالکاری می باشم. چندین درخت که حتی ۴-۵ ساله هستن در مقایسه با درختان باغات دیگه رشد خوبی نداشتن . ممنون


 
محسن
مرداد ۷ام, ۱۳۹۵ در ۱۲:۳۸ ب.ظ

سلام مهندس عزیز
تعداد۱۰۰عدد درخت پرتغال خونی دچار کنه قرمزشده،وبه برگهای درخت اسیب زدن وحتی
بعضی از میوه هامورد اسیب قرار گرفته،چه سمهای استفاده کنم که میوه و برگ های درخت
ترمیم شود،البته با زدن سمهای کنه کش،فعلا هیچ کنه ای وجود ندارد،با سپاس،،


 
آی کشت
مرداد ۱۲ام, ۱۳۹۵ در ۱۱:۰۵ ق.ظ

درود
کنه دو نوع تخم داره یکی زمستانه و دیگری تابستانه! زوربا ,انویدور و یا ابرون اگر مصرف میشن صرفا جهت کنترل تخمهای تابستانه روی برگ هست.اگر به تنهایی بالغ کشی مث آبامکتین,نئورون,دانیتول و یا پروپال مصرف بشه ,تکرار سمپاشی اجبارا لازمه چرا که تخمهای تابستانه متمادیا تفریخ خواهند شد .شرکت سازنده سموم انویدور و ابرون ادعا دارند که این سموم تمام مراحل زندگی کنه هارو کنترل میکنه ولی عملا دیدیم تا حدودی صحت داره این مطلب .پس علیرغم اطلاعیه جهادکشاورزی مبنی بر عدم اختلاط آبامکتین یا هر بالغ کشی با انویدور اجبارا بایس اختلاط و سمپاشی شود,قبلا در بازار محصولی با نام دامون بود که خاصیت قوی تخم کشی داشت ولی جدیدا یا بنده ندیدم یا نیس! نئورن مخلوطی از دامون رو هم در خودش داره.همین قرمز بودن رنگ سم نئورون نشان از وجود دامون در این سم میباشد. موفق باشی


 
ابوحسن
مرداد ۹ام, ۱۳۹۵ در ۵:۱۶ ب.ظ

با سلام و عرض خسته نباشید ..من از عراق و شهر کرکوک هستم.یک سری سوال راجع به درختان انگور دارم چون باغ انگور داریم.اطلاعات کاملی راجع به نحوه چالکود و زمانش و کودهای مورد نیاز میخوام .و این رو عرض کنم که اینجا بیشتر کودها در دسترس ما نیست و تعدادی کود با npk های خاص وجود داره ..آزمون خاک هم فقط برای EC و فسفر و پتاسیم و PH داریم و بقیه رو نداریم..خواهشمندم یک راهنمایی جامع بفرمایید و اگر جواب رو به ایمیل حقیر بفرستید ممنون میشم ..اگر امکان داره بتونیم بیشتر با شما ارتباط بگیریم و یک پل ارتباطی مثل تلگرام و یا ایمیل به ما معرفی کنید…بسیار ممنون و متشکر


 
آی کشت
مرداد ۱۲ام, ۱۳۹۵ در ۱۱:۵۲ ق.ظ

با سلام و درود
سوپر گروه :palm_tree: کشاورزی آنلاین :palm_tree:
مکانی برای تبادل اطلاعات در زمینه کشاورزی.

همراه با ارائه بهترین مقالات، عکس،فیلم، پی دی اف مربوط به کشاورزی.

با بهره گیری از مشاوره اساتید و کارشناسان مجرب.

با ما همراه باشید:rose::sunflower::christmas_tree:

https://telegram.me/joinchat/BYOWnj1G8MH18ky7gyKl0g


 
محمد
مرداد ۱۶ام, ۱۳۹۵ در ۹:۲۷ ق.ظ

باسلام وعرض خسته نباشید بخاطر سایت خوبتون
من حدود ۱۰۰اصله درخت زردآلو وکیلاس و آلبالو دارم که یه مدتیه ساقه درخت جت میکنه وظرف یکهفته میخشکه علت را که پیگیری کردم میگند یه کرمه که داخل اوند درخت نفوذ میکنه وباعث خشکیدن درخت میشه ،لطف میکنید راهنمایم کنید چکار کنم .سپاسگزارم


 
آی کشت
مرداد ۲۳ام, ۱۳۹۵ در ۱۰:۰۳ ق.ظ

با سلام
۱٫ جمع آوری بقایای گیاهی و میوه های آلوده قبل از خروج لارو و رفتن داخل خاک ۲٫شخم و یخاب زمستانه ۳٫ استفاده از کارتهای رنگی چسبنده (زرد رنگ) به همراه فرمون مگس گیلاس و تله های طعمه ای و… مبارزه شیمیایی:با توجه به تراکم آفت و با استفاده از روشهای پیش آگاهی و تعیین زمان دقیق مبارزه و فاصله تا برداشت میتوان از سمومی نظیر دیپتریکس، دیازینون ،مالاتیون به نسبت مشخص استفاده نمود. . می توان از طعمه های مسموم نیز علیه این آفت استفاده کرد. مخلوط کردن ۱ کیلو شکر یا ملاس چغندر قند در۱۰۰ لیتر آب و سبوس باعث جلب حشرات کامل می شود. موفق باشید.


 
گورکانی
مرداد ۲۴ام, ۱۳۹۵ در ۴:۲۲ ق.ظ

باسلام
رنگ برگ لیمو شیرن ها سبز روشن و بعضی از میوه ها ترک میخوره و بعضی از شاخه ها لخت میشن و پوست میوه ها هم اعم از لیمو ترش و لیمو شیرین ضخیم هست آیا تو این فصل میتونم از کود های فسفر وفسفات و آمونیوم استفاده کرد یا نه ودر صورت امکان اگر لطف کنید جهت راهنمایی تماس تلفنی بگیرد ممنون میشم چون دایم نت ندارم با تشکر گورکانی شماره تماس ۰۹۱۷۱۰۰۰۰۳۶


 
آی کشت
شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۵ در ۹:۱۵ ق.ظ

علت ترک خوردن میوه مرکبات بر اثر نوسانات شدید رطوبت خاک و کمبود عناصری چون کلسیم و پتاسیم هست. بهترین زمان استفاده از اکودهای فسفره در زمستان و به روش چالکود می باشد که برای اجرای این عملیات و مضرف میزان دقیق عناصر مورد نیاز گیاه احتیاج به آزمون خاک هست.


 
زارعی
مرداد ۲۴ام, ۱۳۹۵ در ۱۱:۱۹ ق.ظ

با سلام و خسته نباشید. من قصد دارم باغ لیمو ترش احداث کنم.(منطقه جنوب)- قبل از کشت چطور زمین رو آماده کنم؟ آیا استفاده از کود حیوانی یا شیمیایی قبل از کشت لازمه؟ اگر هست به چه میزان؟ فاصله کشت نهال ها چقدر باشه؟


 
گورکانی
شهریور ۹ام, ۱۳۹۵ در ۲:۴۳ ق.ظ

باسلام و عرض ادب
آیا همزمان با چال کود کردن کود ۱۵+۱۵+۱۵میشود سم پاشی درختان مرکبات انجام داد آینه ؟
سوال دوم
بعضی از برگ درخت هام بصورت لکه لکه ای شده نشون یکی از مهندسان اداره کشاورزی دادم گفتش شانگ میوه ای است چون جلسه داشتند وقت توضیح نشد لطفا در صورت امکان این نوع مریضی را توضیح و راه حل هم بگید.
باتشکر گورکانی
وموضع بعدی آیا با وات ساپ هم میتونیم از شما راهنمایی گرفت یا خیر در صورت امکان این دو شماره


 
آی کشت
شهریور ۱۵ام, ۱۳۹۵ در ۱۰:۵۱ ق.ظ

برای سم پاشی زمستانه باید برای پیشگیری از فعالیت و ازدیاد شته ها و کنه ها و شپشک ها از روغن ولک به مقدار ۲ درصد و کنه کش فن پیروکسی میت به مقدار ۶۰۰ سی سی تا ۱ لیتر در هزار استفاده کنید که این عمل معمولا در اسفند ماه صورت می گیرد. شما می توانید بعد از چالکود سم پاشی خود را شروع کنید.
جواب سوال دوم
احتمالا یک واژه دیگه به غیر از شانگ میوه ای بوده.


 
امیرمحمد
شهریور ۲۴ام, ۱۳۹۵ در ۱۱:۲۵ ب.ظ

سلام خسته نباشید،تعداد بیست عدد درخت لیموترش درخانه داریم چه مقدار کود مرغی میتوانم به آنها بدهم درضمن رشد درختان هم کم است،ومرتب یک روز درمیان البته درتابستان به آنها آب میدهم ،درضمن آفتی دارندکه برگها روجمع میکنه چه سمی استفاده کنم ؟باسپاس امیرمحمد هز شوش دانیال


 
سعيد از جهرم
شهریور ۲۷ام, ۱۳۹۵ در ۱۱:۰۰ ق.ظ

باسلام.درختان لیمو شیرین اینجانب ۳ساله میباشند.ظاهرا هبچ مشکلی ندارند. فقط قسمت نوک مبوه(ناف) حالت زردی و به مرور تیره میشوند .لطفا اگر اطلاعی دارید برای حل این عارضه راهنمایی کنید باتشکر


 
آی کشت
مهر ۵ام, ۱۳۹۵ در ۱:۳۴ ب.ظ

به پاسخ سوال آقای سعید از جهرم مراجعه فرمایید.


 
سعيد از جهرم
مهر ۲ام, ۱۳۹۵ در ۱۲:۰۲ ب.ظ

بعد از زرد شدن ناف میوه های سبز نارس کم کم ناف میوه رو به تیره گی و قهوه ای شدن میرود ضمنا میوه ها نسبت به باغهای هم جوار از رشد کمتری برخوردار هستند تیرگی فقط مربوط ناف میوه میباشد


 
آی کشت
مهر ۵ام, ۱۳۹۵ در ۱:۳۱ ب.ظ

احتمالا بیماری پوسیدگی قهوه ای یا پوسیدگی سیاه ناف تاموسون هست. از قارچ کش رورال تی اس به میزان ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب به همراه ۲۰۰ سیسی روغن سیتوگیت استفاده نمایید ومحل ناف رو هم سم پاشی کنید.


 
عباس ج
مهر ۳ام, ۱۳۹۵ در ۱۱:۰۶ ق.ظ

سلام از رهنمایی شما استفاده کردم جواب خوبی گرفتم خیلی خیلی سپاس گذارم


 
مدنی
مهر ۵ام, ۱۳۹۵ در ۱:۲۲ ب.ظ

خواهش می کنم ارائه خدمات به کشاورزان عزیز و زحمتکش باعث افتخار ماست.


 
عباس ج
مهر ۳ام, ۱۳۹۵ در ۲:۳۲ ب.ظ

سلام پس از تشکروخسته نباشی از راهنمایی خوبتان سوالی هم داشته باشم که اگر فرض داشته باشیم که ۵٠٠گرم سولفات امونیم باید به هر درخت داد اگر این مقدار را درده مرحله که هر بار ودرهر ماه ۵٠ گرم داده شود چه موردی دارد لطفا راه نمایی کنید


 
مدنی
مهر ۵ام, ۱۳۹۵ در ۱۱:۰۱ ق.ظ

با عرض سلام، شما بهتره کودهای سرک رو در همان نوبت های گفته شده تقسیط کنید چون در این زمان ها درخت بیشترین نیاز رو به این عناصر داشته و بیشترین جذی صوررت می گیرد.


 
سعيد از جهرم
مهر ۵ام, ۱۳۹۵ در ۱۱:۲۵ ب.ظ

باعرض سلام .ا ز راهنمایی شما متشکرم


 
مجتبی
مهر ۸ام, ۱۳۹۵ در ۵:۱۰ ب.ظ

باسلام و تشکر بابت راهنمایتان.
قریب چهارصد نارنج کشت کردیم در بهمن ۹۴،برنامه غذایی که تدوین شده است بدین نحو می باشد:
۱-از یک مهر تا ۱۵ آبان سه مرتبه،هر ۲۰ روز یکبار محلول سولفات آمونیوم+آهن با هم مخلوط می شود و داده می شود.که مرحله اول ۵ مهر،۲۵مهر و ۱۵ آبان است.
این مساله، در بهمن،اسفند و فرودین، تکرار می شود.

۲-در ماه آذر،دی و نیمه اول بهمن ،کود حیوانی به همراه پتاس و فسفات مخلوط داده شود.

میزان کود دهی شیمیایی سه کیسه ۵۰ کیلیویی و سه بسته یک کیلویی آهن بود.

اما سوالات:
۱- به درختان زینتی که در جنوب کرمان(منوجان استان کرمان)، رشد می کند یعنی کانی کارپوس، داده ایم.بخشی از درختان خشک شده است.چکار کنیم خوب شود؟
۲-آیا برنامه غذایی مناسب است؟
۳-معمولا،هر درخت نارنج به چه میزان نیازمند کود شیمیایی می باشد؟
۴-خاک ما دارای مواد آهکی و نمکی بالایی ست.برای رفع این مشکل چه باید کرد؟

از پاسخ و همکاری جنابعالی نهایت تقدیر و تشکر را خواهم داشت.
باتجدید احترام
محمدی


 
آی کشت
مهر ۱۱ام, ۱۳۹۵ در ۱۲:۵۵ ب.ظ

بررسی اصول و نیازهای تغذیه ای مرکبات
امروزه دیگر باغداری فقط بعنوان یک شغل نیست و بصورت یک حرفه و حتی یک هنر مطرح است که همانند یک هنرمند با استفاده ی بهینه از سرمایه و ابزار و نهاده ها بیشترین سود آوری را داشته باشد.
نحوه کاشت و عملیات نگهداری نهال مرکبات شامل مراحل خاصی بوده و نیاز به مهارت فراوان دارد . اما اکنون باغداران منطقه جنوب تقریباً در این زمینه چیزی کم ندارند و هر باغدار حاوی دنیایی از اطلاعات و تجارب در زمینه کاشت مرکبات است و به همین لحاظ به نظر می رسد که وقت آن فرا رسیده که توجه خاصی را به تغذیه بهینه معطوف داشت.
درخت مرکبات نیز همانند سایر گیاهان به دو دسته از عناصر شامل ماکرو و میکرو نیاز دارد.
کودهای میکرو:
از جمله عناصر کم مصرف مورد نیاز مرکبات عبارتند از منیزیم ، آهن ، روی ، منگنز و مس . این عناصر هر چند که جزء عناصر کم مصرف می باشند اما همین مقدار که حتماً باید برای درخت تأمین شود، چون این عناصر بسیاری از عملیات حیاتی گیاه را تحت تأثیر قرار می دهد. مثلاً با کم شدن آهن، روی و منگنز برگهای درخت رو به زردی رفته و علاوه بر کاهش محصول مقدار بار دهی به تدریج سر شاخه ها ل_خ_ت و درخت ضعیف می شود .
با مصرف کودهای میکرو تا حد زیادی می توان پدیده ی سال آوری را کنترل کرده و مقاومت درخت را به سرما افزایش داد.
بهترین زمان مصرف این عناصر در زمستان و در محل ریشه های موئین گیاه است و بهتر آن است که به همراه کود حیوانی و به صورت چالکود زیر قطره چکانها مصرف شود.
عناصر ماکرو:
▪ پتاس:
مصرف پتاس در مرکبات باعث افزایش رشد و نمو درخت ، درشت شدن میوه ، مقاومت به بیماریها، جلوگیری از ترکیدگی پوست و کمک به خشبی شدن شاخه های جوان می شود . شکل ترکیدگی میوه در چند سال اخیر یکی از مشکلات بزرگ باغات جنوب است که مصرف پتاس با مقاومتی که در پوست میوه ایجاد می کند که تا حد بسیار زیادی با این مشکل مبارزه می کند. با مصرف پتاس مقاومت گیاه را به سرما نیز افزایش می دهد . این نوع کود بهتر است که در اواخر زمستان قبل از شکوفه دهی به درخت بدهیم.
▪ ازت:
این عنصر بعنوان غذای اصلی که نقش عمده ی آن در رشد سبزینه ای درخت است که سبزی و شادابی را به درخت می دهد. کمبود این عنصر باعث می شود برگهای درخت به رنگ سبز مایل به زرد تبدیل شده که این زردی ابتدا در برگهای مسن ظاهر می شود. ریزش بی موقع برگ ،کم شدن محصول و کوچک شدن میوه و ریزش میوه قبل از رسیدگی کامل از دیگر علائم کمبود ازت می باشد. مناسبترین کود ازته برای مرکبات کود سولفات آمونیوم است که دارای۲۱ % ازت باشد. در خصوص تأمین ازت درخت مرکبات باید توصیه شود که نیمی از مصرف سالیانه درخت را قبل از زمان شکوفه دهی ( بهمن ماه ) که درخت بیشترین نیاز را دارد و نیم دیگر را در دو مرحله یکی وقتی که میوه ها شروع به رشد نموده و به اصطلاح نخودی شده اند و مرحله بعد زمان رشد کامل میوه به زمین داده می شود .
باید این نکته را در نظر داشت که کودهای ازته بدلیل حلال بودن در آب همواره با آب آبیاری و بارندگی شسته و از دسترس گیاه خارج شده و معمولاً هرساله باید به خاک اضافه شود.
▪ فسفر:
این عنصر که به شکل س_و_پ_ر فسفات و فسفات آمونیوم در باغات مصرف می شود، تأثیر زیادی روی زودرسی میوه دارد. مصرف آن باعث خوشرنگی ،بالارفتن کیفیت میوه و عمل گرده افشانی را آسان می کند. کمبود آن باعث کلفتی پوست میوه و توخالی شدن آن می شود، بطوریکه وقتی میوه را برش می زنیم حفره بزرگی در وسط میوه می بینیم . مات شدن رنگ برگها و ریزش بی موقع برگ نیز از دیگر علائم کمبود فسفر می باشد . بهترین زمان مصرف فسفات قبل از شکوفه دهی، که در مناطق جنوب برابر با بهمن ماه می باشد.
کود حیوانی:
کود حیوانی علاوه بر تأمین قسمتی از نیاز غذائی گیاه تأثیر بسیار مثبت در بهبود کیفیت خاک دارد. بیشترین تأثیر کود حیوانی این است که ساختمان فیزیکی خاک را بهبود بخشیده تا ریشه درخت بهتر بتواند تنفس کند و فضای بهتری را جهت رشد و گسترش ریشه در اختیار داشته باشد.
یک نکته اساسی در خصوص مصرف کود حیوانی این می باشد چون این کود ها برای پوسیده شدن از ازت خاک استفاده می کند، بنابراین باید در نظر داشت که از کودهای کاملاً پوسیده استفاده کرد و یا اگر کود کاملاً پوسیده نشده است مقداری کود ازته برای تسهیل در پوسیده شدن کود حیوانی مصرف شود.
زمان و نحوه مصرف کود ها:
بیشترین نیاز درخت به مواد غذائی زمانی است که شکوفه ها می خواهند ظاهر شوند ،بنابراین همیشه باید این نکته را در نظر داشته باشیم زمانی که گیاه فعالیت خود را شروع می کند باید مواد غذائی به اندازه کافی در اختیار داشته باشد و مواد غذائی در محل قرار گرفته باشد که ریشه براحتی بتواند آن را جذب نموده و به مصرف درخت برساند.
بنابراین بهترین کار این است که در بهمن ماه کود های مورد نیاز درخت اعم از ماکرو و میکرو را با کود حیوانی مخلوط و در حد نهائی سایه انداز درخت در زیر قطره چکانها در اطراف درخت و درست در محلی که ریشه های موئین فعالیت می کنند (یعنی ۱۰ تا ۳۰ سانتی متری سطح خاک) بصورت چالکود دفن کرده وقطره چکانها را دقیقاً روی چالکود قرار داده تا کود به راحتی در آب حل شده و در اختیار ریشه قرار بگیرد.چنانچه عناصر میکرو در اواخر زمستان به خاک داده نشود و گیاه نیاز به عناصر کم مصرف داشته باشد، توصیه می شود که این عناصر را به روش محلول پاشی و در صورت نیاز به سمپاشی همراه با سموم شیمیایی مصرف شود.
میزان کود:
امروزه دیگر زمان آنکه یک نسخه عمومی برای سطح وسیعی از باغات پیچیده شود سر آمده است و تحت هیچ شرایطی صلاح نیست که حتی برای دو باغ همجوار نیز مقدار واحدی توصیه شود. انجام آزمایش خاک و برگ می تواند بطور صحیح مقدار مواد و عناصر موجود درخاک و برگ را مشخص نموده و با مقایسه این دو نیاز واقعی درخت را مشخص نماید. در بسیاری از موارد بروز علائم ظاهری نوعی کمبود دلیل بر کم بودن آن عنصر در خاک نیست، بلکه ممکن است مصرف زیادی عناصر دیگر مانع جذب یک ماده غذائی شود. بعنوان مثال مصرف زیادی کودهای فسفاته جذب عناصر روی و آهن را با مشکل مواجه میسازد.


 
آی کشت
مهر ۱۱ام, ۱۳۹۵ در ۱:۰۳ ب.ظ

برای اسیدی کردن خاک به آن گوگرد اضافه میکنند و یا اسید سولفوریک اضافه میکنند. سولفات آهن و سولفات آلومنیوم هم در کاهش pH موثر است.
همچنین کودهای نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم نیز موجب اسیدی شدن خاک میشوند.


 
آی کشت
مهر ۱۱ام, ۱۳۹۵ در ۱:۱۳ ب.ظ

باید از نیاز درخت کنو کارپوس ابتدا مطلع میشدید
اما در اینجا شما باید کودهای آمینواسید با کیفیت، نظیر نترامین مصرف کنید که گیاه رو از این تنش نجات بده
و شاخه های خشک هم قبل از محلولپاشی هرس بشه


 
آی کشت
مهر ۱۱ام, ۱۳۹۵ در ۱:۱۵ ب.ظ

در صورت نیاز به برنامه غذایی مرکبات، درخواست خودتان را بر روی خط تلگرام ۰۹۳۵۷۵۷۸۴۸۴ ارسال بفرمایید تا فایل مربوطه ارسال شود


 
حسین عابدینی
مهر ۹ام, ۱۳۹۵ در ۹:۰۶ ب.ظ

سلام به تازگی باغی از یکی از دوستام خریداری کردم که درختان از قبیل گردو .البالو . گوجه سبز . شابلون . الو زرد . زردالو و گیلاس داره که دوساله هستند که بعد کاشتن رسیدگی نکرده و هیچ کودی نداده فقط آب خورده پیشنهاد میکنید چه کاری انجام بدم با ایمیل و تلگرام هم راهنمایی کنید ممنون میشم


 
ولی احمدیان
مهر ۱۰ام, ۱۳۹۵ در ۱۰:۱۸ ب.ظ

سلام.
با عرض ادب و خسته نباشید کارشناسان محترم کشاورزی. بنده دارای صد اصله درخت گردو هستم که سن انها بین ده تا پانزده سال هستن و ثمر نمیدهند. خواهشمند است در این مورد بنده را راهنمایی نماید. ضمنا ما در منطقه سردسیر غرب کشور هستیم. اگر ممکن است زمان مناسب سمپاشی در نناطق سردسیر را در اختیارم بگذارید. باتشکر


 
کاربر اف اس پی مارکت
مهر ۱۱ام, ۱۳۹۵ در ۱۲:۴۲ ب.ظ

با سلام خدمت شما دوست عزیز
گاهی درخت رشد رویشی زیادی داره و با گذشت زمان به مرحله باردهی نمیرسه، رشد رویشی مخالف باردهی می باشد ولی چند روش برای توقف رشد رویشی و وادار کردن درخت به مرحله زایشی پیشنهاد میکنیم.
حلقه برداری:با چاقوی تیز یک حلقه کامل در پوست درخت ایجاد می کنیم این روش شیره پرورده که در آوندهای آبکش در جریان هستند مسیر شیره پرورده به ریشه ها قطع میشه و رشد درخت متوقف میشه.
-حلقه برداری و جدا کردن پوست از درخت – ایجاد زخم عمیق در تنه درختان – کاهش دور آبیاری – عدم استفاده از کود های ازته -استفاده از کودهای فسفاته و پتاسه – استفاده از پایه های پاکوتاه کننده در زمان پیوند درختان میوه – پنسمان کردن – سر شاخه زنی – هرس خشک را پیش از موعد انجام دادن – استفاده از هورمون – هرس
لطفا نوع محصول مورد نظر در رابطه با زمان سمباشی را مشخص کنید.


 
Ebrahim
مهر ۱۱ام, ۱۳۹۵ در ۷:۳۴ ب.ظ

سلام
باغ گردوی کوچکی در منطقه کوهستانی همدان دارم ) واقع در کوهپایه( بعلت کمبود خاک حاصلخیز رشد درختان کم بوده و بسیار زود دچار تنش میگردند) از عمق ۵۰سانتی به پایین خاک سفید است( خواهشمندم راهنمایی نمایید در این فصل وهمچنین بطور کلی چه اقداماتی جهت بهبود باغ انجام دهم.
با تشکر.


 
یعقوب
مهر ۱۲ام, ۱۳۹۵ در ۱۲:۰۰ ب.ظ

سلام.تشکر از مطالب مفیدتون.باغ ما در منطقه جنوب استان فارس و منطقه داراب هست.امسال باغمون بعضی از درختها خشک شده با اینکه یکروز در میون آب میدیم و کود حیوانی هم با خاک قاطی کردیم و پخش کردیم اما بیدلیل داره خشک میشه سربرگ درختا.لطفا راهنمایی کنید


 
کاربر اف اس پی مارکت
مهر ۱۸ام, ۱۳۹۵ در ۱۱:۵۲ ق.ظ

درختان باغ دچار سوزندگی ناشی از مصرف کود حیوانی شده شما میتونین با استفاده از امینواسید سوزندگی درختانتونو کنترل کنین


 
Ebrahim
مهر ۱۳ام, ۱۳۹۵ در ۱:۵۰ ب.ظ

سلام یه سوال پرسیدم.

متاسفانه جواب نگرفتم.


 
علی
مهر ۱۶ام, ۱۳۹۵ در ۹:۰۱ ب.ظ

سلام. میخواستم بپرسم درختان لیمو در جنوب کشور بعد از برداشت میوه نیاز به چه کودی دارند.درضمن من میوه درختان پرتقال و نارنگیم ترک برمیدارند علتش چیست


 
کاربر اف اس پی مارکت
مهر ۱۸ام, ۱۳۹۵ در ۱۱:۲۵ ق.ظ

کودهای فسفره و پتاسه بعد از برداشت میوه تا اسفند ماه(ترجیحاً اسفند ماه ) با شخم باغ، همراه کود حیوانی به زمین داده می­شه.
علت ترک خوردن مرکبات رعایت نکردن دوره زمانی آبیاری و کمبود کلسیم که باعث افزایش لکه قهوه ای شدن میوه می شه ترک های ایجاد شده زیر لبه پوست شکافته میشه واز پوست جدا میشه . و کمبود بر که پوسته ترک می خوره ومیوه کوچک میمونه مقدار اب در میوه وقند کاهش بیدا میکنه بطور معمول میوه ها قبل از رسیدن ریزش می کنن. و کمبود مس میوه ها معمولا ترک می خورن و لکه های قرمز وقهوه ای ،سیاه روی پوست میوه به وجود میاد ومقدار اب میوه کاهش بیدا میکنه.


 
مجتبی
مهر ۲۱ام, ۱۳۹۵ در ۹:۱۸ ق.ظ

تشکر بزرگواری کردید.


 
عباس ج
مهر ۲۳ام, ۱۳۹۵ در ۸:۳۴ ب.ظ

سلام باغدار جنوب هستم بامصرف کودهای ذکر شده درتابستان بسیار عالی شده بودن ولی متاثفانه دراین فصل دوباره هاشیه برگها سوخته شده ونهایتا ریزش لطفا راهنمایی کنید ایا سولفات باعث جلو گیری از ان میشود


 
حامد
مهر ۲۵ام, ۱۳۹۵ در ۷:۴۸ ب.ظ

سلام.تشکر فراوان از زحماتتون.درخواستی برای یه برنامه عمومی وکلی سمپاشی مرکبات از نظر سم های مورد نیاز«با ذکر نام تجاری و نام علمی جهت خرید» و دز مصرف مورد نیاز در هر نوبت و زمان دقیق سم پاشی با دوره تکرار.
سپاس فراون


 
سید حمزه
آبان ۵ام, ۱۳۹۵ در ۵:۰۲ ق.ظ

سلام
من یک باغدار از ساری هستم،تعداد ۲۲۰ نهال از نارنگی ژاپنی دارم که سن چهار سالگی آنها تمام شده با اینکه تمامی درخت ها با هم ومنظم آبیاری می شود و سمپاشی ها به موقع وزیر نظر کارشناس کشاورزی می باشد،رشد درخت ها متفاوت می باشد مثل اینکه درخت ها رادر فاصله زمانی یکسال از هم کاشته شده ،وریشه بعضی از درخت ها به هم گره خورده که مانند یک غده بزگ در تنه پایینی درخت ظاهر شده است
با تشکر


 
فاضلی
آبان ۱۱ام, ۱۳۹۵ در ۹:۴۰ ق.ظ

با سلام . ممکنه بیماری ویروسی و یا عدم سازگاری پایه و پیوند باشد برای تشخیص بهتر علاوه بر کارشناس باغبانی از یک گیاهپزشک کمک بگیرید .


 
ابراهیم
آبان ۱۱ام, ۱۳۹۵ در ۱:۵۹ ب.ظ

سلام و خسته نباشی خدمت تمام دوستان و عزیزان که زحمت میکشند و اطلاع رسانی میکنید بند یک سوال داشتم بند یک باعچه کوچک که حودود چهل اصل نهال دارم سیب گلابی الو زردالو شللیل درختان مخواستم سوال امثال تمام درختهای سیب کرم زده شدند دوم درخت هلو خیلی ریز است و تما م میوش قبل از رسیدن میریزد خواهشمند است راهنمایی بفرماید چکار باید بکنم ویک سوال دیگر برای کودهی و سمپاشی در طی یک سال راهنمایی بفرماید ممنون میشوم ضمنا زمین من شنی هست


 
فاضلی
آبان ۱۱ام, ۱۳۹۵ در ۲:۵۷ ب.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
برای هلو بهتر هست زمان کوددهی زمستانه برای چالکود حتما از کود دامی پوسیده استفاده کنید
برای درختان سیب از تله فرمونی و یا پیچیدن کارتون اطراف تنه درخت استفاده کنید


 
ابراهیم
آبان ۱۲ام, ۱۳۹۵ در ۶:۱۴ ب.ظ

سلام و خسته نباشی ببخشید دو تا سوال داشتم اول ابیاری برای درختان تا برج چند لازم هست سوال دوم درختان سیب بند سال گذاشته هرچه میو ه داشت کرم زده شد و یک عدد هم استفاده نش الان دیدم درختهای سیب خیلی برگهاش چرب شده حتا تنه درخت هم چرب شده بفرماید چکاری باید انجام داد ضمنا در درخت البالو تنه خیلی شیر ه حالت ادمس به تنه چسبیده مشکلی ندارد خیلی از راهنمای شما ممنون میشم خداوند به شما خیر عطا بفرماید


 
فاضلی
آبان ۱۳ام, ۱۳۹۵ در ۱۱:۲۷ ق.ظ

سلام همراه گرامی

بستگی به شرایط دمایی منطقه داره معمولا از خرداد ماه تا شهریور ماه آبیاری ادامه داره
برای مبارزه با کرم سیب بهتر هست از تله های فرمونی استفاده کنید و هنگامی که پروانه های بیشتری در تله به دام افتادند زمان سمپاشی را شروع کنید
برای چرب بودن برگ ها باید نوع آفت تشخیص داده شود و بهتر هست از کارشناس گیاهپزشکی منطقه کمک بگیرید
باید درخت شما بررسی شود احتمال گموز و یا شانکر هست
اگر قسمت پایین درخت باشد گموز ولی اگر روس سرشاخه و تنه مشاهده شود شانکر می باشد


 
پاینده جو
آبان ۱۴ام, ۱۳۹۵ در ۵:۰۷ ب.ظ

با سلام،

اخیرا بارچینی نارنگی ژاپنی به اتمام رسید، آیا پس از بازچینی میبایست بلافاصله کوددهی کرد تا شوک درخت از کندن بار را به حداقل رساند؟ اگر بله، چه نوع کودهایی لازم است؟

البته کمی کمبود روی و منیزیم و ازت هم دیده شده

با تشکر از سایت خوبتان


 
فاضلی
آبان ۱۵ام, ۱۳۹۵ در ۱۲:۰۹ ب.ظ

با عرض سلام خدمت شما همراه گرامی

میتوانید از فروت ست به همراه کود میکرو ریزمغذی آس ایتالیا و کود ازت بالا ان لانگ ایتالیا استفاده کنید .


 
محمد
آبان ۱۵ام, ۱۳۹۵ در ۲:۰۴ ب.ظ

با سلام.باغداری هستم از جنوب استان فارس تعدادی درخت پرتقال دارم که با توجه به این که از نظر تغذیه درختان به صورت سالهای قبل عمل میکنم ولی تعدادی از درختان بدون هیچ دلیلی در عرض چند هفته کامل خشک میشوند در این مدت از همه نوع قارچ کش هم استفاده کرده ام در ضمن این خشک شدن درختان فقط مختص اینجانب نیست و در باغات اطراف به همین شکل میباشد خواهشمندم راهنمایی فرمایید


 
فاضلی
آبان ۱۵ام, ۱۳۹۵ در ۲:۲۸ ب.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
قسمت طوقه و ریشه درخت ها را بررسی کنید اگر صمغی مشاهده کردید احتمال بیماری گموز هست
برای تشخیص بهتر از کارشناس منطقه کمک بگیرید احتمال بیماریهای ویروسی و ویروییدی وجود دارد که باعث خشک شدن درختان میشوند .


 
سیدامراله موسوی
آبان ۱۶ام, ۱۳۹۵ در ۲:۵۰ ب.ظ

باسلام و ادب
از اطلاعات و خدماتی که ارایه میدی بینهایت سپاسگزارم
سیدامراله موسوی کارشناس ارشد گیاه پزشکی هستم و دارای کلینیک گیاه پزشکی در استان خوزستان هستم
اگه کاری بود درخدمتتون هستم
۰۹۱۹۲۶۶۷۹۳۵

۰۹۳۸۰۴۷۱۱۲۵
yassabz.ipm@gmail.com


 
سعيد
آبان ۱۷ام, ۱۳۹۵ در ۷:۴۱ ق.ظ

با سلام.من باغدار جنوب هستم تعدای درخت لیمو شیرین دارم که در اکنون در حاشیه برگهای مسن نقطه نقطه قهوهای شده(سوختگی نیست)و برگهای نقطه ای کاملا زرد میشود. چنین موردی در سالهای گذشته مشاهده نکردم .ضمنا درختان ۴ ساله هستند
لطفا راهنمایی کنید این مشکل ناشی از بیماری هست یا کمبود و …


 
فاضلی
آبان ۱۷ام, ۱۳۹۵ در ۹:۴۱ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
قهوه ای شدن حاشیه برگها میتواند بر اثر کمبود پتاس ، شوری خاک و یا بیماری ویروسی باشد .


 
ابراهیم
آبان ۲۱ام, ۱۳۹۵ در ۷:۱۰ ب.ظ

باسلام وخسته نباشی از کارشناسان عزیز یک سوال ایا برگهای ریخته شده زیر درختها را باید جمع اوری کرد یا خیر سوال دوم مخواهم چند تا نهال گردو بکارم ایا با درختهای هلو و سیب و الو و زدوالو تداخول ندارد مشکلی پیش نمیاید و یکی دو عد هم نهال انار ممنون میشم از راهنمایی شما عزیزان خدا نگه دار


 
فاضلی
آبان ۲۲ام, ۱۳۹۵ در ۹:۳۰ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
۱٫ بله بهداشت در پاییز خیلی مهم هست یا جمع آوری کنید یا کود اوره بدهید باعث تجزیه برگها می شود
۲٫ خیر چند تا بکارید مشکلی ندارد اما به تعداد زیاد مشکل ساز هست .


 
کریمی
آبان ۲۶ام, ۱۳۹۵ در ۱۲:۴۰ ق.ظ

سلام باغ لیمو و نارنگی به تعداد ۶۰۰۰ اصله دارم هیچ جا دستورالعملی در مورد هرس جامع و دقیق پیدا نکردم لطفا توضیح دهید ضمنا بفرمایید چطور میتوانم با شما تماس مستقیم برقرار کنم؟


 
فاضلی
آبان ۲۶ام, ۱۳۹۵ در ۹:۱۰ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
در سایت ما http://www.keshavarzionline.com در قسمت مقالات با سرچ در مورد موضوع مورد نظر میتوانید مطالب مورد نیاز را مطالعه کنید و در قسمت پایین سایت شماره تماس ما وجود دارد
و با عضو شدن از طریق تلگرام در گروه کشاورزی آنلاین میتوانید سوالات مورد نظر را بپرسید
لینک گروه:
?? سوپر گروه کشاورزی آنلاین
بهترین جایگاه ارتباطی بین کشاورز و کارشناس

جهت مشاوره کشاورزی و تبادل اطلاعات
بدون تبلیغات
در کنار اساتید و کارشناسان مجرب

https://telegram.me/joinchat/BYOWnj1G8MH18ky7gyKl0g


 
رحمان
آبان ۲۸ام, ۱۳۹۵ در ۶:۵۰ ق.ظ

باسلام.
می خواستم ببینم ک برای کاشتن سبزی بامساحت بالا برای فروش در بازار چکارهای الزاما باید انجام بدیم ک سبزی مشتری پسندی داشته باشیم..
ممنونم..


 
فاضلی
آبان ۲۹ام, ۱۳۹۵ در ۹:۳۶ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
سعی کنید سبزی ها را زود بچینید وکوچک باشند چون سبزی های درشت زیاد طرفدار ندارند .
سبزی ها تمیز باشند گلی ب آنها نچسبیده باشد .
در بسته بندی های تمیز و زیبایی باشند .
اگر آبیاری سبزی ها با آب رودخانه و یا چاه هست حتما ذکر کنید .


 
farzad
آذر ۵ام, ۱۳۹۵ در ۷:۳۷ ق.ظ

با سلام خدمت شما من ۱۰ هکتار درخت لیمو سنگی یا همان شیرازی کاشته ام درختان دوساله هستن یه سوالی که خدمت شما داشتم درختانی که در زمینهای سنگ لاخی وشنی هستن بهتر از درختان در قسمت گلی زمین میباشندهر دوقسمت زمینها از نظر کود یکسان بهشون رسیدم ولی قسمت شنی از نظر رشد وسرحالی درختان بهتر است تعجب من در این است درختان که در قسمت شنی هستن زمینش مثل کف رودخونه خشک شده همش سنگه ودرختانش شاخه وجوانهای بیشتری دارد مشکل از کجاست در قبل از کشت مرکبات همین قسمت گلی بهترین محصول زراعی میداد درصورتی که شنی خوب نبود و قسمت گلی زمین خاکش سنگین نیست وخاکی سست ونرمی دارد و زمان محلول پاشی ضد سرما چند روز قبل از سرما باید انجام بگیرد وتا چند روز دوام دارد که دوباره نیاز به محلول پاشی دوباره کرد با تشکر


 
فاضلی
آذر ۶ام, ۱۳۹۵ در ۱۱:۳۵ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
احتمالا در آن قسمت زمین آب ماندگی دارد و دچار پوسیدگی شدندو بهتره پای درختان را بیل بزنید و یا ماسه بادی استفاده کنید.
زمان محلول پاشی مرحله اول بعد از ۱۰ درصد خزان در پاییز و مرحله دوم قبل از باز شدن جوانه ها و توجه داشته باشید برای حصول نتیجه مطلوب باغ دو سه روز قبل از محلول پاشی آبیاری شود و بهتر است محلول پاشی برای جذب بهترعناصر در هنگام عصر صورت گیرد.


 
پیمان
آذر ۷ام, ۱۳۹۵ در ۱۲:۱۶ ق.ظ

سلام خیلی عالی بود من دوهکتارباغ لیمودارم وامسال یه بیماری اومدکه یک دفعه یک طرف درخت خشک میشد آیا کسی میدونه چیه ولیلش چیه ممنونم آگه جوابمو بدین


 
فاضلی
آذر ۷ام, ۱۳۹۵ در ۹:۵۱ ق.ظ

با سلام خدمت شما همراه گرامی
عوامل مختلفی در خشکیدگی نهال و درختان دخالت دارند که لازم است از نزدیک دقیقا بررسی شود.
عوامل تاثیر گذار افات از قبیل کرم سفید ریشه، چوب و طوقه خواران و…
از عوامل بیماریزا مثل فایتوفترا، پیتیوم ورتیسیلیوم و فوزاریوم و…
و عوامل مختلف دمایی و رطوبی نیز میتوانند تاثیرگذار باشند.
در مورد درختان شما احتمالا ورتیسیلیوم دخیل باشد و لازمه اثباط آن برش عرضی از ساقه پایینی است که حلقه قهوه ای از اوند کاملا مشخص میکند معمولا در ورتیسیلیوم خشکیدگی ساقه ها یکطرفه نیز روی میدهد
البته باز تاکید میگردد معاینه از نزدیک و جمع بندی اطلاعات میتواند در حل یافتن علت کمک نماید. تنها با تصویر با اطمینان از عامل خشکیدگی غیر ممکن است .


 
حامد
آذر ۸ام, ۱۳۹۵ در ۱۰:۲۹ ق.ظ

با سلام خدمت کارشناسان محترم من دو هکتار باغ مرکبات دارم پرتقال و نارنگی در جنوب استان فارس که میوه آن ریز و کم می باشدوانواع کودمیکرو و حیوانی استفاده میشه و آبیاری مناسب با راهنمایی شما سپاسگزارم


 
فاضلی
آذر ۹ام, ۱۳۹۵ در ۱۰:۲۱ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
اول از همه بهتر هست آزمون خاک بدید تا ببینید خاک باغتون کمبود چه عنصری را دارد و اینکه برای سال بعد در هنگام بهار قبل از گلدهی فروت ست استفاده کنید و زمان تشکیل میوه کودهای پتاس بالا مصرف کنید.


 
حمید
آذر ۹ام, ۱۳۹۵ در ۱۱:۱۴ ب.ظ

سلام
روش مبارزه با کرم ساقه خوار چیه?


 
فاضلی
آذر ۱۱ام, ۱۳۹۵ در ۹:۱۳ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
حمله کرم های ساقه خوار بدلیل رسیدگی نکردن به درختان و ضعیف بودن درختان اتفاق می افتد پس باید از نظر آبیاری و کود دهی درختان رو تقویت کنید ،از روش های زیر برای مبارزه می توانید استفاده کنید :
۱ )استفاده از تله ، به این صورت که شما میتونیددور درخت را با کارتون پوشش دهید این کرم ها به دلیل علاقه شدید به کارتون جذب انها میشوند بعد شما میتوانید کارتون ها را جدا کرده و بسوزانید.
۲) شاخه ای رو که کرم داخلش هست از حدود ۱۰ سانتی متر پایین تر از محل کرم ببرید ، بعد شاخه های بریده شده رو جمع اوری کرده و در خارج باغ بسوزانید. دقت کنید که شاخه های بریده شده را درون باغ رها نکنید حدود دو ماه از سال ،درختان آلوده علائم آلودگی را نشان می دهند. بطوری که در ماههای تیر ومرداد وشهریور که درختان هنوز دارای برگ هستند شاخه های آلوده کم رشد وخشکیده هستند و می توان به راحتی تشخیص داد . می توانیم باهرس این شاخه ها از ادامه رشد لارو جلوگیری کنیم . درصورتیکه لارو به رشد کامل خود رسیده باشد (پاییز و زمستان) علاوه بر قطع شاخه ها حتماًباید نسبت به از بین بردن شاخه ها اقدام شود .
۳) در دوره برنامه ریزی شده دفعات آبیاری رو نزدیکتر بهم کنید و در هر آبیاری مقداری کود اوره پای هر درخت بریزید تا شیره گیاهی زیاد شود و کرمها در ساقه از بین بروند.البته این کار در اوایل سال نتیجه بیشتری میتواند داشته باشد.
۴) سم پاشی ،چون حشره کامل در فصل بهار از داخل ساقه ها خارج میشه بهتره که فصل بهار سمپاشی انجام شود. البته باید مراقب باشید که در زمان سمپاشی درخت به گل نرفته باشد یا لااقل دو سوم گلبرگ هاش ریخته باشد.شما باید از یه نوع سم “فسفره” مثلا “دیپترکس و یا دیازینون و یا سم کنفیدور یا کالیپسو استفاده کنید.سم باید روی تنه درخت استعمال شود چون محل خروج حشره روی تنه و یا ساقه های اصلی نزدیک به تنه هست.


 
گوهر
آذر ۱۳ام, ۱۳۹۵ در ۶:۰۴ ب.ظ

با سلام
پیرو سوال اینجانب در تاریخ آذر ۹۴ مبنی بر کم آب بودن پرتغال محصول زمین ما که از نوع تامسون میباشد و پاسخ جنابعالی مبنی بر اینکه مربوط به ضعیف بودن ریشه ها میباشد و تجویز کود npk و اسید هیومیک و محلول پاشی از طرف شما .
دستورات جنایعالی انجام شد ولی کماکان میوه ها خشک و کم آب میباشد اگر چه سایز آنها درشت بوده و همچنین درختان نارنگی که در جوار پرتغال ها میباشد وضعیت مطلوبی دارد
دستور جنابعالی چیست با تشکر


 
فاضلی
آذر ۱۴ام, ۱۳۹۵ در ۹:۴۶ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
آزمون خاک بدهید و از کارشناس منطقه کمک بگیرید شاید خاک زمین دچار کمبود عناصر باشد .


 
کامبیز
آذر ۱۳ام, ۱۳۹۵ در ۶:۵۵ ب.ظ

درود بر شما

من در شرق استان هرمزگان باغ لیموترش دارم . از سال گذشته یه سری از درختان دچار بیماری قارچی سرخشکیدگی شاخه ها شدن و در بعضی درختان شدت بیماری بیشتر است .میشه راهنمایی کنید چطور میشه از این بیماری جلوگیری کرد؟ ایا قارچ کش ها نقش بسزایی در کنترل این بیماری دارد ؟ و بهترین قارچ کش کدام است و چه موقع هایی در سال باید مورد استفاده قرار گیرد؟

سوال دوم : تا فصل گلدهی لیمو ۵۰ تا ۶۰ روز دیگه باقی مونده. من تو این مدت از لحاظ کوددهی چه کوددهایی برای درختان میتونم بدم و توی چند نوبت که درختان سرحال تر و پربارتر باشن .. یک و دوماه پیش هم کودحیوانی و ریزمغذی دادم ولی خب از الان دیگه نیازه درخت رو تقویت کرد برای گلدهی و همچنین شاداب و سبز نگه داشتن درخت.
خواهشمندم یه برنامه جامع برای درختان لیمو میخوام و راهنماییم کنی .سپاسگزارم


 
فاضلی
آذر ۱۴ام, ۱۳۹۵ در ۱۱:۰۷ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
اگر درختانی با شاخه‌های نامتعارف کوتاه دارای خوشه‌هایی از برگ‌ها (تعداد زیادی برگ‌های کوچک با فاصله کوتاه که رنگ آنها از سبز کم‌رنگ تا زرد متغیر است)، چیزی شبیه یک جارو، در بین درختان باغ دیده شود، یعنی ظهور شاخه جارویی در یک قسمت از درخت و افزایش تدریجی شمار شاخه‌های جارویی در دیگر قسمت‌ها نشانه بیماری جاروک لیمو ( جاروی جادوگر لیمو ) می باشد . که اگر این علایم رو مشاهده کردید ممکنه دچار این بیماری شده باشند و بهتر هست برای تشخیص بهتر از کارشناس منطقه کمک بگیرید.
و با کلیک روی این لینک میتونید از کوددهی مطلع شوید .
http://article.fspmarket.com/wp-admin/post.php?post=11858&action=edit


 
کامبیز
آذر ۱۴ام, ۱۳۹۵ در ۷:۲۵ ب.ظ

ببخشید جاروی جادوگر منظورم نبود . بیماری قارچی بود که سرخشکیدگی شاخه ها و زرد و رشد نکردن برگ های تازه جوانه زده شده بود ممنون میشم راهنمایی کنید


 
فاضلی
آذر ۱۵ام, ۱۳۹۵ در ۱۰:۵۴ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
اگه علامت خشکیدگی فقط در بعضی شاخه ها رویت بشه ولی کل درخت خشک نشه همچنین اگه زیر پوست تنه درخت توده سیاهرنگ قارچی مشاهده شد ممکنه خشکیدگی سر شاخه مرکبات باشه که عاملش قارچ ناتراسیا هستش
و بهترین راه هرس شاخه ها و بعد ضدعفونی آنها و زمستان هم سمپاشی با اکسی کلرور مس


 
بهزاد
آذر ۲۰ام, ۱۳۹۵ در ۵:۰۰ ب.ظ

با سلام.
من چندتا درخت سیب وگلابی وهلووگوجه سبز در باغچه خونه دارم.امسال هیچکدوم میوه ندادن.البته بگم که چند ساله کود ندادم بهشون.درخت گوجه سبز هم امسال برگاش یک حالت جمع شدگی بخودش گرفته بود.باتشکر ازشما میخاستم بدونم چه کودهایی وباچه مقدار وچه سمهایی باچه مقدار بهشون بدم.از راهنمایی شما بسیار ممنون میشم.


 
بهزاد
آذر ۲۰ام, ۱۳۹۵ در ۵:۰۲ ب.ظ

مکان شهرهم مشهد هستش


 
علی دوست
آذر ۲۹ام, ۱۳۹۵ در ۹:۲۷ ق.ظ

با سلام .
از کود سه بیست هم میتوان بصورت محلول پاشی استفاده نمود. و این محلول رو توسط سمپاش بجای فروت ست بر روی نهال ها محلول پاشی کرد. چون این کود ها هم دارای عناصر ریز مغزی هستند. ممنون از توضیحتون


 
علی دوست
آذر ۲۹ام, ۱۳۹۵ در ۹:۲۹ ق.ظ

البته خدمتتان عارضم درختان و نهالها از اشجار متفاوت می باشند


 
علی دوست
آذر ۲۹ام, ۱۳۹۵ در ۹:۳۴ ق.ظ

این نهالها ضعیف می مانند و آزمون خاک هم ندادم ولی احساس می کنم که دچار کمبود مواد غذایی هستند. چون سال قبل از مقداری کود سه بیست در پای نهالها ریختم دیدم سریع شاخه های جوان رشد کردن. و برای همین احساس میکنم دچار کمبود هستند و می خواهم از این کود استفاده کنم. البته در هفته گذشته چالکود کود دامی پوسیده رو انجام دادم. و اگر میتوان از این کود سه بیست بصورت محلول پاشی استفاده نمود لطفا یه نمونه خوب آن را معرفی کنید. ممنون عذر می خوام طولانی شد.


 
فاضلی
آذر ۲۹ام, ۱۳۹۵ در ۱۱:۱۶ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
بله میتونید کود سه بیست رو محلولپاشی کنید
البته الان میتونید برای مرکبات محلولپاشی کنید ولی برای سیاه ریشه ها ممکن نیست چون در این زمان درختان به خواب رفته اند .
و میتونید از کود npk پروتوگرین ایتالیا استفاده کنید که فاقد کلر و ۱۰۰ % محلول در آب میباشد و در صورت نیاز میتونید بصورت انلاین از سایت http://www.keshavarzionline.com/ خریداری کنید و ارسال بصورت رایگان میباشد که طی ۲۴ الی ۴۸ ساعت به دستتان خواهد رسید .


 
الهامی
آذر ۳۰ام, ۱۳۹۵ در ۱۲:۱۵ ب.ظ

سلام وخسته نباشید باتشکراز سایت خوبتون،من یه درختچه کامکوات دارم چون درآپارتمان زندگی میکنیم وبالکن هم نداریم!میخوام درختچه ام به شکل مینیاتوری رشدکنه یعنی قدش زیادبلندنشه ولی پرپشت وپرمیوه بشه به همین منظور هرسش کردم وتوی گلدون کم عمق گذاشتمش،الان ازچه کودهایی براش استفاده کنم؟درموردکودکریستالون صورتی وپوست تخم مرغ نطرتون چیه؟فواصل کوددهی روهم لطفا بفرمایید.متشکرم


 
فاضلی
دی ۱ام, ۱۳۹۵ در ۱۰:۵۹ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
از کود آهن و ریز مغذی استفاده کنید .هر ۱۵روز ۱۰سی سی کود میکرو مایع در ۱/۵لیتر اب حل و بصورت پودری روی برگها مه پاشی کنید و آهن ماهی یکبار یک قاشق چای خوری در ۳لیتر اب حل کنین .
آهن برای ساختار آوندی و استحکام بافت تنه مناسب میباشد .
پوست تخم مرغ حاوی کلسیم میباشد . از کود کریستالون هم میتونید استفاده کنید . و نحوه مصرف کود کریستالون در گیاهان آپارتمانی هر ۳ هفته و در گیاهان فضای سبز هر دوهفته یکبار یک قاشق چایخوری در یک لیتر آب حل شود.


 
مهدی
دی ۲ام, ۱۳۹۵ در ۱۱:۵۷ ق.ظ

با سلام و عرض احترام
اگر امکان داشته باشه از راهنمایی شما در مورد تغذیه انار استفاده کنم.
باغ اناری در جنوب استان فارس دارای انارهای ۵ ساله رقم رباب وجود دارد که در طول ۵ سال کود مصرف نشده. نظر شما در مورد توصیه کودی زیر چیست
۱-چالکود در دی ماه حاوی
۲۰۰ گرم سولفات آمونیوم+ ۳۰۰ گرم سوپر فسفات تریپل+ ۵۰۰ گرم سولفات پتاسیم+۱۰۰ گرم سولفات منیزیوم+ ۵۰ گرم سولفات منگنز+۳۰ گرم سولفات روی
با توجه به وجود بور در اب ابیاری در مورد استفاده از اسیدبوریک شک دارم+ کود گوسفندی
۲- ۳۰ گرم کلات آهن در نیمه دوم فروردین
۳- ۱۰۰ گرم کود اوره + سولوپتاس نیمه دوم اردبیهشت
۴- سولو پتاس قبل از رنگ آمدن میوه
ممنون از لطف شما


 
فاضلی
دی ۴ام, ۱۳۹۵ در ۱۰:۰۵ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
حتما این کودها همراه با ۱۵-۲۰ کیلو کود گاوی پوسیده مخلوط و چالکود شود .


 
بهزاد
دی ۹ام, ۱۳۹۵ در ۳:۱۹ ق.ظ

با سلام ببخشید من چندتا درخت سیب وگلابی وهلو وگوجه سبز درخانه دارم که امسال میوه ندادن یا خیلی کم دادن.چند سال هم هست کود ندادم.میخاستم بدونم چه کودهایی واگر لازم هست چه سمی بهشون بدن.باتشکر


 
شهاب الدین مرشدی
دی ۱۲ام, ۱۳۹۵ در ۱۲:۳۸ ب.ظ

با سلام و خسته نباشید
من دارای ده هکتار باغ مرکبات که شامل لیمو لیسمون ،پرتغال و لیمو شیرین در جنوب کرمان شهرستان منوجان میباشم که مدت دو سال است که به مرحله باردهی رسیده اند ولی متاسفانه از بازدهی مناسب و قابل قبولی برخوردار نیستند درختان از نظر شاخ و برگ و و شکل ظاهری مناسبی هستند لطفا راهنمایی کنید برای باردهی مناسب رویکردهای درختان ازچه کودی و به چه میزان استفاده کنم

قابل توجه از کود حیوانی و کود کامل جنوبگان به صورت چاله کود استفاده کرده ام و همچنین یک مرحله محلول پاشی با استفاده از کود ۲۰ ۲۰ ۲۰ صورت گرفته است


 
فریدون عباسی اسفجیر
دی ۱۶ام, ۱۳۹۵ در ۸:۴۶ ب.ظ

من باغ گردو دارم تمام توصیه های مهندسین کشاورزی را بکار بردم اما مغز گردو های من سفید نمیشن از گونه های مختلف هم هستند درخت جوالن و پیر هم داخلشان هست یعنی ۵ الی ۵۰ ساله چه کنم ؟


 
سید حمزه
دی ۱۸ام, ۱۳۹۵ در ۶:۲۶ ب.ظ

با سلام و احترام
من یک باغدار از ساری هستم.این سرمای اخیر علاوه بر خسارت به میوه های درخت پرتقال خونی من ،باعث ترکیدگی پوسته های تنه درختان شده است.آیا این ترکیدگی ها باعث خشک شدن آن می شود. ویا راه حلی دارد.
شاخه های بالایی درخت هم آسیب دیده وبرگ های آن هم خشک شده ولی در قسمت های میانی وپایین درخت برگ ها سالم بوده ،تعداد نهال ها ۲۲۰ عدد چهار ساله می باشد.
ممنون میشم راهنمایی کنید


 
فاضلی
دی ۲۰ام, ۱۳۹۵ در ۱۲:۵۶ ب.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
سرشاخه های خشک شده باید در اسفند ماه هرس شوند .
و برای تنه ها بهتر هست از قارچکش بردو یا نوردوکس استفاده شود .


 
محمدامین حیدری
دی ۲۵ام, ۱۳۹۵ در ۹:۱۲ ب.ظ

با سلام و احترام
من یک باغ دار مرکبات نارنگی و پرتقال هستم که حدود ۵۰۰ تا درخت نارنگی و ۵۰۰ تا درخت پرتقال دارم .
هر ساله مقدار کمی به من میوه میدهد یعنی امسال از این ۱۰۰۰تا درخت ۲۰ تن فروخته ام میخواستم به من در پر سمر شدن درخت هایم کمک کنید .
باتشکر


 
فاضلی
دی ۲۶ام, ۱۳۹۵ در ۹:۳۷ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
اول باید آزمون خاک انجام بدهید تا به کمبود عناصر در خاک پی ببرید و از طریق چالکود یا محلولپاشی کمبود عناصر را جبران کنید .
از فروت ست استفاده کنید .
بعد از برداشت محصول و قبل از تورم جوانه ها از روی بر استفاده کنید .


 
آرش
دی ۲۹ام, ۱۳۹۵ در ۹:۰۵ ب.ظ

سلام
یک باغ لیمو ترش درمنطقه دهوک استان بوشهردارم. برگ درختانم بااینکه ازکود اهن و۲۰۲۰ استفاده میکنم ولی اکثر اوقات سال زرد است وکم بار است درختانم چهار ساله است ضمنا phخاکم۶است و هیومک هم استفاده میکنم لطفا جهت سبزینگی وپربار شدن درخاتنم چه کار کنم


 
فاضلی
دی ۳۰ام, ۱۳۹۵ در ۲:۲۹ ب.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
علت زردی ممکنه بیش بود ازت و یا کمبود آهن باشد و یا ممکن هست آهنی ک مصرف میکنید قابل جذب نباشد
با مراجعه به لینک زیر میتوانید عضو گروه تلگرامی کشاورزی آنلاین بشوید و از تجربیات و اطلاعات کامل اساتید و کارشناسان مجرب استفاده کنید

:لینک جدید گروه کشاورزی آنلاین《 بدون تبلیغات 》

مشاوره و تبادل اطلاعات
پرسش و پاسخ در کنار اساتید و کارشناسان مجرب

https://telegram.me/joinchat/BYOWnj1G8MGQOWxAHHGObg


 
یعقوب
بهمن ۸ام, ۱۳۹۵ در ۸:۵۰ ب.ظ

باسلام وعرض ادب واحترام،۱-تعدادی درخت مو دارم که قد می کشند ولی شکوفه وجوانه ندارند علت چیست؟ ۲-علت سیاه بودن مغز گردو چه می باشد؟


 
فاضلی
بهمن ۹ام, ۱۳۹۵ در ۱۰:۱۸ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
با مراجعه به لینک های زیر میتوانید به علت سیاه شدن مغزگردو پی ببرید :
http://kompich.rzb.ir/post/69
http://nargil.ir/Gardening-Tricks.aspx?id=20160731&cid=61943

و در مورد درخت مو باید به رقم کاشته شده دقت کنید که مخصوص کاشت همان منطقه هست یا خیر و یا ممکن است گرده افشانی به خوبی صورت نمیگیرد .


 
سیدحمزه
بهمن ۹ام, ۱۳۹۵ در ۱:۵۹ ب.ظ

با سلام واحترام

من یک باغدار از ساری هستم و تعداد ۱۹۰ عدد نهال تامسون خونی ۴ساله دارم،ممنون میشم راهنمایی کنید که بعد از برداشت محصول تامسون چه سم هایی را باید سمپاشی کنم،و زمان و نحوه ومقدار دادن کود حیوانی برای درختها کی وچگونه است.
سال قبل از کود حیوانی استفاده نکردم .از کود شیمیایی استفاده کردم.

باتشکر از راهنمایی شما


 
فاضلی
بهمن ۱۰ام, ۱۳۹۵ در ۲:۳۳ ب.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
بعد از برداشت محصول باید فروتست ( ازت، روی، بر ) مصرف کنید و در زمستان ۲ لیتر روغن ولک در ۱۰۰ لیتر آب + ۲ لیتر دورسبان در ۱۰۰۰ لیتر آب سمپاشی کنید.
نحوه کود دادن هم بصورت چالکود اواخر بهمن ماه و یا اوایل اسفند ماه می باشد .


 
حسین پور
بهمن ۱۵ام, ۱۳۹۵ در ۸:۲۷ ب.ظ

با سلام تعدادی درخت گردو دارم که روی تنه همشون سفیدک زده لطفا راهنمائی فرمائید


 
فاضلی
بهمن ۱۶ام, ۱۳۹۵ در ۱۱:۴۰ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
احتمالا شپشک زده که با سمپاشی میتونید برطرف کنید .


 
سعيد
اسفند ۶ام, ۱۳۹۵ در ۱۱:۰۶ ب.ظ

سلام و عرض ادب
زمان استفاده از سم برای شقایق زینتی تو باغچه چه موقع بهتره?
کود ازته مناسب برای شقایق زینتی رو چی سفارش میکنید،اگر ازت و فسفر باشه بهتر
پیشاپیش تشکر وسپاس بابت پاسخگویی و سایت بسیار کارامد و کاملتون


 
فاضلی
اسفند ۷ام, ۱۳۹۵ در ۱۰:۳۴ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
زمان مشاهده آفت میتوانید اقدام به سمپاشی کنید .
و کود مناسب برای گیاهتان در صورت مصرف ازت بالا میتوانید کود ازته ان لانگ ایتالیا استفاده کنید و در صورت مصرف فسفر بالا میتوانید پروتولیف فسفر بالا استفاده کنید .
و از کود (NPK ( 20-20-20 هم میتوانید استفاده کنید که هر سه عنصر ازت ، فسفر ، پتاس را به میزان ۲۰% دارا میباشد .


 
داریوش زره پوش
اسفند ۱۴ام, ۱۳۹۵ در ۷:۲۹ ق.ظ

سلام وقت شما بخیر. من سمپاشی پیش بهاره درختان مرکبات رو فراموش کردم انجام بدهم و الان درختان جوانه زده اند و بعضا شکوفه هم کرده اند. چه زمانی میتوانم سمپاشی را انجام دهم که صدمه به جوانه های جدید وارد نشود. ممنون و سپاسگزار


 
فاضلی
اسفند ۱۴ام, ۱۳۹۵ در ۱۰:۲۲ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
هر زمانی که آفتی مشاهده کردید میتوانید اقدام به سمپاشی کنید ولی در زمان شکوفه هیچ سمپاشی نباید انجام بدهید .


 
نرجس غلامی
اسفند ۲۵ام, ۱۳۹۵ در ۶:۵۲ ب.ظ

سلام.باغ مرکباتی دارم که عمر درختاش تقریبا ٣٠سال هست.بهم گفتن از کودهای ریز مغذی شامل کلات منگنز,کلات روی,کلات منیزیم,کلات آهن,سولفات آمونیوم,فسفات آمونیوم ,سولفات پتاسیم,پارس هیومیک استفاده کنم.بهم گفتن باید دور آبچکان درخت بکنم و پس از ریختن کود روی کودها مجددا خاک بریزم.آیا اگه فقط کودها رو زیر درخت بپاشم کافیه یا اینکه حتما باید روی اونها خاک بریزم؟؟لطفا طرز صحیح دادن این ریز مغذی ها به درخت رو بهم بگید.


 
فاضلی
اسفند ۲۶ام, ۱۳۹۵ در ۹:۱۲ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
با مراجعه به لینک زیر میتوانید روش کامل چالکود را مطالعه کنید
https://goo.gl/WuHRZG
http://article.fspmarket.com


 
سیامند
اسفند ۲۸ام, ۱۳۹۵ در ۱۰:۱۵ ق.ظ

با سلام خدمت دوستان عزیز
یه باغ سیب دارم حدود ۱۷ سال تقریبا تبدیل به باغ بید شده هیچ بهراه ی نداره یعنی در فصل گلدهی کاملا سفید پوش میشه جوری که من خودم به شخصه میگم این درخت هیچوقت تحمل این همه میوه رو نداره ولی یه هفته بعد بری باغ رو نگا کنی یه دونه سیب هم نمیبینی از لحاظ ابیاری و سم پاشی هم هیچ کوتاهی نمیکنم . همه اصول باغداری رو رعایت میکنم.لطفا راهنماییم کنید که مشکل چییه


 
فاضلی
اسفند ۲۸ام, ۱۳۹۵ در ۱۱:۳۷ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
بهتر هست آزمون خاک انجام بدهید و به تغذیه باغ توجه کنید شاید دچار کمبود عناصر باشد .
به لینک زیر مراجعه کنید و اطلاعات مورد نیاز در مورد سیب را میتوانید مطالعه کنید
http://agricultural-saveh.persianblog.ir/post/704/


 
Behroz
فروردین ۷ام, ۱۳۹۶ در ۱۰:۵۳ ب.ظ

سلام خدمت شما چه موقع برای سمپاشی و کود دهی برای نهال پرتقال تازه کاشت حدود ۲ماهه و چه نوع سم بزنم کود حیوانی زیر همه نهال ریختم متشکر از برنامه بسیار مفید شما


 
فاضلی
فروردین ۸ام, ۱۳۹۶ در ۱۰:۳۷ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
نهال ۲ ساله یا دو ماهه به کوددهی نیاز ندارد ولی میتوانید هیومیک اسید به همراه ۲۰-۲۰-۲۰ ( NPK) مصرف کنید .


 
یحیی ناصریان
فروردین ۲۴ام, ۱۳۹۶ در ۳:۲۹ ب.ظ

سلام خسته نباشید لطفاً بفرمایید چرا درختان چندین ساله گردو ثمر نمیدهند چگونه باید این مشکل را حل کرد؟ متشکرم


 
فاضلی
فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۶ در ۱۲:۱۶ ب.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
دلایل مختلفی میتواند داشته باشد با مراجعه به لینک های زیر میتوانید عدم میوه دهی درخت گردو را مطالعه کنید :
https://goo.gl/ZtScNX
https://goo.gl/as7idt


 
یاسر
فروردین ۲۴ام, ۱۳۹۶ در ۷:۰۰ ب.ظ

س من تازه چندتا نحال لیمو و پرتغال کاشتم برای زودتر بزرگ شدن و محصول دادن چیکار باید کرد. لطفا جواب روبه ایمیل بنده بفرستید


 
فاضلی
فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۶ در ۱۲:۵۰ ب.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
کاشت نهال دربستر حاصلخیز و عاری از آلودگی اولین شرط هست لذا در مرحله کاشت نهال باتوجه رعایت این نکات و دادن کوددامی کاملا پوسیده میتواند به رشد اولیه ریشه کمک کند.
نهال تا ۴سال اصلا کود شیمیایی نیاز ندارد ولی برای رشد بهتر از کودهای هورمونی مانند اکورمون،و اسید امینه و جلبک دریایی بصورت محلولپاشی میتوانید استفاده کنید .


 
سید ابراهیم
فروردین ۲۸ام, ۱۳۹۶ در ۱:۰۰ ب.ظ

با سلام بابت جوانه های که در پایین پاییه های نارگی ژاپنی رشت میکنند چه چاره باید کرد


 
فاضلی
فروردین ۲۸ام, ۱۳۹۶ در ۲:۰۷ ب.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
پاجوش هست و حذف کنید تا به رشد طولی در جوانه انتهایی کمک شود .


 
نوذر پاینده جو
فروردین ۲۹ام, ۱۳۹۶ در ۷:۵۶ ق.ظ

سلام، من امسال ۷۰۰ نهال پرتغال، نارنگی ژاپنی و سانگین کاشته ام، باغ دارای ۱۲۰۰ درخت های از ۵ سال تا ۲۵ سال دارد. میخواهم بدانم مصرف اسید هیومیک به چه صورت باید باشد؟ محلول پاشی یا از طریق قطره ای و به چه مقدار؟ درختها دارای بهار می باشند.

ممنون میشوم


 
فاضلی
فروردین ۲۹ام, ۱۳۹۶ در ۱۱:۵۸ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
اسید هیومیک ب هیچ نحوی از طریق محلولپاشی قابل جذب نیست و بصورت آبیاری به میزان ۴-۶لیتر در هکتار میباشد .


 
نوذر پاینده جو
فروردین ۲۹ام, ۱۳۹۶ در ۳:۰۳ ب.ظ

ممنون از زاهنمایی شما


 
علیپور علی
اردیبهشت ۱ام, ۱۳۹۶ در ۱:۳۳ ق.ظ

درود
با تشکر از پاسخهای جامع و کاکل مفیدتون
۴۰۰ راس نهال مرکبات دارم ک امسال دوساله میشن.بهترن کار برای رشد و بالارفتن مقاومت درختا در برابر سرما چی هستش .
۲٫انارا رو چه کودی بدم گلدهیشون بالابره
۳ خدمالو تازه زدم ب چه کودهایی نیاز دارد و چ کارهایی برا رشد
۴٫نهالهایی ک پارسال سرما اذیت کرده و کل شاخه ها خشک شدن و دوباره دارن کار میکنن رو چطور تقویت کنم و برسدنمشون ب نهالیی ک سرما نزده؟
با تشکر


 
فاضلی
اردیبهشت ۲ام, ۱۳۹۶ در ۲:۲۸ ب.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
جواب سوال اول: نهال تا ۴سال کود حیوانی موقع کاشت کفایت میکند ولی برای هر نهال ۱۰۰گرم ازت میتوانید آبیاری در نظر بگیرید و بعد استفاده از اسید هیومیک هر ماه یکبار هم مناسب خواهد بود .
سوال دوم : برای گلدهی انار از کودهای فسفر و پتاس بالا استفاده کنید ،هنگام باز شدن گل و تشکیل میوه مدیریت آبیاری داشته باشید تا ریزش کمتر شود .اسید هیومیک هم گزینه خوبی هست و میتوانید مصرف کنید .
سوال سوم : نهال کشت شده تا۴سال فقط کود حیوانی مصرف کنید و میتوانید کود حیوانی را در مسیر نهر بریزید تا همراه اب شیرابه کود بطرف نهال هدایت شود .
سوال چهارم : اسید امینه کود ضد تنش برای گرما و سرمامیباشد و اصولا به همراه جلبک دریایی و کودهای کامل ریز مغذی محلولپاشی انجام میشود .


 
ميرخاني
اردیبهشت ۵ام, ۱۳۹۶ در ۲:۳۹ ب.ظ

با سلام
حدود صد اصله درخت میوه هسته دار دارم در منطقه ساوجبلاغ استان البرز. درختان سه ساله هستند و تابحال از سم استفاده نکردم. نمدونم کار درستی بوده یا نه . سال گذشته درختها کمی شته داشتند و برگهاشون سبز مایل به زرد بود .لطفا راهنمایی بفرمایید. با تشکر.


 
فاضلی
اردیبهشت ۶ام, ۱۳۹۶ در ۱۲:۳۵ ب.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
برای شته و سایر آفات در زمان فصل حمله افات باید مبارزه با آنها صورت گیرد و بهترین سموم شته کش پریمور،موسپیلان،کنفیدور میباشند .


 
حمید
اردیبهشت ۹ام, ۱۳۹۶ در ۳:۴۶ ب.ظ

با سلام
من حدودا دو ماه پیش چند نهال بید مجنون کاشتم میخواستم بدونم برای تسریع رشد چه کاری باید انجام بدم و نحوه آبیاری به چه صورت باشه.تشکر


 
فاضلی
اردیبهشت ۱۰ام, ۱۳۹۶ در ۱۰:۳۱ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
دور آبیاری بسته ب درجه حرارت هوا در فصل گرما ۸-۱۲روز میباشد .
آبیاری با کود کامل ۳بیست و کودهای،هیومیک و جلبک دریایی میتوانید برای رشد مصرف کنید .

با مراجعه به لینک زیر میتوانید در مورد بید مجنون مطالعه کنید :
http://greenhorticulture.persianblog.ir/post/320/


 
حیدری
اردیبهشت ۱۱ام, ۱۳۹۶ در ۶:۵۱ ب.ظ

با سلام
من در حیاط خانه تعدادی نهال نارنج دارم با سن حدود ۲۰ سال همگی پر شاح و برگ هم هستند ولی فقط یکی از انها انهم به مقدار کم گل میدهد و بقیه بدون گل و میوه . کود حیوانی هم میدهم هر سال ولی فرقی نمی کند لطفا راهنمایی نمایید چکونه و با چه کودی گل میدهند .
با سپاس فراوان


 
فاضلی
اردیبهشت ۱۲ام, ۱۳۹۶ در ۱۰:۰۶ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
با دادن کودحیوانی فقط باعث رشد علفی درخت میشوید و همانطور که کمبود عناصر باعث عدم ماندگاری و گلدهی میشود بیشبود و پرزور بودن هم همین مشکلات را بوجود می آورد .
۱- هرس پاجوشها و درخت
۲- هیچ کودی از طریق ریشه داده نشود
۳- استفاده از کودهای پتاسه و فسفر ه از طریق محلولپاشی


 
سعید رزم یار
اردیبهشت ۲۵ام, ۱۳۹۶ در ۴:۳۴ ق.ظ

با درود وادب بهترین زمان برای سم پاشی شته درخت گل رز چه ساعتی در روز در اب وهوای مانند رشت مفید است در ضمن برای افات لکه قهوی روی درخت انجیر اگر سم بکار گرفته برای گل رز موثر است یا سم جدا گانه باید بکار برد ممنون میشوم با تلگرام یا ایمیل بمن اطلاع دهید .با سپاس فراوان


 
فاضلی
اردیبهشت ۲۵ام, ۱۳۹۶ در ۱۱:۳۸ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
برای شته غروب آفتاب بطوریکه هنوز آفتاب ملایم باشد می توانید سمپاشی کنید
سم شته حشره کش هست و برای انجیر ،برای بیماری لکه قهوه ای از قارچ کش کاپتان استفاده کنید.


 
سعید
اردیبهشت ۲۹ام, ۱۳۹۶ در ۱۱:۰۱ ق.ظ

با سلام و عزض خسته نباشد
من یک باغ با درختان قلمه دارم که در اواخر اردیبهشت متوجه خشک شدن حدود ۱۰۰ اصله از انها شدم . نوع افت به صورت زرد و مو مو که در تنه درخت مشاهده میشود .میباشد ایا چازه ایی دارد و میشه جلوی خشک شدن بقیه رو گرفت .در صورت امکان راهنمایی کنید .منتظره شمام متشکر


 
فاضلی
اردیبهشت ۳۰ام, ۱۳۹۶ در ۱۲:۴۸ ب.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
احتمالا شپشک دردآلود مباشد . دوروسپان به میزان ۱/۵-۲ در هزار سمپاشی کنید .


 
بهنام
اردیبهشت ۲۹ام, ۱۳۹۶ در ۵:۵۸ ب.ظ

سلام
روی ساقه وزیر برگ درخت پرتقال افتی پنبه ای دایره شکل سفید زده که نمیدونم علتش چیه
یاتوجه به اینکه این درختچه داخل گلدان هست
ممنون میشم راهنماییم کنین ۹۶/۳/۲۹


 
فاضلی
اردیبهشت ۳۰ام, ۱۳۹۶ در ۱۲:۵۰ ب.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
سلام
شپشک میباشد . اگر به مقدار کمی هست میتوانید با پنبه الکلی پاک کنید و اگر زیاد میباشد از سموم دیازینون یا دروسپان استفاده کنید.


 
محمد سرچاهی
اردیبهشت ۳۱ام, ۱۳۹۶ در ۹:۵۸ ق.ظ

سلام اینجانب درخت سنجد و زرشک کاشته ام ولی موقع گل دادن حشره های پروازی بزرگتر از کفش دوزک می ایند و از گلها تغذیه میکنند که در نتیجه میوه دیگر نمی دهد امسال با سم دیازینون موقع گل سمپاشی کردم حشرات از بین رفت ولی گلها نیز ریزش کرد لطفا راهنمایی کنید


 
فاضلی
اردیبهشت ۳۱ام, ۱۳۹۶ در ۱۱:۴۲ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
زمان گلدهی زمان حساس گیاه میباشد کوددهی و سمپاشی در این زمان مناسب نیست و گیاه دچار تنش میشود و در این زمان سمپاشی و کوددهی باعث ریزش گلها میشود .


 
محمد سرچاهی
خرداد ۱ام, ۱۳۹۶ در ۹:۱۲ ق.ظ

بهترین زمان سمپاشی برای حشره ای که شبیه کفش دوزک است و از گل سنجد و زرشک استفاده میکند کی هست و نوع سم و درصد ان چه قدر است


 
فاضلی
خرداد ۱ام, ۱۳۹۶ در ۱۰:۴۰ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
با عضویت در گروه کشاورزی آنلاین عکس حشره مورد نظر را بفرستید تا اساتید و کارشناسان مجرب تشخیص دهند و کمکتان کنند ممکنه حشره مورد نظر جزو حشرات مفید باشد و خسارت آن فقط زمان لارو آن باشد .
ایدی کانال کشاورزی آنلاین
T.me/keshavarzionlinegroup

لینک گروه کشاورزی آنلاین
https://t.me/joinchat/AAAAAD1G8MEx4kvmIsFrsw

لینک اپلیکیشن در کافه بازار اندروید
http://cafebazaar.ir/app/?id=ir.keshavarzionline&ref=share


 
زینب
خرداد ۸ام, ۱۳۹۶ در ۷:۲۹ ب.ظ

با سلام وخسته نباشید
ممنون از مطالب بسیار خوبتون،من چند درخت گردوی پیوندی دارم که اخیرا یکی از آنها رشد ضعیفی داره رشد برگهاش کمه و رنگ برگا سبز کم رنگه وبا تکون دادن میوهاش میریزه لطفا راهنمایی بفرمایید.


 
فاضلی
خرداد ۹ام, ۱۳۹۶ در ۱۰:۱۹ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
ریشه را بررسی کنید احتمال خفگی ریشه میتواند باشد .


 
امیر
خرداد ۱۷ام, ۱۳۹۶ در ۱۱:۴۱ ق.ظ

با سلام و خسته نباشید
منچند تا مشکل دارم لطفا راهنمایی کنید که بتونم بهترین انتخاب رو از بین محصولات پیشنهادی شما داشته باشم چون تنوع محصولاتتون زیاده و سردرگم شم
یه گردو دارم که روی طوقه اش خطوط باریک مشکی بوجود اومده که با ناخن قابل کندن هستن و برگاش سرحال و شاداب اند ولی فرداش میبینی چروکیده و سیاه میشن و نوک برگهای بزرگش هم سیاه میشه مثل زغال.
نارنج دارم ولی برگاش زرد و حالت آفتاب سوخته شدن و یه موجودی پشت برگاشو بصورت مارپیچ ادمه میده و روی این مارپیچ یه لعاب میندازه و همین برگ چروکیده و زرد میشه و رشد درخت هم متوقف میشه.
یه زرد آلو دارم برگاش حالت سفید میشن و آفتاب سوخته(مثل زنگ آهن).
یه موز دارم که امسال کاشتم ولی فقط سبزه و برگ در نمیاره.
یه مقدار هلو دارم و آلو که برگاش خورده میشن هر روز توسط ملخ یا چی نمیدونم
خلاصه لطفا یک یا چند محصول بهم معرفی کنید و همین جا هم روش مصرفشو دقیق توضیح بدید برا هرکدوم تا سفارش بدم(روش مصرفشو لطفا در جواب همین پیام دقیقا بگید که زنگ نزنم و دوباه کاری شه)مرسی از سایت جامع شما


 
فاضلی
خرداد ۱۷ام, ۱۳۹۶ در ۲:۱۷ ب.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
گردو احتمال دچار بلایت باکتریایی و یا انتراکنوز شده است .
نارنج پروانه مینوز میباشد از کنفیدور استفاده کنید .
زردالو احتمالا دچار کمبود آهن شده است .
موز احتمالا ریشه هنوز در بستر جای خودش رو پیدا نکرده است میتوانید از محرک رشد استفاده کنید .
احتمالا لب شتری در هلو و لکه غربالی می باشد .
بهتر هست برای باغتان از کارشناس کمک بگیرید برای تشخیص بهتر و جهت مشاوره و تهیه کود مورد نظر با این شماره تماس بگیرید ۰۹۱۱۳۷۱۶۵۶۸ ( آقای نظری )


 
باغبان
خرداد ۱۸ام, ۱۳۹۶ در ۱۲:۱۷ ق.ظ

سلام دو ساله ۳۰۰ عدد نهال مرکبات کاشتیم و انواع کود هارو دادیم ولی زمین قبل کاشت نهال خاک ریزی شده و داری شوری بوده
به گونه ای که انگار رشد درختارو متوقف کرد
دمای هوای شوشتر الان حدود ۴۷ درجس
نظرتون داری شیوه ی تقویت خاک ورفع شوری بیان کنید
ممنون


 
فاضلی
خرداد ۱۸ام, ۱۳۹۶ در ۹:۵۸ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
استفاده از کالبونیت،یا انتی سالت همراه ابیاری زیاد ،استفاده از گوگرد میکرونیزه بصورت ترکیب با ۳۰سانت از خاک بستر اطراف ریشه،استفاده از اسید سولفوریک،استفاده از گوگرد مایع
این کودها ای سی بستر رو پایین آورده و کود و عناصر قابل جذب میشوند .


 
امیر
خرداد ۲۲ام, ۱۳۹۶ در ۱۱:۱۲ ق.ظ

با سلام خدمت شما عزیزان خدمت رسان بی چشمداشت مزد
ممنون میشم در باره ی مایع نیتروکسین توضیح بدید و اینکه
چه فصلی مصرف شه؟
چه موقعی از روز؟
برای چیا میشه استفادش کرد؟
روش مصرفش بصورت پاشیدن رو برگه یا حل کردن توی آب و آبیاری درخت؟یا پاشیدن روی خاک درخت؟
و اینکه واقعا اثرگذار هست یا نه؟
بازم ممنونم از تمامی زحمت های شنا ایشالا خدا خیرتون بده


 
فاضلی
خرداد ۲۳ام, ۱۳۹۶ در ۱۲:۱۷ ب.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
این کود حاوی مجموعه ای از مؤثرترین سوش ­های باکتری های تثبیت کننده ازت و حل کننده فسفات می ­باشد این کود از نظر کیفیت و شرایط تولید با استانداردهای بین­ المللی مطابقت دارد. این کود می ­تواند بخش عمده­ ای از نیازهای ازتی گیاهان را تأمین کند. همچنین باکتری های موجود در آن سبب انحلال فسفات های نامحلول در خاک شده و از طریق تولید هورمون­ های طبیعی محرک رشد گیاه سبب گسترش ریشه و باعث جذب بیشتر و بهتر آب و مواد غذائی توسط گیاه می شود. ترشح انواع آنتی بیوتیک، سیدرفور و سیانید هیدروژن و ریزوسفر ریشه توسط باکتری ­های موجود در این کود بیولوژیک،‌ مقاومت طبیعی گیاه را در برابر عوامل مخرب افزایش می ­دهد .
در مزارع میتوانید مانند ذرت یا کلزا همراه ابیاری همراه با ۲۰۰کیلو اوره ۴۶درصد در هکتار ابیاری کنید که افزایش عملکرد خواهد داشت.
برای درختان میتوانید ۴-۶،لیتر ازین را با ۵۰کیلو اوره حل کنید داخل بشکه شیر دار و یا تانکر کود بدهید آبیاری غرقابی یا تیپ آبیاری برای یک هکتار


 
بهزاد
خرداد ۲۳ام, ۱۳۹۶ در ۱۲:۰۴ ق.ظ

سلام من در اطراف کرج سیصد اصله درخت چهارساله شلیل و سیصد اصله درخت ۱۴ساله الو شابلون دارم و یسالی هست ک درگیر آفت تریپس شدم و سمهایی مثل .دیکلاروس .کنفیدور .ابامکتین.و سمهای دیگرو زدم ولی اصلا جواب نمیده درختارو داره از بین میبره چه سمی بزنم ک ترپسهارو از بین ببره ممنون میشم راهنماییم کنید


 
فاضلی
خرداد ۲۳ام, ۱۳۹۶ در ۱۲:۰۷ ب.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
رطوبت بستر و محیط را بالا ببرید چون تریپس در محیط خشک فعالیت بیشتری دارد .
از سموم مالاتیون،یا اتیون،بعلاوه متاسیستوکس استفاده کنید با دز کم و پاشش ضربتی ، ضمنا در زمان فندقی شدن میوه هر سال اولین سمپاشی علیه تریپس باید انجام شود چون در زمان رسیدن میوه خسارت زده و فایده ندارد.


 
بهزاد
خرداد ۲۳ام, ۱۳۹۶ در ۹:۴۹ ب.ظ

ممنون از جوابتون یعنی الان من مالاتیون یا اتیون یا متاسیستوکس محلول پاشی کنم جدا یکدومو بزنم یا با هم قاطی کنم
منظورتون از دز کم یعنی کمتر از دزی ک روی خوده سم نوشته شده!؟
پاشش ضربتی یعنی چی!؟
هرسمی ک میزنم رد نمیکنه واقعا کلافم کرده الانم ناچارن کارتای ابی نصب کردم جذب میکنشون ولی نمیدونم تأثیر داره یا ن چون تخمریزیه تریپس زیاده
ممنون از سایت مفیدتون


 
فاضلی
خرداد ۲۴ام, ۱۳۹۶ در ۲:۲۴ ب.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
فقط از یک سم استفاده شود .رادیانت،تریسر،هم برای ازبین بردن تریپس سموم خیلی خوبی هستند.
دز کمتر یعنی از دستور مصرفی که نوشته شده رو بروشور کمتر مصرف شود و ضربتی یعنی باشدت سموم ب برگها و زیر برگها اصابت کند .


 
امیر
خرداد ۲۴ام, ۱۳۹۶ در ۱۰:۳۶ ق.ظ

با سلام من داشتم مطالب رو مطالعه میکردم چند جا به تناقضاتی برخوردم لطفا اصلاح بفرمایید
۱-برای مرکبات زیر ۵ سال یه جا فرمودید محلول پاشی با اوره بصورت ۳۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب باشه و این یعنی ۰٫۰۳ درصد و بعد جایی دیگه فرمودید محلول اوره مناسب برای محلولپاشی ۰٫۵ درصد است که این تفاوت زیاده؟
۲-در باره مصرف کنفیدور برای شته فرمودید به نسبت ۰٫۵ در هزار سی سی و در جایی دیگه فرمودید به نسبت ۰٫۵ در ۳۰۰ سی سی؟ که باز اختلاف زیاد است؟
۳- بری تغذیه مرکبات فرمودید در اسفند ماه از کود اوره بصورت ۱ کیلو در ۱۰۰ لیتر آب برای هر درخت استفاده شود که مبهمه؟آیا یکجا بصورت آبیاری منظوره یا محلولپاشی؟ بعد کلا برای یک درخت زیاد نیست؟ روششو بگید لطفا؟
۴-کود اوره همون کود سفیده دیگه و خیلی هم قویه و اثر سوزندگی داره.۵۰ کیلو از او توی بشکه ۲۰۰ لیتری برابر است با حدودا غلظت ۱۰۰گرم در هر لیتر>بنظرتون زیاد نیست برا هر درخت؟


 
جعفر
خرداد ۲۴ام, ۱۳۹۶ در ۹:۱۸ ب.ظ

باعرض سلام و خسته نباشید خدمت شما من یک باغ لیمو دارم که همه درختان از لحاظ ثمر عالی هستن د که فقط نزدیک ۳۰عدد از آنها از لحاظ ثمر عالی ولی دونه هاش خیلی ریز موندن خواستم اگه لطف بفرمایید ببینم چه کودهایی لازمه که بهشون بدم و چه اندازه باشه.


 
فاضلی
خرداد ۲۵ام, ۱۳۹۶ در ۱۱:۱۹ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
اگر چالکود انجام دادید بصورت کود ابیاری از آهن هیومیک استفاده کنید اگر چالکود انجام ندادید از ۳بیست،هیومیک آهن ابیاری،و اکادین محلولپاشی استفاده کنید .


 
ارزو
تیر ۱ام, ۱۳۹۶ در ۶:۳۸ ب.ظ

سلام
وقتتون بخیر
من یه درخت نارنج دارم توی گلدون.
حدود ۱۵ ماهه ازش نگهداری میکنم.
رشد خوبی داشته اما هم ساقه اش نازکه و هم نوک برگاش زرده و صاف نیستند و اویزون اند .
فکر میکردم جاش تنگه گلدونشو حدود دو هفته اس بزرگتر کردم ولی هنوز شاداب نشده.
من تو اذربایجان زندگی میکنم و نارنجم رو هم تو فضای بسته میذارم.
از راهنمایی تون سپاسگذارم.
موفق باشید


 
فاضلی
تیر ۳ام, ۱۳۹۶ در ۴:۰۲ ب.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
قطعا بعد از جابجایی زمان زمان زیادی نیاز هست تا ریشه با بستر جدید سازگاری پیدا کند .
از بیورادیکانت آبیاری و اکادین محلولپاشی استفاده کنید .


 
NAZANIN
تیر ۱۳ام, ۱۳۹۶ در ۸:۳۳ ق.ظ

با سلام خدمت شما عزیزان ، صبحتون بخیر
سؤالی از شما دارم ، درخت لیمویی ۴ فصل داریم که مدتی است در حال خشک شدن است الان هم مقداری لیمو دارد ولی کوچک است . خیلی دلم میخواهد آن را احیاء کنم تا از بین نرود . لطفاً مرا راهنمایی بفرمائید .
با تشکر از شما ، نازنین


 
فاضلی
تیر ۱۳ام, ۱۳۹۶ در ۱:۱۴ ب.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
باید اول به تغذیه و نوع خاک بستر توجه شود، داشتن کرم سفید ریشه در بستر باعث از بین بردن درخت میشود این مورد را هم بررسی کنید .
در پاییز با کودهای حیوانی پوسیده بعلاوه ریزمغذی چالکود انجام دهید و خاک اطراف ریشه و طوقه را هم برای تهویه هوای،خاک بستر بهم بزنید .


 
بهنام نجف پور
تیر ۲۸ام, ۱۳۹۶ در ۱۱:۱۲ ق.ظ

با سلام و درودخدمت شما کارشناس محترم
بنده در شیراز حدود ده درخت مرکبات در باغچه خانه دارم که با سه نوع افت درگیر هستند
۱-پروانه ای که روی برگهای جدید تخم گذاری میکند و‌تبدیل به کرم شده و برگها را میخورد.
۲- افتی که باعث جمع شدن برگها و خشک شدن انها میشود
۳- ودر اخر یک افت شفید رنگ مانند پنبه که داخل ان ماده لزجی وجود دارد .
خواهشمندم سمهای مورد نیاز و راه حلهای مفید را معرفی نمایید .
ممنون

۲-


 
فاضلی
تیر ۳۱ام, ۱۳۹۶ در ۹:۲۴ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
احتمالا پروانه برگخوار انجیر و مینوز دارد از دیمیتوات و کنفیدور استفاده شود .


 
علی
مرداد ۵ام, ۱۳۹۶ در ۹:۱۵ ب.ظ

با سلام
من تعداد ۹۰ تهال نارنگی ژاپنی (۴۵۰ ایواساکی . ۴۵۰ میاگاوا) امسال در شمال منطقه ساری کاشتم
۱-الان از چه سمومی باید استفاده کنم تا برگ زنی و ریشه زنی نهال سرعت بیشری داشته باشه؟
۲- به طور متوسط هفته ای چند بار و چند لیتر اب باید به نهال ها بدم؟ باتوجه به اینکه سیستم قطره ای انجام شد؟
۳- اکثر درختان برگ دهی جدید داشتن اما تعدادی از نهال ها هنوز برگ جدید ندادن؟؟؟چیکار باید کرد؟


 
فاضلی
مرداد ۷ام, ۱۳۹۶ در ۱۲:۵۳ ب.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
نهال تا ۴سال از کود حیوانی و اوره تغذیه میشود و در سال اول یک الی دوبار و سال دوم بصورت آبیاری اوره داده میشود .
برای استحکام بهتر نهال کود آهن و سامسون برای ریشه زایی و کلسیم بصورت محلولپاشی توصیه میشود .
ابیاری در اوایل کشت زیادتر از حد معمول باشد و بعد از یکسال دور آبیاری در تابستان گرم و خشک ۱۰ روز و هر درخت تا ۱۵لیتر اب نیاز دارد ولی در محیط گرم و مرطوب منطقه شمال هر ۱۲روز
ضمنا سالی یکبار هم از گوگرد گرانول بعلاوه قار چکش کاربندازیم همراه آبیاری توصیه میشود .


 
omer
مرداد ۱۶ام, ۱۳۹۶ در ۹:۴۸ ب.ظ

سلام ادب جمع شدن برگه گوجه به چه علتی..برگه‌ای گوجه جمع میشوند .ویه دو روز خشک میشوند. لطفا همراهی کنید..ممنون


 
فاضلی
مرداد ۱۷ام, ۱۳۹۶ در ۱:۱۸ ب.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
باید از کارشناس منطقه کمک بگیرید ممکن هست لکه برگی،شته،کمبود کلسیم و … باشد .


 
ابراهیم باقری مجد
مرداد ۲۱ام, ۱۳۹۶ در ۱۲:۱۵ ق.ظ

باسلام خدمت مهندس:
من ساکن دزفولم ویک باغچه ۱۰۰۰مترمربعی از درختان پرتقال ونارنج دارم. وچون خوزستان هوای بسیار گرمی داره وهمچنین بعلت کم آبرسانی به درختان بیشتر درختام برگاشون خشک شدند. حال میخوام بپرسم آیا اگه آبرسانی رو به نحو احسن انجام بدم چه اتفاقی میفته آیا این درختا دوباره رسد میکنند یانه آیا دوباره تنه درختان جوانه میزنند یانه؟دوست داشتم یه تماس باهام میگرفتی چون بیشتر درختام برگاشون خشک شده ودلم براشون میسوزه. باتشکر منتظر جوابم.


 
فاضلی
مرداد ۲۱ام, ۱۳۹۶ در ۱۰:۱۷ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
درصد خسارت خشکیدگی باید معلوم شود گاها عدم آبرسانی عدم رشد ریشه و پوسیدگی و خشکیدگی ریشه را ب همراه دارد لذااگر ساقه خشکیده باشد خیر .
اگر آبیاری انجام بدهید و کود سامسون استفاده کنید جهت تقویت ریشه میتواند درخت به حالت اول بازگردد.
درصورت نیاز با مراجعه به لینک زیر میتوانید کود سامسون را بصورت آنلاین خرید کنید و ارسال محصول رایگان میباشد .
http://yon.ir/IwejD


 
حسین رئیسی
مرداد ۲۱ام, ۱۳۹۶ در ۱:۰۷ ب.ظ

سلام
می خواستم ببینم من می توانم جهت از بین بردن علفهای هرز باغ به که امسال تازه کشته ام از سم پاراکوات با شیمیایی اوره استفاده کنم


 
فاضلی
مرداد ۲۱ام, ۱۳۹۶ در ۲:۰۰ ب.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
باتوجه ب عدم پاشش سم نزدیک درخت بله می توانید با مراقبت بیشتر انجام دهید .


 
ابراهیم باقری مجد
مرداد ۲۱ام, ۱۳۹۶ در ۳:۲۱ ب.ظ

سلام مجدد کود سامسون رو کی باید بدم الان یا زمستان.


 
فاضلی
مرداد ۲۳ام, ۱۳۹۶ در ۹:۲۳ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی

میزان و موارد مصرف سامسون:
درختان میوه: ۱۵ روز بعد از کاشت به میزان ۲ در هزار هر ۱۰-۱۲ روز تا زمان میوه دهی.
سبزیجات : ۱۵ روز بعد از کاشت به میزان یک لیتر در هکتار به فاصله ۱۲-۱۰ روز تا زمان میوه دهی.
سیب زمینی : ۱۵ روز بعد از کاشت به میزان یک لیتر در هکتار به فاصله ۱۰-۱۲ روز تا زمان میوه دهی.
برنج ، کنف ، گندم ، جو ، خردل، آفتابگردان ، سویا ، پنبه ، بادام زمینی : ۱۵ روز بعد از کاشت به به میزان یک لیتر در هکتار به فاصله ۱۰-۱۲ روز تا زمان میوه دهی
گل ها و گیاهان زینتی : ۱۵ روز بعد از کاشت به میزان دو در هزار به فاصله ۱۰-۱۲ روز تا زمان میوه دهی


 
ابراهیم باقری مجد
مرداد ۲۴ام, ۱۳۹۶ در ۱۲:۵۹ ق.ظ

باسلام مجدد:
جناب مهندس میخواستم بدونم آیا آب استخر رو که استفاده شده مثلا چندروز دراون شنا کردیم. آیامیتونیم بعنوان آب به درختان پرتقال یا … بدیم آیا برا درختان ضرر نداره؟.چون من چند نفرباغبان که سوال کردم میگفتند نباید داد. حالا اگه جواب سوال منفیه چرا نباید داد؟


 
فاضلی
مرداد ۲۴ام, ۱۳۹۶ در ۲:۳۶ ب.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
اگر از سلامت پاکی افراد اطمینان دارید مصرف آن آب مشکلی ندارد.


 
hamid.nasiri
مرداد ۲۷ام, ۱۳۹۶ در ۵:۳۶ ب.ظ

سلام
نصیری هستم
نزدیک به ۵۰۰تا درخت لیمو ترش دارم که اکثر درختا از شاخه برگ خشک میشه میدونم قارچ هست اماهر کاری میکنم جلواین بیماری گرفته نمیشه
باتشکر


 
فاضلی
مرداد ۲۸ام, ۱۳۹۶ در ۹:۵۵ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
برای تشخیص دقیق باید از کارشناس منطقه کمک بگیرید .
با توجه به لینک زیر میتوانید اطلاعات مورد نیاز را مطالعه کنید :
http://yon.ir/Norbr
http://fspmarket.com/tutorials/citrus-dieback/


 
محمود رسولی
شهریور ۳ام, ۱۳۹۶ در ۱۰:۳۳ ق.ظ

سلام وخسته نباشید من باغ دار نیستم جند وقت پیش ازیک گلخانه در همدان یک درخت کوچک پرتقال تامسون خریداری کردم وچند پرتقال کوچک هم داشت وقتی به تهران اوردم بعد از یک هفته کمی کللات اهن با اب مخلوط کرده وبه ان دادم بعد از چند روز برگها خشک شدن ابیاری هم کرده ام ودر بالکن جنوبی نگهداری میکنم لطفا بفرمایید علت چیست؟ ممنون از راهنمایتان


 
فاضلی
مهر ۳ام, ۱۳۹۶ در ۱۰:۰۱ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
بدلیل تغیر شرایط گیاه دچار تنش شده و ریزش برگها به همین دلیل هست باید کمی صبر کنید گیاه به شرایط جدید عادت کند و نیاز به تنظیم دوره آبیاری و مصرف آمبنواسید میباشد .


 
کریم
شهریور ۶ام, ۱۳۹۶ در ۵:۲۹ ب.ظ

با سلام و خسته نباشید
ی درخت انار داریم الان سال ۳ هست ولی انار هاش توی این فصل ترک میخورن و پوستشون هم خشک میشه در هفته دو بار هم آب میدم بهشون .
ی درخت لیمو ۴ فصل هم داریم ک سال ۷ هست اوایل لیمو هاش بزرگ میشد و توی تابستان چند بار ازش میچیدیم الان دوسال هست ک لیموها کوچیک هستن و آب هم ندارن و هسته ها ی داخلش خوب بزرگ شدن …. لیموها دیر رشد کرده و حجمشون هم کوچیکه (لیمو بزرگش اندازه ناخون شصت هست)
ممنون میشم راهنمایی کنید با تشکر


 
فاضلی
شهریور ۷ام, ۱۳۹۶ در ۱۰:۴۹ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
با مراجعه به لینک زیر میتوانید مطالب مربوط به ترک خوردگی انار را مطالعه کنید :
http://yon.ir/6MVg0
http://yon.ir/IsHmK
علت کوچک شدن میوه درخت لیمو تغذیه نامناسب میتواند باشد .


 
نقاوتی
شهریور ۲۷ام, ۱۳۹۶ در ۹:۳۹ ب.ظ

با سلام و خسته نباشید
قبل از اینکه سوالمو مطرح کنم واقعا ازتون تشکر میکنم ، با راهنماییهاتون و پرسش و پاسخ ها اطلاعاتی مفیدی به مخاطب های سایتتون ارایه میدین
بنده اسفند سال گذشته تعداد ۱۰۰اصله انواع نهال مرکبات از قبیل پرتقال،نارنگی،لیمو،نارنج و خرمالو در باغ منطقه ۲۰۰۰ شهسوار (تنکابن)روی زمین بدلیل سردسیر بودن منطقه از طریق ترکیب ماسه بادی و خاک بدون استفاده از کود حیوانی کاشته ام و تا الان که اواخر تابستون هست کود و سمی برای نهال ها ستفاده نکردم، نهال ها رشد متوسط در رقم خرمالو و در بقیه رقم ها شاید بدلیل ابیاری نا مرتب اوایل تابستون رشد خیلی کمی داشتن سوالی که از حضورتون دارم در حال حاضر پیشنهاد کارشناسی شما برای این نهال ها چی هست و اینکه ایا استفاده از کود های سه بیست و کود های ماکرو میتونه با توجه به اولین سال بودن کاشت نهال ها و زمان قبل از پاییز مناسب باشه؟ و توصیه شما برای نهال ها تا سال پنجم جهت رشد سریع تر و مناسب تر نهال بفرمایید ممنون میشوم،ا تشکر


 
فاضلی
شهریور ۲۸ام, ۱۳۹۶ در ۱۰:۴۵ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
بهتر هست از اوریکس هیوم ( اصلاح کننده خاک ) ( http://yon.ir/uAMdm ) + سامسون ( جلبک دریایی ) ( http://yon.ir/sygTq ) + پروآمین ( آمینواسید) ( http://yon.ir/dvqJ0 ) استفاده کنید .
و هر ۲-۳ سال یکبار به چالکود نیاز هست تا تمام عناصر از طریق ریشه در اختیار گیاهان قرار بگیرند .


 
نقاوتی
شهریور ۲۸ام, ۱۳۹۶ در ۱۰:۵۰ ب.ظ

جناب فاضلی این محصولات باید بصورت ترکیبی با کود های میکرو و‌ماکرو استفاده کرد یا به تنهایی برای سال اول کافی میباشند؟
ایا این سه رو میشه با کود های ماکرو میکرو ترکیب کرد؟ و پیشنهاد شما بر این اساس بصورت محلول پاشی هست یا ابیاری
با تشکر


 
فاضلی
شهریور ۳۰ام, ۱۳۹۶ در ۸:۵۵ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
دربهمن ماه کود های مورد نیاز درخت اعم از ماکرو و میکرو را با کود حیوانی مخلوط و در حد نهائی سایه انداز درخت در زیر قطره چکانها در اطراف درخت و درست در محلی که ریشه‌های موئین فعالیت می‌کنند (یعنی ۱۰ تا ۳۰ سانتی‌متری سطح خاک) بصورت چالکود دفن کرده و قطره چکانها را دقیقاً روی چالکود قرار داده تا کود به راحتی در آب حل شده و در اختیار ریشه قرار بگیرد.
چنانچه عناصر میکرو در اواخر زمستان به خاک داده نشود و گیاه نیاز به عناصر کم مصرف را داشته باشد، توصیه می‌شود که این عناصر را به روش محلول‌پاشی و همراه با سموم شیمیایی مصرف شود.

میزان کود


 
میثم
مهر ۴ام, ۱۳۹۶ در ۱:۵۴ ق.ظ

سلام ممنونم ازمطالب خوب شما .درمنطقه ما (گچساران)سرمازدگی درختان لیموترش بزرگترین مشکل ما می باشد آیا راهکاری برای پیشگیریی وجود دارد .ممنون


 
فاضلی
مهر ۴ام, ۱۳۹۶ در ۹:۳۸ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
با مراجعه به لینک میتوانید در مورد سرمازدگی درختان و راه های پیشگیری از آن مطالعه کنید :
http://fspmarket.com/tutorials/freez-injury/
و بهتر هست از فسفر( از نوع فسفیت ) پتاس و آمینواسید استفاده کنید . در صورت نیاز میتوانید به سایت کشاورزی آنلاین ( http://www.keshavarzionline.com ) مراجعه و محصول مورد نظر را بصورت آنلاین خرید کنید و ارسال محصول رایگان میباشد .
کود دو منظوره فسفر و پتاس بالا http://yon.ir/VmdKl
کود ترکیبی فسفر و پتاس کرت پی کی http://yon.ir/15kB0
آمینواسید http://yon.ir/uLScp


 
محمد نتاج
مهر ۱۰ام, ۱۳۹۶ در ۹:۲۷ ب.ظ

سلام عرض ادب.۵۰ نهال تامسون۵ساله دارم در۴ردیف کاشتم دوردیف کنار رشدطبیعی دارن اما دو ردیف وسط یکی در میون رشدشون در حد۲ساله نشون میده ازنظر رسیدگی ب یک اندازه انجام میدم.دلیل این فرق در رشد چیست..سپاس فراوان


 
فاضلی
مهر ۱۲ام, ۱۳۹۶ در ۱۲:۰۳ ب.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
آیا اصول کاشت درختانتان رعایت شده است ؟ ( درختان ۴*۴ به عمق یک متر از هم باید کاشته شوند )


 
محمد نتاج
مهر ۱۲ام, ۱۳۹۶ در ۶:۲۲ ب.ظ

عرض ادب خدمت شما.جناب مهندس فاصله رو۵/۵متر گذاشتم چون قصد داشتم بینشون نهال پج بکارم ک بعدا منصرف شدم الان ۵/۵ مترفاصله دارن.گودال رو هم یک متر کنده با کود حیوانی وخاک نرم پر کردم.بعد کاشت جز سمپاشی وکود اوره ازچیزی استفاده نکردم.البته همراه سمپاشی از کودهای مایع الفر واومکس هم استفاده کردم.باغ بنده در مجاورت رودخانه هم میباشد.از آب رودخانه برای آبیاری استفاده میکنم.سپاس فراوان از راهنمایی شما


 
zeinab
مهر ۲۵ام, ۱۳۹۶ در ۱۱:۳۵ ق.ظ

باسلام
چه کودی برای درخت گردو در پاییز مناسب است. علت اینکه یک طرف مغز گردو خوب پر نمیشود چی می‌تونه باشه در ضمن مغز این گردوهایی که خوب پر نشده یه کم مزه شیرینتری داره، ممنون از پاسخ گویی شما


 
فاضلی
مهر ۲۶ام, ۱۳۹۶ در ۱۰:۱۶ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
محلول‌پاشی سولفات روی (با مخلوط ۵ درهزار اوره، ۵ درهزار اسید بوریک و ۵ درهزارFruit-set ) در پاییز بعد از برداشت محصول و قبل از ریزش برگ و مرتبه دوم در اوائل بهار، زمان متورم شدن جوانه‌ها توصیه می‌شود.
با مراجعه به لینک میتوانید در مورد کوددهی گردو بطور کامل مطالعه کنید : http://yon.ir/T7MFb
علت پوکی مغز گردو عدم تغذیه مناسب درختتان میباشد برای پر شدن مغز گردو باید در سه مرتبه محلولپاشی پتاسیم انجام دهید .


 
zeinab
آبان ۵ام, ۱۳۹۶ در ۴:۲۳ ب.ظ

از پاسخ شما سپاسگزارم


 
حدیث
آذر ۱۱ام, ۱۳۹۶ در ۹:۲۳ ق.ظ

سلام
اطراف منزل ما باغ مرکبات وجود داره و من در منزل تعدادی اردک نگهداری میکنم مطلب رو که خوندم نگران شدم,ایا سمپاشی مرکبات به طیور هم اسیب میزنه؟؟؟


 
فاضلی
آذر ۱۱ام, ۱۳۹۶ در ۱۱:۴۸ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
زمان سمپاشی بهتر هست هر موجود زنده ای را از مکان دور کنید چون ممکن هست دچار مسمومیت شوند و مضر هست .


 
امین
آذر ۲۴ام, ۱۳۹۶ در ۳:۰۵ ب.ظ

سلام ممنون از مطالب جالب و مفید شما من در جزیره کیش هستم وچندتا درخت لیمو ونارنج در باغچه منزل بتازگی کاشته ام ولی برگهای درختچه ها مثل کاغذی که مچاله شده میمانند آیا این یک نوع بیماری هست واگر هست چه نوع سمی براش مفیده وچه زمانی ممنون


 
فاضلی
آذر ۲۵ام, ۱۳۹۶ در ۱۱:۰۳ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
احتمالا برگها دچار آفت مینوز شده اند با مراجعه به لینک در مورد ابن آفت و مبارزه با آن میتوانید مطالعه کنید :
http://yon.ir/K6cbr
http://yon.ir/SdtaH


 
غلامعلی ایماندار
آذر ۲۵ام, ۱۳۹۶ در ۷:۰۵ ب.ظ

با سلام وضمن خسته نباشید من دراستان بوشهر شهرستان کنگان منطقه پارس جنوبی باغ لیموترش ۳هکتارمیباشد دارموعمردرختان ۱۰سال تا۱۲سال است خاک ان روخانه ای است که تاکنون چندبار ازکودحیوانی وخا ماسه ای درزیرانها استفاده نموده ام اماتابستان گذشته ثمر دهی خوبی نداشتن والان نیز برگهای مسن ان درحال ریزش است همه ساله از کود اهن فسفر وپتاسوامسال نیز ازاصلان هیومیک استفاده کردم سپاسگذار میشوم درزمینه استفاده بهتر از کودوسموم مرا راهنمایی کنید متشکریم


 
فاضلی
آذر ۲۹ام, ۱۳۹۶ در ۱۱:۴۶ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
با مراجعه به لینک میتوانید در مورد لیموترش مطالعه کنید .
http://nargil.ir/Plant.aspx?Name=Citrus-Limon&cid=60502
https://www.imoz.ir/lime-tree/
و از طریق تلگرام میتوانید به شماره ۰۹۱۱۳۷۱۶۵۶۸ جناب آقای نظری پیام بدهید تا برنامه تغذیه را برایتان ارسال کنند .


 
گشتاسب
دی ۵ام, ۱۳۹۶ در ۵:۰۰ ب.ظ

عرض سلام و تشکر ازشما مهندس عزیز
تعداد۴۰۰عدد لیمو ترش در منطقه جنوب شهر گچساران دارم چند روز پیش برداشت محصول شده. کود کامل برای درختان چال کود کردم. الان چه کودی نیاز هست بر ا ی گل دهی بیشتر؟ ممنون


 
فاضلی
دی ۶ام, ۱۳۹۶ در ۱۱:۵۷ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
شما باید ( ازت . روی. بر ) فروت ست مصرف کنید . که بهترین زمان جهت مصرف بعنوان فروت ست، ابتدا بعد از برداشت میوه و قبل از خزان درخت می باشد و مرحله دوم بعد از هرس درخت و زمان تورم جوانه می باشد که بهترین نتیجه را در پی خواهد داشت .
با مراجعه به لینک میتونید محصول مورد نیاز را مشاهده و مطالعه کنید و در صورت نیاز بصورت آنلاین خرید کنید :
http://yon.ir/Zcg5k
http://yon.ir/knhTK


 
ابراهیم
دی ۲۲ام, ۱۳۹۶ در ۲:۴۰ ق.ظ

باعرض سلام
اینجانب درخمینی شهر_اصفهان باغ دارم که درختان مخلوط هست ازجمله گلابی سیب ،الوچه وزرد الو .الان کودگوسفندی که دوسال مانده راداده وزیرخاک کرده وابیاری سیلابی کرده ام .خواستم ببینم مواد اهن هم اواخربهمن به درختان بدهم ؟یانه ؟چون هرسال میداده ام .واگرمواددیگری باید بدهم لطف کنید دستورش رابفرمایید .قبلا ازراهنماییتون ممنون میشم باسپاس .اگربرایم ایمیل کنید بهتراست .متشکرم


 
فاضلی
دی ۲۳ام, ۱۳۹۶ در ۲:۱۸ ب.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
میتوانید از کود کامل ۲۰ ۲۰ ۲۰ و یا میکروآس استفاده کنید .
کود ان پی کا ۲۰-۲۰-۲۰ پروتوگرین ایتالیا http://yon.ir/ylQh1
کود میکرو ریزمغذی آس ایتالیا http://yon.ir/iWSIS


 
محمد
بهمن ۳ام, ۱۳۹۶ در ۲:۴۴ ق.ظ

با سلام…سوال من مربوط به کود نمیشه..میخاستم بدونم زمان ابدهی بیشتر درخت پرتقال کی هست که بتونم بیشترین میوه رو از درخت کسب کنم تازه کارم لطفا راهنمایی کنید…بعضیها میگن باید بهار اب بیشتری بدی که درخت گلشو از دست نده و بعضیها میگن اوایل تابستان!!


 
فاضلی
بهمن ۳ام, ۱۳۹۶ در ۱۰:۴۳ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
درختان مرکبات (همیشه سبز) در تمام طول سال برای زنده ماندن و باردهی نیاز به آب دارند. ضمن اینکه قسمت اعظم میوه از آب تشکیل شده است. جهت تامین نیاز آبی درختان مرکبات از طریق بارندگی، نیاز به حدود ۷۵- ۵۰ میلی­متر باران در هر نوبت بارندگی است تا بتواند خاک را به خوبی خیس نماید. نیاز آبی درختان مرکبات برای یک دوره شش ماهه بیشتر مطرح بوده و برای گیاه حیاتی است. این دوره از اواخر زمستان وقتی که ریشه­ های جدید شروع به رشد می­کنند شروع شده و تا بهار با تولید شاخه­ های جوان و جدید، گلدهی درختان، تشکیل میوه، تقسیم سلولی میوه ­های کوچک و جوان و بزرگ شدن سلول­ها ادامه می­یابد.


 
naji
بهمن ۴ام, ۱۳۹۶ در ۸:۱۸ ق.ظ

سلام و خسته نباشید درخت لیمو در حیاط خانم در جنوب کشور دارم سال اول ثمر خوبی داد ولی پارسال در فصل گل دهی شروع به گل دادن کرد ولی تمامی گلها ریخت به نظرتان دلیلش چیست آبیاری زیاد؟


 
فاضلی
بهمن ۴ام, ۱۳۹۶ در ۱۱:۱۴ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
با مراجعه به لینک میتوانید بطور کامل در مورد ریزش گل و میوه در مرکبات مطالعه کنید :
http://yon.ir/G4oCe
http://yon.ir/6FPjb


 
ظفری فر
بهمن ۵ام, ۱۳۹۶ در ۵:۱۵ ب.ظ

سلام خدمت شما. تعداد ۳۷۰ درخت نارنگی پرل چهار ساله در شهرستان دزفول استان خوزستان دارم که امسال محصولش خیلی کم بود. البته گل زیاد داشت و اون ها رو به میوه چه تبدیل کرد ولی همشون رو ریخت!. از عمق صفر تا سی سانت خاک آزمایش گرفتم. مشخص شده که خاک از نظر مواد آلی متوسط؛ از نظر فسفر بیش از نیاز؛ از نظر پتاسیم ضعیف؛ از نظر مس مناسب؛ و از نظر روی منگنز و آهن ضعیف هست. پی اچ خاک هم ۷٫۹ یعنی حدود ۸٫ بافت خاک هم لومی رسی سیلتی و جزو خاک های سنگینه.
حالا به ازای هر درخت توصیه کرده که ۵۰۰ گرم سولفات آمونیوم؛ ۲۵۰ گرم سولفات پتاسیم ؛ ۵۰۰ گرم گوگرد؛ ۲۵ گرم سولفات روی ؛ ۲۵ گرم سولفات منگنز و ۲۵ گرم سولفات آهن داده بشه.
حال سوال من اینه که همه این مواد رو تو بهمن ماه بدم یا مقداری از اونا رو بزارم برا مهرماه آیا میشه ابتدا کود های شیمیایی رو پای درخت داد و بعد کود حیوانی بریزیم روی کودهای شیمیایی؟
و اینکه چند کیلو آهن چند درصد باید بگیرم تا نیاز هر درخت به ۲۵ گرم تامین بشه؟
و اینکه تو بهمن ماه، کودهای ریز مغزی رو پای درخت بریزم یا همراه با سموم، محلول پاشی رو برگ انجام بدم.
عذر میخوام از اینکه سوال هام زیاد شد.


 
فاضلی
بهمن ۹ام, ۱۳۹۶ در ۱۲:۵۷ ب.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
اصولا سولفات پتاسیم به دلیل حلالیت دیرتر در مهرماه مصرف میکنند اما در اسفند هم مصرف میشود .قطعا اگر با کود حیوانی پوسیده ترکیب شود عالی خواهد بود و باید در اسفند ماه بصورت چالکود مصرف شوند . اگر ریزش میوه چه در زمان فندقی شدن وجود دارد همزمان در زمان فندقی شدن از کلسیم بور و سم تریپس استفاده و محلولپاشی کنید ،ضمنا مدیریت آبیاری دراین زمان از شکل گیری میوه بسیار حائز اهمیت میباشد .


 
سعید
بهمن ۶ام, ۱۳۹۶ در ۵:۱۶ ب.ظ

ببخشید راهی غیر از وبلاگتون هست ک بتونیم ازتون مشاوره بگیریم


 
فاضلی
بهمن ۷ام, ۱۳۹۶ در ۹:۳۹ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
جهت مشاوره رایگان میتوانید با شماره ۰۱۷۳۲۱۲۰۴۸۰ – ۰۱۷۳۲۱۲۰۴۸۱ شرکت اینترنتی کشاورزی آنلاین تماس بگیرید .


 
علی
بهمن ۱۰ام, ۱۳۹۶ در ۱۰:۴۹ ب.ظ

باسلام باغدار مرکبات هستم در شرق کشور درختان پرتقال بسیار کم بار ومیوه های ریز دارند با برگهای سبز کمرنگ وزرد وسن درختانم ۳۰سال است چه راهکاری برای بهترشدن محصولم پیشنهاد میدید


 
فاضلی
بهمن ۱۱ام, ۱۳۹۶ در ۹:۴۶ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
برای تشخیص دقیق بهتر هست از کارشناس منطقه کمک بگیرید ولی با توجه به گفته های شما احتمالا درختانتان دچار کمبود هستند و برای رفع کمبود عناصر باید اقدام به کوددهی کنید .


 
مهرداد
بهمن ۱۳ام, ۱۳۹۶ در ۷:۳۶ ب.ظ

سلام خسته نباشید
ببخشید من یک باغ ویلایی دارم که حدودا ۷۰ تا درخت میوه که تقریبا یکساله میشن داره خاک زمینش تقریبا رس هستش و منطقه ی شور مانند هستش اطراف تبریز،اگه میشه لطفا برای بهبود کیفیت خاک راهنمایی کنید من جاهایی که درخت کاشتم حدود یک متر خاک خوب ریختم ولی در کل چون منطقه ی خشک هستش درختا زیاد سر حال نیستن
ممنون میشم راهنماییم کنید


 
فاضلی
بهمن ۱۴ام, ۱۳۹۶ در ۱۰:۳۰ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
آبیاری کم ولی متناوب ، روش مفیدی است، زیرا غلظت نمک در خاک را در حد نسبتا پایینی حفظ می‌کند. اضافه نمودن گوگرد نیز سبب اصلاح این خاک می‌شود. گوگرد پس از اکسیده شدن تبدیل به اسید سولفوریک شده ، این اسید نه تنها نمکهای کربنات را به سولفات تبدیل می‌کند، بلکه با کاهش PH از شدت قلیائیت خاک می‌کاهد.
با مراجعه به لینک میتوانید محصول مورد نیاز را مشاهده و مطالعه کنید و در صورت نیاز آنلاین خرید کنید :
http://yon.ir/rrvfJ
http://yon.ir/lPhXz
با مراجعه به لینک هم میتوانید در مورد اصلاح خاک و استفاده از کود کشاورزی مطالعه کنید :
http://yon.ir/4lp8S
http://yon.ir/liFjr


 
حبیب
بهمن ۲۳ام, ۱۳۹۶ در ۸:۰۱ ق.ظ

سلام درخت پرتقال ۳ ساله دارم الان گل شکوفه کرده هر چند روز به او اب بدهم درخت من پرتقال است در خوزستان زندگی میکنم


 
فاضلی
بهمن ۲۳ام, ۱۳۹۶ در ۱۰:۳۵ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
هفته ای یکبار آبیاری کنید .


 
محمدرضا
بهمن ۳۰ام, ۱۳۹۶ در ۱۲:۳۷ ق.ظ

با سلام
موقع کاشت نهال لیمو ایا از هیومیک اسید پودری میشه استفاده کرد یا خیر؟
کلا موقع کاشت نهال از چه کود هایی و به چه میزان استفاده کنم
با تشکر


 
فاضلی
بهمن ۳۰ام, ۱۳۹۶ در ۱۰:۲۳ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
بله اسید هیومیک اصلاح کننده خاک هست و میتونید استفاده کنید .
با مراجعه به لینک میتونید بطور کامل در مورد کاشت نهال مطالعه کنید .
http://www.beytoote.com/scientific/nature/learning1-tree-planting1.html
http://chekonim.blogfa.com/post-208.aspx


 
یونس
بهمن ۳۰ام, ۱۳۹۶ در ۱:۵۷ ب.ظ

با سلام و احترام .
بنده جهت کشت حدودا پنج هکتار لیمو ترش در منطقه پارسیان هرمزگان در حال انجام تحقیقات لازم در این زمینه هستم . زمین تقریبا ماسه بادی و بدون حتی یک عدد سنگ . EC آب حدودا ۶۰۰۰ میباشد .
هزینه های اصلی که باید انجام بدهم حدود هشتاد میلیون تومان برای نصب برق و صد و بیست میلیون تومان برای آب شیرین کن . و احتمالا حدود ۸۰ میلیون جهت خرید و کشت نهال ، خرید کود ، انجام سیستم قطره ای و غیره .
آیا درآمد محصول لیمو در صورتی که همه چیز اصولی باشد جوابگوی هزینه ها هست ؟؟
آیا کسی از دوستان که اشراف کامل به کاشت ، داشت ، و برداشت این محصول همراه با آموزش مایل به انجام این پروژه با نرخ مناسب هست ؟؟
جهت هماهنگی و توضیحات بیشتر لطفا تماس بگیرید .
با سپاس و تشکر
یونس خیاری
۰۹۱۷۳۶۷۳۰۸۶
۰۹۳۷۷۸۶۵۶۳۸


 
فاضلی
اسفند ۲ام, ۱۳۹۶ در ۱۰:۰۷ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
از طریق تلگرام میتوانید عضو گروه کشاورزی آنلاین شوید و از اساتید و کارشناسان و باغداران باتجربه در این زمینه بطور کامل کمک بگیرید .
لینک سوپرگروه کشاورزی آنلاین
https://t.me/joinchat/BYOWnj1G8MGCITD_xjqw9Q


 
یونس
اسفند ۱ام, ۱۳۹۶ در ۶:۲۲ ب.ظ

سلام . پیام من چرا معلق مانده .


 
فاضلی
اسفند ۲ام, ۱۳۹۶ در ۱۰:۲۷ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
در اسرع وقت حتما پاسخگوی سوالاتتان خواهیم بود لطفا صبور باشید .


 
احسانی
اسفند ۱۹ام, ۱۳۹۶ در ۱۱:۴۷ ب.ظ

با سلام.در ای زمان ک جوانه های پرتفال تازه در حال نمود هست ایا سمپاشی ولک با میزان ۱۵ لیتر در هزار صلاح هست یا نه؟اصلاً از زمان سمپاشی گذشته یا نه هنوز مجالی هست؟ در ضمن لینکی ک برای تلگرام قرار دادید گویا مشکل داره در اتصال به تلگرام


 
فاضلی
اسفند ۲۰ام, ۱۳۹۶ در ۱۰:۵۳ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
از زمان سمپاشی روغن ولک گذشته است اگر تورم جوانه نمود پیدا کرده از فروت ست استفاده کنید .
لینک سوپرگروه کشاورزی آنلاین
https://t.me/joinchat/BYOWnj1G8MGCITD_xjqw9Q


 
dariush
اسفند ۲۳ام, ۱۳۹۶ در ۱۱:۲۷ ق.ظ

سلام و عرض ادب خدمت کارشناسان…من از خوزستانم ی باغی کوچکی در حد ۴۰درخت مرکبات دارم …الانم همه درختان جوانه زدن …دو کیلو خورده آهن گرفتم میخواستم بدونم زمان خورده آهن که بریزم به ریشه درخت کی است و نحوه ریختن و استفاده شون چجوریه…ممنون میشم جواب منو بدهید؟


 
فاضلی
اسفند ۲۴ام, ۱۳۹۶ در ۱۱:۵۲ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
براده آهن در واقع باید بعد از تجزیه جهت جذب مدت زیادی را در بستر باشد تا قابل جذب شود مقدار درصد عنصر موجود دراین براده بسیار کم هست بهتر هست از سولفات آهن استفاده شود و در حال حاضر میتوانید براده آهن را دور تا دور سایه انداز درخت به عمق ۳۰سانت ب قطر ۳-۴سانت پخش کنید .


 
سيد محمدرضا
اسفند ۲۶ام, ۱۳۹۶ در ۱۰:۲۷ ب.ظ

با سلام
اولین دستورالعمل کود دهی و سم پاشی بعد از کاشت نهال لیموترش چی میباشد؟
نهال های من یه هفته هست کاشته شده از چه کود یا سمی و به چه میزان و کی سروع کنم؟ ممنون میشم راهنمایی فرمایید


 
فاضلی
اسفند ۲۷ام, ۱۳۹۶ در ۱۲:۱۲ ب.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
کنترل آبیاری در زمان گلدهی، محلولپاشی،با کلسیم بور ، ابیاری هیومیک اسید بعلاوه آهن ، محلولپاشی سه بیست در مراحل بعد و همینطور آبیاری با ان پی کا پتاس و فسفر بالا


 
حسین
فروردین ۷ام, ۱۳۹۷ در ۱:۴۳ ب.ظ

سلام وحسته نباشیدخدمت کارشناسان محترم
باغ پرتقال من درجنوب استان فارس میباشددراوایل بهاردرختانم شته وشیره زده میخواهم سم کنفیدور به همراه اب به ریشه درختان بدهم ازطرفی درختان گل دارند
۱ ایازمان انجام این کارمناسب است ۲ ایاسمی که استفاده میکنم وروش سم دهی مناسب است ۳ ایاتاخیردرانجام سم دهی باعث شیوع بیشترشته وشره نمی شود
۴ دراینده چه اقدامی کنم که درختانم دوباره دچار شته وشیره نشود
عذرمیخواهم که سوال زیاددارم و ممنون میشوم راهنمایی کنید باتشکر


 
فاضلی
فروردین ۱۶ام, ۱۳۹۷ در ۱۱:۳۶ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
با یکی از سموم کنفیدور،یا متاسیستوکس،یا دیمیتوات محلولپاشی کنید و مشکلی برای گل پیش نمیاد فقط زودتر از باز شدن گلها و شروع گرده افشانی انجام شود .


 
Alireza
فروردین ۱۳ام, ۱۳۹۷ در ۱:۲۹ ب.ظ

باسلام خدمت کارشناسان محترم
بهترین سم جهت پیشگیری از افت های بهاره برای مرکبات جنوب چی هست؟
نهال تازه کاشته شده و تازه جوانه زده اند


 
فاضلی
فروردین ۱۵ام, ۱۳۹۷ در ۱:۵۷ ب.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
اولین افت قطعا تریپس خواهد بود سمپاشی با متاسیستوکس یا دلتامترین و حذف علفهای هرز اطراف درخت و بالا بردن رطوبت بستر .


 
reza
فروردین ۲۱ام, ۱۳۹۷ در ۳:۲۵ ب.ظ

با سلام خدمت کارشناس محترم
ضمن تشکر بابت مطالب آموزنده بنده ۲۰ روزه که حدود ۳۵۰ لیمو ترش لایم کوات در شمال شهر ساری کاشتم البته در ماه مهر در داخل گلخانه میرود ممنون میشم راهنمایی کنید که آبیاری درختان هر چند روز باید انجام شود در حال حاظر از چه نوع سم یا کود باید در ۶ ماه اول سال استفاده کنم ممنون بابت راهنمایی


 
فاضلی
فروردین ۲۲ام, ۱۳۹۷ در ۱۱:۱۲ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
همه ی نهالها در سال اول به اب بیشتری احتیاج دارند. در تابستان درهفته بسته به درجه حرارت بالای ۳۵حدودا ۱۰لیتر اب در پاییز هر ۱۵ – ۲۰ روز یکبار و در زمستان یخ آب زمستانه .


 
حامد
فروردین ۳۰ام, ۱۳۹۷ در ۲:۵۸ ب.ظ

سلام
من چندتا لیمو ترش در استان اردبیل کاشتم تقریبا ۱ ماه پیش
الان برگا جدید در اورده و بین برگا فک کنم داره شکوفه در میاره یه چیز گرد اندازه عدسه و شبیه لیمو. اول اینکه این واقعا شکوفه هست و میخواد گل دربیاره؟ بعد از چی استفاده کنم گل بیشتری بده و تقویت بشه و ابیاریشو کمتر کنم؟ الان تقریبا هر شب آبیاری میکنم


 
فاضلی
اردیبهشت ۱۹ام, ۱۳۹۷ در ۱۱:۴۰ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
قبل از گل روی بر (کود روی و بر جماستیم مناسب برای فروت ست http://yon.ir/ncGbF ) مصرف کنید. در زمان گلدهی علاوه بر مدیریت آبیاری هیچ کود و سمی مصرف نکنید ممکن هست گیاه دچار تنش شده و گلها ریزش پیدا کنند .بعد از گل کود ۲۰ ۲۰ ۲۰ ( کود ان پی کا ۲۰-۲۰-۲۰ پروتوگرین ایتالیا http://yon.ir/Vtqlw ) و هیومیک ( بالاترین درصد اسید هیومیک در اوریکس هیوم http://yon.ir/9EMh5 ) و زمان فندقی شدن میوه پتاس بالا ( کود پتاس بالا پروتولیف ایتالیایی یک کیلویی http://yon.ir/BJlwh ) مصرف کنید .
با مراجعه به لینک ها میتوانید محصولات مورد نیاز را مشاهده و مطالعه و در صورت نیاز انلاین خرید کنید و خرید بالای ۵۰ هزار تومان ارسال محصول رایگان هست .


 
علی ناظری
فروردین ۳۱ام, ۱۳۹۷ در ۲:۳۵ ب.ظ

باسلام من درخت آووکادو بعد از ۱۰ سال گل داده درخت من در فریدونکنار میباشد چه کودی برای درخت خوب است در چه زمانی زمان سمپاشی و چه سمی با تشکر


 
فاضلی
اردیبهشت ۱۷ام, ۱۳۹۷ در ۳:۲۱ ب.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
در زمان فندقی شدن کلسیم بر مصرف کنید .
با مراجعه به لینک میتوانید محصول مورد نظر را مشاهده و مطالعه و در صورت نیاز انلاین خرید کنید و خرید بالای ۵۰ هزار تومان ارسال محصول رایگان هست .
کود کلسیم بر بیو کلات http://yon.ir/uDUsl


 
omeed
اردیبهشت ۸ام, ۱۳۹۷ در ۳:۱۸ ب.ظ

با عرض سلام و ارادت : حدود سه هزار متر باغ نارنگی ژپنی چدیدا خرید کردک تقریبا تمام گالها باز شده چند تا از درختان برگهای آن پیچ خورده وشته دارند لطفا راهنمایی بفرمایید ایا سم خاصی نیاز دارد


 
فاضلی
اردیبهشت ۱۵ام, ۱۳۹۷ در ۲:۴۶ ب.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
برای مبارزه با شته استامی پراید ، کنفیدور و یا اتیون مصرف کنید .


 
zeinab
اردیبهشت ۱۰ام, ۱۳۹۷ در ۹:۱۶ ق.ظ

سلام و وقت بخیر خدمت کارشناسان محترم
از حضورتون یه سوال داشتم من چن تا درخت گلابی دارم که میوهاش که الان کوچیکه خشک میشن و به رنگ سیاه در می آیند میخاستم ببینم آیا دلیلش آتشکه یا ممکنه چیز دیگری باشد


 
صمد
اردیبهشت ۱۴ام, ۱۳۹۷ در ۱۲:۰۹ ب.ظ

باسلام من امسال ۱۰۰ اصله درخت میوه مخلوط کاشتم زمین رسی بوده خاک محل را با ۶۰ درصدماسه بادی مخلوط کرده وکاشتم وزیر چاله اول گوگرد وبعد ۱۰ سانت کود گوسفندی ریختم حال نیاز به کود اعم از گوسفندی ویا شیمیایی دارد یانه لطفا راهنمایی فرمایید از زحمات شما مهندس عزیز کمال تشکر راداریم– اکثر نهالها جوانه زده اند –محل اسپران تبریز


 
فاضلی
اردیبهشت ۱۷ام, ۱۳۹۷ در ۲:۱۹ ب.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
تا ۴ سال نیاز نیست فقط سالی چندبار از چند گرم اوره استفاده کنید .


 
vahid
اردیبهشت ۱۷ام, ۱۳۹۷ در ۱۲:۴۰ ق.ظ

سلام واسه درختان گرمسیری درخت لیمو برای افزایش گلدهی از چه کودی و چه موقع باید استفاده کنیم؟و برای از بین بردن زرد شدگی درخت از چه کودی استفاده کنیم؟.ممنون


 
فاضلی
اردیبهشت ۱۷ام, ۱۳۹۷ در ۱:۴۷ ب.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
برای گلدهی از چالکود کود حیوانی + سولفات روی + سولفات پتاسیم و محلولپاشی روی بر ازت قبل از گلدهی استفاده کنید .


 
محمد رضا سخایی
اردیبهشت ۲۴ام, ۱۳۹۷ در ۳:۱۶ ق.ظ

تشکر به خاطر توضیحات خوبتان انصافا استفاده کردیم موفق باشید


 
فاضلی
اردیبهشت ۲۴ام, ۱۳۹۷ در ۹:۱۸ ق.ظ

سلام و درود
خواهشمندیم چنانچه از عملکرد ما انتقاد و یا پیشنهاد و همچنین رضایتی دارید در قالب یک فایل صوتی با ذکر نام و نام خانوادگی و همچنین شهر یا روستا از طریق تلگرام به شماره تلگرام زیر ارسال بفرمایید.

هدف ما رفع مشکلات و جلب رضایت شما و کسب انرژی از پیام های شماست
مشتاقانه منتظر دریافت پیام صوتی شما هستیم
با تشکر مجموعه کشاورزی آنلاین

۰۹۱۱۸۸۰۰۰۸۹


 
محمد توکلی
خرداد ۵ام, ۱۳۹۷ در ۱۰:۲۰ ق.ظ

با سلام و خدا قوت
من عید یک درخت پرتغال گرفتم که اکثر برگ های آن ریزش کرده بود و فقط یک شاخف آن چند یرگ و چند گل داشت که آن چند گل هم ریخت و فقط آلان چندین برگ از آن باقی مانده و درخت ساقه های آن سبز است و با وجود سماه اصلا خشک نشده
ولی نمیدانم چرا شروع بع برگ دهی نمیکند موقع خرید فروشنده گفت در خت درحال خزان است و خوب میشود
میخواستم بدونم امکانش هست که شروع بع رویش کند
لازم به ذکر است که پرتغال دوسه ساله است و پیوندی و قبلا در گلخانه بوده و الان در با غچه گذاشتم ام ولی تغییر هوای آنچنانی نداشته کود دهی و آب آن هم خوب بوده
آیا روشی هست تا بتونم آن را تحریک به برگ دهی کنم یا فایده ندارد.
ممنون از شما بخاط سایت خوبتون


 
فاضلی
خرداد ۹ام, ۱۳۹۷ در ۱۱:۰۸ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
استفاده از کودهای ریشه زا و هیومیک بصورت آبیاری توصیه میشود .
با مراجعه به لینک میتونید محصول مورد نظر را مشاهده و مطالعه و در صورت نیاز آنلاین خرید کنید و ارسال محصول رایگان هست :
بهترین محرک رشد اکتیواتور http://yon.ir/Bdw60
بالاترین درصد اسید هیومیک در اوریکس هیوم http://yon.ir/DNH8w


 
زرندی
خرداد ۵ام, ۱۳۹۷ در ۲:۱۵ ب.ظ

ضمن سلام و عرض ادب
باغی دارم در منطقه کردان شامل ررختان گردو بادام گیلاس آلبالو زرد آلو و آلو شبرنگ
درختان بادام و زردآلو از قسمت های مختلف تنه صمغ به بیرون ترشح میشود بعضا پوست تنه درختان آلو شبرنگ و گیلاس کنده شده و سوراخ های سطحی مثل کرم خوردگی مشاهده میشود خاک دا دادم آزمایش دارای ph ۸بود لطفا درصورت امکان در مورد مبارزه با آفات و تغذیه خاک راهنمایی بفرمائید


 
فاضلی
خرداد ۶ام, ۱۳۹۷ در ۱۲:۰۶ ب.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
خروج صمغ و کنترل آن در درختان میوه هسته دار، علل متعددی می تواند باعث بروز مشکل باشد. از جمله شانکر باکتریایی یا قارچی ، آفات پوست خوار و تنش خشکی یا سرمازدگی که سبب شکاف و زخمی شدن پوست تنه می شود.
در صورتی که مشکل مربوط به شانکر قارچی یا باکتریایی باشد با استفاده از مخلوط بردو محل زخم را پس از تراشیدن آن بایستی آغشته نمود و با دو نوبت سمپاشی با یکی از سموم مسی (اکسی کلرور مس یا مخلوط بردو) در بهار قبل از باز شدن جوانه ها و در پاییز پس از ریزش برگ تا حدی کنترل می شود.
اما طبق نظر شخصی بنده با توجه به شرایط اقلیمی منطقه فرضیه سوسک های پوستخوار قوت می گیرد. چرا که این سوسک ها عمدتا به درختانی که دچار تنش خشکی هستند حمله می کنند. یکی از مشکلات شایع در مناطق گرم و خشک از جمله استان خراسان جنوبی، آفات پوست خوار می باشد. ضمن اینکه خود تنش خشکی نیز به تنهایی سبب ترک خوردن و شکاف پوست درخت می شود. برای کنترل سوسک های پوست خوار سمپاشی زمستانه با روغن ولک به همراه اتیون (اوایل اسفند یا اواخر بهمن) و سمپاشی با فرمول (فنیتروتیون+نفت سفید+صابون سمپاشی) را در اردیبهشت ماه که فصل تخم ریزی سوسک هاست، توصیه می کنم.
سم فنیتروتیون ۲۵۰ سی سی
نفت سفید ۱.۵ لیتر
صابون مایع ۲۵۰ سی سی
مواد فوق را در ۱۰۰ لیتر آب مخلوط نموده (آخرین چیزی که باید اضافه شود صابون است) و روی تنه درختان را با سمپاش یا بروس پوشش دهید. دقت شود که نازل طوری تنظیم شود که این مخلوط روی برگ ها ریخته نشود.
نکته:
تقویت درختان از نظر آبیاری مناسب و منظم (مدار متناسب با اقلیم منطقه بین ۱۰ تا ۱۴) و کود دهی کافی به خصوص کود های پتاسیمی تاثیر زیادی در کنترل و مدیریت آفات چوب خوار دارد.


 
ابراهیم حیدرزاده مرکید
خرداد ۱۵ام, ۱۳۹۷ در ۶:۱۳ ب.ظ

سلام. مطالبتان خیلی عالیست واقعا استفاده کردم.یه سوال داشتم من خود ۳۰درخت توی حیاط خانه دارم.اخیرا برای تقویت از یک کود شیمایی که از طریق سمپاشی بود استفاده کرده ام تعدادی از درختان برگ هایش پژمرده شده وسوراخ شده اند چکار کنم..وضمنا اگه یک نرم افزاری برای باغبانی معرفی کنید ممنون میشم.با تشکر حیدرزاده


 
فاضلی
خرداد ۲۰ام, ۱۳۹۷ در ۱۱:۱۴ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
علت پژمرگی برگ ها ممکن هست بر اثر مصرف کود شیمیایی بیش از دز مصرف توصیه شده باشد اما سوراخ شدن برگها ممکن هست بیماری و یا وجود افات باشد برای تشخیص دقیق از کارشناس منطقه کمک بگیرید .


 
mohsen
خرداد ۱۶ام, ۱۳۹۷ در ۴:۰۵ ب.ظ

سلام با تشکر از سایت خوبتون و وقت و حوصله ای که برای مشتری و کاربراتون میذارین.
من حدود ۲۰۰اصل نهال درخت لیمو ترش و لیمو خارگی در جهرم دارم که الان یک ساله هستند.تا الان رشدشون خوب بوده اما چون فعلا رشد رویشی مد نظرمه میخوام تا قبل از ثمر دهی رشدشون عالی باشه شما چی پیشنهاد میدید؟اسید هیومیک یا اکتیواتور و اینکه بهترین زمان مصرفش کی هس؟بافت خاکم هم شنی رسی هست.و کمی هم قلیایی و آهکی.و محصولات سایت کشاورزی آنلاین مورد تاییدتونه؟
ممنون بابت پاسخگوییتون


 
فاضلی
خرداد ۲۰ام, ۱۳۹۷ در ۱۱:۰۶ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
درختان شما یک ساله هستند نیاز به کوددهی زیاد ندارند اما از هیومیک اسید برای اصلاح خاک و کود کامل ۲۰ ۲۰ ۲۰ استفاده کنید .
بالاترین درصد اسید هیومیک در اوریکس هیوم http://yon.ir/1X4oZ
کود ان پی کا ۲۰-۲۰-۲۰ پروتوگرین ایتالیا http://yon.ir/GSmWH
با مراجعه به لینک میتونید محصول مورد نظر را مشاهده و مطالعه و در صورت نیاز انلاین خرید کنید و خرید بالای ۵۰ هزار تومان ارسال محصول رایگان هست .


 
mohsen
خرداد ۲۷ام, ۱۳۹۷ در ۱۲:۱۲ ق.ظ

با سلام و خسته نباشید
الان با توجه به شروع فصل گرما و ایجاد تنش گرمازدگی و آفتاب سوختگی برگها استفاده از چه کودهایی برای نهالهای یکساله لیمو مناسب است. به من گفتند محلول روی و منگنز بعلاوه اسید آمینه بعلاوه پتاسیم محلولپاشی کنم آیا درسته؟


 
فاضلی
خرداد ۲۷ام, ۱۳۹۷ در ۱۲:۱۱ ب.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
بله منگنز + اسیدآمینه + پتاسیم میتوانید مصرف کنید . از پودر کائولن هم میتوانید استفاده کنید .
با مراجعه به لینک میتوانید سم سپیدان یا پودر کائولین + اسیدآمینه + پتاسیم + ( آهن روی منگنز )را مشاهده و مطالعه بصورت آنلاین خرید کنید و خرید بالای ۵۰ هزار تومان ارسال محصول رایگان هست .
http://yon.ir/AysjL
http://yon.ir/mEiao
http://yon.ir/EDGnO
http://yon.ir/l3Jq7


 
حمید
خرداد ۲۷ام, ۱۳۹۷ در ۲:۱۳ ب.ظ

باسلام خدمت شما
ببخشید ما چندوقت پیش مقداری کود سفید به درختانمون دادیم.بعد از مدتی برگ درختان شروع به زرد شدن،سوختگی ونهایتا هم ریزش میکنند.هر چه آبیاری میکنم بدتر میشه.لطفا راهنمایی کنید.ممنون


 
فاضلی
خرداد ۲۷ام, ۱۳۹۷ در ۲:۴۱ ب.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
احتمالا کود به مقدار زیاد مصرف کردید .برای برطرف کردن این مشکل از امینواسید استفاده کنید :
با مراجعه به لینک میتوانید محصول مورد نظر را مشاهده و مطالعه و در صورت نیاز انلاین خرید کنید و خرید بالای ۵۰ هزار تومان ارسال محصول رایگان هست :
کود آمینو سورن(نترامین سابق) با بالاترین درصد آمینو اسید http://yon.ir/yaUQw


 
mohsen
خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۷ در ۱:۱۲ ب.ظ

با سلام و خشته نباشید
از لحظه خرید و ثبت سفارش محصول چندروز طول میکشه تا به دستمون برسه
من از جهرم استان فارس هستم


 
mohsen
خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۷ در ۱:۱۶ ب.ظ

آیا ترکیب سموم دفع آفات با کودها از کیفیت و تاثیر هردو میکاهد؟ واگر چنین است بهترین راه حل برای تاثیرگذاری بیشتر این دو چیست؟ممنون از سایت خوبتون


 
فاضلی
تیر ۲ام, ۱۳۹۷ در ۱۱:۴۹ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
برای اثرگذاری بیشتر و بهتر هر کدام از سموم . قارچکش و یا کودهارا بصورت جداگانه مصرف کنید .


 
mohsen
خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۷ در ۴:۲۲ ب.ظ

با سلام
اصولا کود آهن چه زمانی باید به درختان مرکبات بدهیم(لیمو ترش)؟سالی چندبار و بهترین زمان مصرفش کی هست و چه مقدار؟ضمن اینکه درختان من یک و نیم ساله هستند؟
ممنون


 
فاضلی
تیر ۲ام, ۱۳۹۷ در ۱۲:۰۹ ب.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
در درختان مرکبات مصرف کود آهن در سال طی سه مرحله در فصل های اردیبهشت، مرداد و اسفند ایجاد می شود، ولی چناچه مصرف کود زیاده از حد نیاز گیاه شود باعث اثرات منفی می شود از جمله درختانی که کود زیادی دریافت می کنند میوه هایی با پوست کلفت در آن ها ایجاد می شود و هم چنین رنگ برگ ها به سبزه تیره رنگ تبدیل می شود که در صورت مشاهده این حالت بهتر است تعداد دفعات و مراحل کود آهن کاسته شود.
با مراجعه به لینک میتوانید کود آهن مورد نیاز را مشاهده و مطالعه و در صورت نیاز آنلاین خرید کنید و ارسال این محصول رایگان هست :
کود آهن آوان ۶ درصد اسپانیا http://yon.ir/d5Dwn
http://yon.ir/cPK7F


 
mohsen
خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۷ در ۴:۳۲ ب.ظ

سلامی دیگر
بنده میخواستم به همراه کودهای حیوانی و …مقداری کود گوگرد هم به آنها اضافه کنم بصورت چالکود.با توجه به اینکه خاک من کمی قلیایی هست و با توجه به خاصیت قارچکشی گوگرد-بهتذین کود گوگردی که میتونم استفاده کنم چیه و چه مقدار برای درختان مرکبات تقریبا دوساله؟و چه زمانی برای اضافه کردن گوگرد به خاک مناسبه؟
آیا گوگرد کشاورزی (ساری کود )خوبه؟


 
فاضلی
تیر ۲ام, ۱۳۹۷ در ۱۲:۴۱ ب.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
در حال حاضر کود گوگرد برای چالکود موجود نداریم و متاسفانه از کود مورد نظر شما اطلاع دقیقی ندارم .


 
حسن اخوندی
تیر ۱۴ام, ۱۳۹۷ در ۲:۵۱ ب.ظ

سلام وقت بخیر.من باغ انبه دارم چن تا از درختا جوونه میزنن اما اصلا بارور نمیشن بعضی هم باروریشون خیلی ضعیف شده چیکار کنم مث اول شن.انبه نیاز ب هرس کردن داره؟اگه داره زمانش کیه؟


 
فاضلی
تیر ۱۶ام, ۱۳۹۷ در ۱:۱۰ ب.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
با مراجعه به لینک میتوانید بطور کامل در مورد درخت انبه مطالعه کنید :
http://yon.ir/IJuqD
http://yon.ir/TPPB4


 
میلاد
تیر ۱۶ام, ۱۳۹۷ در ۵:۴۱ ب.ظ

با سلام باغداری هستم در در شهر جهرم جهت زرد شدن برگ درختان از چه کودی استفاده کنم مقدار و نحوه مصرف هم لطف بفرمایید


 
فاضلی
تیر ۱۷ام, ۱۳۹۷ در ۱۰:۳۷ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
برای تشخیص دقیق بهتر هست از کارشناس منطقه کمک بگیرید . آفات و بیماریها بررسی شود اگر کمبود عناصر دارد کود مورد نظر مصرف شود و اگر در اثر گرما و تابش خورشید و یا عدم آبیاری هست . آبیاری را مدیریت و آمینواسید مصرف کنید .
کود معجزه گر آمینو اسید خالص پروآمین اسپانیا http://yon.ir/Vhf69
با مراجعه به لینک میتونید محصول مورد نظر را مشاهده و مطالعه و در صورت نیاز آنلاین خرید کنید و ارسال محصول رایگان هست .


 
mohsen
تیر ۱۹ام, ۱۳۹۷ در ۳:۱۰ ب.ظ

با سلام و خسته نباشید
درختان من حدودا دوساله هستند.لیموترش.میخوام برای افزایش ریشه و رشد بیشتر اسید هیومیک سفارش بدم.به نظرتون اوریکس هیوم برای من مناسبتره یا اکتیو هیوم؟
فقط میخوام بهترین نتیجه ممکن رو بگیرم؟
و دوم اینکه نظرتون در مورد مصرف کود میکرو آس به همراه اسید هیومیک و نیترامین (اسید آمینه)برای نهالهای لیمو چیست؟


 
فاضلی
تیر ۲۰ام, ۱۳۹۷ در ۱۱:۳۸ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
اکتیو هیوم ( اکتیو هیوم محرک رشد و ریشه زای بسیار قوی http://yon.ir/Ilt9U ) را بصورت آبیاری و میکرو آس ( کود میکرو ریزمغذی آس ایتالیا http://yon.ir/VUGzh ) + نترامین ( کود آمینو سورن(نترامین سابق) با بالاترین درصد آمینو اسید http://yon.ir/jJc0D ) را مخلوط با هم بصورت محلولپاشی مصرف کنید .


 
بتول تقی نیا حاجیکلایی
تیر ۲۳ام, ۱۳۹۷ در ۱:۳۱ ق.ظ

سلام از شما بسیار بسیار ممنونم. من باغدارم و تازه با سایت شما آشنا شدم. امیدوارم به سوالات من هم پاسخ دهید.


 
فاضلی
تیر ۲۳ام, ۱۳۹۷ در ۹:۵۴ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
در خدمت شما هستیم .


 
بتول تقی نیا حاجیکلایی
تیر ۲۳ام, ۱۳۹۷ در ۱:۵۲ ق.ظ

بسیار عالی


 
فاضلی
تیر ۲۳ام, ۱۳۹۷ در ۱۰:۱۰ ق.ظ

سلام و درود
خواهشمندیم چنانچه از عملکرد ما انتقاد و یا پیشنهاد و همچنین رضایتی دارید در قالب یک فایل صوتی با ذکر نام و نام خانوادگی و همچنین شهر یا روستا از طریق تلگرام به شماره تلگرام زیر ارسال بفرمایید.

هدف ما رفع مشکلات و جلب رضایت شما و کسب انرژی از پیام های شماست
مشتاقانه منتظر دریافت پیام صوتی شما هستیم
با تشکر مجموعه کشاورزی آنلاین

۰۹۱۱۸۸۰۰۰۸۹


 
تقی نیا
تیر ۲۳ام, ۱۳۹۷ در ۱۲:۴۶ ب.ظ

با سلام حد مطلوب منگنز و منیزیم مورد نیاز مرکبات چه مقداره ممنووونم


 
فاضلی
تیر ۲۵ام, ۱۳۹۷ در ۱۲:۳۱ ب.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
با مراجعه به لینک میتوانید بطور کامل در مورد عناصر و مقدار مورد نیاز آنها را مطالعه کنید:
http://yon.ir/w7i5x
http://yon.ir/fWJz9
http://yon.ir/YVd3s


 
تقی نیا
تیر ۲۵ام, ۱۳۹۷ در ۹:۰۹ ب.ظ

سلام از لطف شما سپاسگزارم
بفرمایید زمان استفاده از هیومیک اسید کی، چگونه و چه مقدار برای هر درخت می باشد. ممنونم


 
فاضلی
تیر ۲۶ام, ۱۳۹۷ در ۱:۵۲ ب.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
اسید هیومیک را میتوان در طی رشد مصرف کرد.
• درختان بارده (اندازه بزرگ ) : ۱۶۰-۱۲۰ گرم به ازاء هر درخت
• درختان بارده (اندازه متوسط) : ۱۳۰-۵۰ گرم به ازاء هر درخت
• برای درختان جوان ۳۰-۱۰ گرم به ازاء هر درخت درابتدای تولید محصول : ۵۰-۳۰ گرم به ازاء هر درخت
این مقدار می تواند به ۲-۳ مرحله در طول دوره تقسیم شود . اولین زمان مصرف بهتر است در اواخر زمستان در هنگامی که شکوفه دهی آغاز میشود انجام شود، سپس بعد از ۳۰-۴۰ روز دو مرتبه تکرار گردد. سومین مرحله استفاده در هنگام جوانه زنی در تابستان است.


 
تقی نیا
تیر ۲۶ام, ۱۳۹۷ در ۱۲:۳۱ ق.ظ

لطفا در مورد جیلایزر پلاس که باعث عملکرد در محصول گندم میشه اگه ممکنه توضیح بفرمایید


 
محمدی
تیر ۳۰ام, ۱۳۹۷ در ۱:۱۴ ب.ظ

سلام.لطفا در صورت امکان زمان بندی سمپاشی هلو و گلابی را ارسال نمایید. متشکرم. محمدی از نکا- مازندران


 
فاضلی
تیر ۳۰ام, ۱۳۹۷ در ۲:۴۴ ب.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
با مراجعه به لینک میتوانید بطور کامل در مورد زمان مناسب سمپاشی هلو و گلابی را مطالعه کنید:
http://yon.ir/LucWI


 
Nasim
مرداد ۵ام, ۱۳۹۷ در ۱۱:۴۷ ق.ظ

سلام خسته نباشید.ببخشید من۸۰۰درخت نارنگی ژاپنی۳ساله دارم.سالانه بار دهی خوبی داره ولی بارهاش خیلی ریز میشه.باغم شماله.باتغیر اب و هوا باعث میشه زمستون خیلی از درختام خشک بشنلطفا راهنماییم کنید که چطوربارها درشتتر و مرغو بتر بشن.چه سمی بهشون بزنم.؟وچه کودی بدم درسال بهشون.خاک باغمون تقریبا رس است با گرما ترک برمیداره.کود حیوانی چقدر و کی بدم؟لطفا راهنماییم کنید


 
فاضلی
مرداد ۷ام, ۱۳۹۷ در ۱۲:۲۲ ب.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
برای هر درخت ۳سال به بالا از سه چالکود به عمق ۴۰سانت ترکیب کود یک فرقان کود گاوی پوسیده ،۱۰۰گرم سولفات پتاسیم،۱۰۰گرم سولفات آهن ،۱۵۰گرم دی فسفات آمونیوم ،و ۱۰۰گرم گوگرد گرانول در پاییز چالکود شود ،در فصل باردهی بعداز فندقی شدن کلسیم بور محلولپاشی در زمان رشد از کودهای فسفر بالا و همینطور ان پی کا فسفر پتاس بالا . و منیزیم آبیاری استفاده شود .درمورد خشک شدن احتمال سنگین بودن بافت ،رطوبت بیش از حد بستر و گموز یا پوسیدگی ریشه بررسی شود.


 
نسیم
مرداد ۹ام, ۱۳۹۷ در ۸:۰۷ ب.ظ

سلام ببخشید ما یه درخت انجیرسفیدداریم گوسفننا پوستشو خوردن امسال بارآورد ولی برگاش کم شدن و زردشدن.چیکار کنم خشک نشه.ساری


 
فاضلی
مرداد ۱۰ام, ۱۳۹۷ در ۱۰:۰۶ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
پوست اطراف درخت را که کنده شده تمیز کنید با کات کبود و یا اکسی کلرورمس پوشش دهید و دور ان را با گونی بپوشانید. برای تقویت هم اگر کود شیمیایی دارید مصرف کنید و یا کود دامی پای درخت بریزید.


 
سارا
مرداد ۱۷ام, ۱۳۹۷ در ۹:۱۴ ب.ظ

سلام یه سوال داشتم .. امسال اولین باره که درخت پرتقالم ثمر داده ..و متاسفانه پراز شته شده ..خواستم ببینم اگه الان که میوه داره درخت رو سم پاشى کنم مشکلى پیش نمیاد؟؟از چه سمى استفاده کنم ؟


 
فاضلی
مرداد ۱۸ام, ۱۳۹۷ در ۱۰:۰۹ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
برای شته از کنفیدور و استامی پراید میتوانید استفاده کنید اما دوره کارنس آنها طولانی هست و مصرف آن ها روی میوه مناسب نیست.


 
مهماندوست
مرداد ۱۹ام, ۱۳۹۷ در ۳:۱۱ ق.ظ

سلام و خسته نباشید
اینجانب ۲/۵هکتارباغ زردالو ۱۳ساله در اذربایجان شرقی دارم و امیدوار با کمک و هم فکری شما اساتید ارجمند سال اینده محصول خوبی برداشت کنیم
باکمال تشکر مهماندوست


 
فاضلی
مرداد ۲۰ام, ۱۳۹۷ در ۱۲:۲۲ ب.ظ

سلام و درود
خواهشمندیم چنانچه از عملکرد ما انتقاد و یا پیشنهاد و همچنین رضایتی دارید در قالب یک فایل صوتی با ذکر نام و نام خانوادگی و همچنین شهر یا روستا از طریق تلگرام به شماره تلگرام زیر ارسال بفرمایید.

هدف ما رفع مشکلات و جلب رضایت شما و کسب انرژی از پیام های شماست
مشتاقانه منتظر دریافت پیام صوتی شما هستیم
با تشکر مجموعه کشاورزی آنلاین

۰۹۱۱۸۸۰۰۰۸۹


 
هادی
مرداد ۲۶ام, ۱۳۹۷ در ۱۱:۴۵ ق.ظ

باسلام خدمت همکاران ودوستان گرامی. بنده درمنطقه بردسیر. کرمان سی هکتار گلابی شاه میوه هشت ساله دارم که رشد خوبی داشته وازنظرکمبودها درانالیز برگ ها هم هیچ کمبود چشم گیری پیدا نشده ولی هرساله دراوایل سال مرتب به شکوفه نشسته به صورت عالی ولی یک دونه ازشکوفه ها به میوه تبدیل نشده وکاملا ریزش می‌کنند درصورتی که در دوران شکوفه نه هیچ سمومی ونه هیچ کود وابیاری انجام نمی‌شود مشکل از چیست.


 
فاضلی
مرداد ۲۷ام, ۱۳۹۷ در ۱۰:۱۳ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
بیشترارقام گلابی خود عقیم هستند، یعنی به تنهایی میوه تولید نمی کنند. یک استثنا برای این مطلب رقم سکل (Seckel) است که گرده افشان مناسبی برای رقم بارتلت (Bartlett) نمی باشد. هرچند عقیده بر این است که ارقام آنجو (Anjou)، بارتلت و کیفر (Kieffer) تاحدی خودگرده افشان هستند، اما برای تولید محصول سنگین و منظم این ارقام نیز نیاز به دگرگرده افشانی دارند. تقریبا همه ارقام گلابی گرده افشان مناسبی برای ارقامی از گلابی هستند که همزمان با آن ها گلدهی دارند.
گل های گلابی مقدار کمی شهد تولید می کنند که همین مقدار کم شهد نیز از قند کمی برخوردار است. به همین دلیل، گلابی به ارقام گرده افشان و زنبورهای بیشتری نسبت به هر درخت میوه دیگری نیاز دارد.
با مراجعه به لینک میتوانید بطور کامل در مورد گرده افشانی و تشکیل میوه گلابی مطالعه کنید:
http://yon.ir/ajHoY


 
مصطفی
مرداد ۲۷ام, ۱۳۹۷ در ۳:۱۰ ب.ظ

با عرض سلام و ادب
ببخشید برای نهال های دو ساله لیموترش در جنوب هرمزگان چه نوع کود و به چه میزانی استفاده شود بهتر است!
با تشکر از مطالب مفیدتون.


 
فاضلی
مرداد ۲۸ام, ۱۳۹۷ در ۱۰:۵۷ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
نهال دوساله نیاز به کوددهی ندارد . کود هیومیک اسید ( اصلاح کننده خاک ) بصورت آبیاری و کود کامل ۲۰ ۲۰ ۲۰ بصورت محلولپاشی استفاده کنید.
اکتیو هیوم محرک رشد و ریشه زای بسیار قوی http://yon.ir/TENTb
کود ان پی کا ۲۰-۲۰-۲۰ پروتوگرین ایتالیا http://yon.ir/bbWAl
با مراجعه به لینک ها میتوانید محصولات مورد نیاز را مشاهده و مطالعه و بصورت آنلاین خرید کنید و خرید بالای ۵۰ هزار تومان ارسال محصول رایگان هست .


 
مصطفی
مرداد ۲۷ام, ۱۳۹۷ در ۳:۳۰ ب.ظ

سلام مجدد
سلام با توجه به گرمی هوا و اینکه آبیاری قطره ای هست کرت اطراف نهال چگونه باید باشد و همچنین آیا طوقه نهال باید بالاتر از محل جمع شدن آب باشد؟ برای نهال های دوساله چه میزان آب نیاز هست؟


 
فاضلی
مرداد ۲۸ام, ۱۳۹۷ در ۱۱:۵۸ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
با مراجعه به لینک میتوانید بطور کامل در مورد آبیاری قطره ای مطالعه کنید:
https://padiab.com/article/type-irridation-soil-agin/
http://yon.ir/PQusL
http://yon.ir/rDRPN


 
Na
شهریور ۱ام, ۱۳۹۷ در ۱۱:۴۳ ب.ظ

سلام خسته نباشید.من۱۰۰درخت تامسون توی ساری دارم.۱۰ساله هستن ولی خیلی ازدرختام سرشاخه هاش خشک شدن باردهیشون ضیفه.میخواستم بدونم باید چیکارکنم تامحصولم مرغوب بشه.چه سم و کودی نیاز داره؟تنه بعضی هاشونم قارچ های سبزرنگ زده تابه شاخه هاشم. رسیده.ممنون


 
فاضلی
شهریور ۳ام, ۱۳۹۷ در ۱۱:۱۲ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
برای تشخیص دقیق از کارشناس منطقه کمک بگیرید برای تشخیص دقیق بیماری نیاز به مشاهده درختان و بررسی انهاست .


 
زهراسلیمانی
شهریور ۴ام, ۱۳۹۷ در ۱:۳۵ ب.ظ

سلام من ۱۰نهال جوان مرکبات درچاپکسردارم،درختان هم سبزندوهم میوه می دهند،من تابحالکودویاسمی استفاده نکرده ام.ولی امسال دربرگهاچروکیدگی و نشان کرم روی برگها دیدم .چه کودوسمی ودرچه زمانی پیشنهادمیکنید؟


 
فاضلی
شهریور ۵ام, ۱۳۹۷ در ۹:۳۴ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
برای تشخیص دقیق بهتر هست از کارشناس منطقه کمک بگیرید اما احتمالا علائم مینوز هست سم کنفیدور مصرف کنید.


 
mostafa
شهریور ۷ام, ۱۳۹۷ در ۲:۴۵ ب.ظ

سلام برای رشد و تقویت نهال های جوان و بالغ مرکبات از چه کودی و مقداری استفاده شود بهتر است؟


 
فاضلی
شهریور ۱۰ام, ۱۳۹۷ در ۱۱:۴۱ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
هیومیک اسید از طریق آبیاری و کود ۲۰ ۲۰ ۲۰ بصورت محلولپاشی مصرف کنید.
هیومیک اسید ( اکتیو هیوم محرک رشد و ریشه زای بسیار قوی http://tiny.cc/elssxy )
کود ان پی کا ۲۰.۲۰.۲۰ پروتوگرین ایتالیا http://tiny.cc/kpssxy )
با مراجعه به لینک میتوانید محصولات مورد نظر را مشاهده و مطالعه و در صورت نیاز آنلاین خرید کنید و خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان ارسال محصول رایگان هست.


 
hakem
شهریور ۷ام, ۱۳۹۷ در ۹:۲۰ ب.ظ

سلام
برای پوسیدن یک تن کود گوسفندی چه مقدار کود ازت و به چه صورت نیاز هست؟


 
فاضلی
شهریور ۱۰ام, ۱۳۹۷ در ۱۲:۱۳ ب.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
روش پوساندن و فراوری کود دامی:
برای پوساندن کود دامی بهتر است،از یک چاله برای انبار نمودن کود استفاده شود،البته میتوان کود را در روی زمین نیز دپو نمود.کود نپوسیده دامی را در چاله ریخته و به اندازه یک چهارم آن کاه و کلش اضافه میکنیم.وجود کاه و کلش موجب تسریع فرآیند تخمیر کود میگردد،سپس به ازای هر تن کاه و کلش ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم اوره اضافه میکنیم و مخلوط حاصل را به طور یکنواخت مخلوط نموده و روی آن را با نایلون کاملا میپوشانیم،بعد از ۳ تا ۴ ماه کود دامی به کلی میپوسد و آماده استفاده میگردد.


 
فرشید
شهریور ۱۴ام, ۱۳۹۷ در ۱۲:۲۰ ب.ظ

سلام لطفا در مورد باز شدن و شکافتن میوه پرتقال کال و زرد و سوخته شدن برگ آنها توضیح دهید ممنون و سپاس گذارم


 
فاضلی
شهریور ۱۵ام, ۱۳۹۷ در ۱۰:۰۷ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
با مراجعه به لینک میتوانید بطور کامل در مورد ناهنجاریهای مرکبات مطالعه کنید:
http://yon.ir/4uKL4


 
mohsen
شهریور ۱۵ام, ۱۳۹۷ در ۱۲:۲۶ ق.ظ

با عرض سلام و خسته نباشید
بهترین کود جهت تقویت و استحکام سرشاخه های جوان مرکبات (لیمو)چیست؟


 
فاضلی
شهریور ۱۵ام, ۱۳۹۷ در ۱۰:۲۹ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
کود میکرو آس مصرف کنید. با مراجعه به لینک ( http://yon.ir/Omv5X ) میتوانید محصول مورد نظر را مشاهده و مطالعه و در صورت نیاز آنلاین خرید کنید و خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان ارسال محصول رایگان هست.


 
mohsen
مهر ۵ام, ۱۳۹۷ در ۴:۰۱ ب.ظ

با سلام
الان در شروع فصل پاییز برای درختان نهال مرکبات (لیمو)تقریبا دو ساله چه کودهایی باید بدهیم؟؟ضمن اینکه سال آینده باردهی آنها شروع میشود…
و آیا در این فصل هم سمپاشی برای پیشگیری یا دفع آفات احتمالی لازم است؟
ممنون


 
فاضلی
مهر ۱۰ام, ۱۳۹۷ در ۱۲:۰۵ ب.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
زمانهای سمپاشی عمومی مرکبات
سمپاشی مرحله ی اول طی اسفند ماه هر سال صورت می گیرد ، در این مرحله بعلت فعال نبودن آفات ، فقط از روغن ولک به میزان ۱۵لیتر در هزار استغاده می کنیم . در باغاتی که سابقه آلودگی به کنه قرمز را دارند باید یکی از سموم کنه کش به همراه روغن ولک مورد استفاده قرار گیرد
مرحله دوم سمپاشی که معمولا اواخر خرداد و اوایل تیرماه سال بعد است می بایست توجه شود که باغ سابقه آلودگی به کنه قرمز و نقره ای را دارد یا خیر ؟ در صورت داشتن سابقه آلودگی ، لازم است به همراه یک حشره کش و روغن ولک ، یک کنه کش هم استفاده شود ، میزان روغن ۵ در هزار میباشد
مرحله سوم سمپاشی معمولا اواخر شهریور و یا اوایل مهر ماه شروع خواهد شد ، در این زمان از نسبت روغن ۴-۵ در هزار و کنه کش و حشره کش استفاده می شود.
برای کوددهی:
نهال دو ساله در این فصل نیاز به کوددهی ندارد .


 
عادل
مهر ۱۲ام, ۱۳۹۷ در ۳:۱۳ ق.ظ

لطفا زمانى که فرصت داریم از موقعى که روغن ولَک را سم پاشى کردیم تا موقعى که باران انرا بشورد؟


 
فاضلی
مهر ۱۲ام, ۱۳۹۷ در ۱۱:۱۲ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
تا ۲۴ ساعت بعد از مصرف نباید باران ببارد.


 
نسیم
مهر ۱۸ام, ۱۳۹۷ در ۱۱:۴۴ ق.ظ

سلام خسته نباشید.ببخشید من میخواستم پرورش لیمو ترش راه بندازم.باغ ساری.باتوجه به شرایط آب و هوامنطقه چه نوع رو بکارم.چه اقداماتی کلا نیاز داره؟توی شرایط گلخونه ای چطور؟کدوم بهتره و محصول خوبی میشه برداشت؟


 
فاضلی
مهر ۱۸ام, ۱۳۹۷ در ۱:۰۷ ب.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
با مراجعه به لینک میتوانید بطور کامل در مورد پرورش لیمو ترش مطالعه کنید:
http://www.imoz.ir/lime-tree/


 
امیرحسین
آبان ۱۳ام, ۱۳۹۷ در ۱۲:۲۶ ب.ظ

باسلام و خسته نباشید خدمت اساتید و کارشناسان محترم

بنده حدود ۲۰ اصله درخت مرکبات اعم از نارنگی، نارنج، پرتغال خونی تامسون، لیمو ترش و شیرین در شمال کشور منطقه عباس آباد داریم که تعدادی حدودا ۵ ساله، و تعداد کثیری ۲-۳ ساله هستن،
۱٫ اینکه هیچ کدوم از درختان رشد مناسب و چشمگیری نداشتن
۲٫ آبیاری در تابستان رو بطور منظم هفته ای تقریبا انجام میدیم
۳٫ کوددهی از نوع حیوانی رو تقریبا هرساله مداوم بهمن-اسفند ماه انجام میدیم
۴٫ مشگل عمده ای هم که هست روی تنه و برگ و ساقه بعضی درختان حالت سوختگی و سیاه شدن هست و رفع نمیشه

لطفا در این خصوص، آبیاری فصلی و کوددهی(نوع و میزان) و سمپاشی راهنمایی بفرمائید.

باتشکر و سپاس فراوان


 
فاضلی
آبان ۱۴ام, ۱۳۹۷ در ۱۰:۵۰ ق.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
هر ساله احتیاج به چالکود و کود حیوانی نیست، حداقل یکسال درمیان باشد. احتمالا کیفیت آب مناسبی نداشته و یا آبی که استفاده میشود تامین کننده نیاز آبی و رشدی گیاه نبوده است. ریشه را از نظر بیماری بررسی کنید و از گوگرد ، هیومیک و سولفات آمونیوم و فسفات استفاده کنید.


 
دلیری
آذر ۳ام, ۱۳۹۷ در ۱:۴۴ ق.ظ

سلام . ممنون از راهنمایی های بی نظیرتون . حدود ۳۰ تا درخت مرکبات بالای ۱۰ سال توی ویلا دارم که رشد خوبی کردن . ولی حدود ۱۰ تا نهال پرتقالی که ۴ سال پیش کاشتم به دلیل کم آبی رشد خوبی نکردن و قدشون زیر یک متره. آیا راهی هست که رشدشون رو جبران کنه یا باید نهالهای جدید بکارم ؟


 
فاضلی
آذر ۳ام, ۱۳۹۷ در ۱۲:۵۱ ب.ظ

سلام خدمت شما همراه گرامی
خاک را بررسی و آبیاری را منظم انجام بدید.


 

با ارسال هر نظر، یک پله مارا به موفقیت نزدیک تر کنید.


کپی برداری از مقالات فقط با ذکر نام و لینک سایت امکان پذیر می باشد. و تمامی حقوق این سایت متعلق به اف اس پی مارکت می باشد.